Osoba

Mgr. Ľuboš Micheľ


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Mgr. Ľuboš Micheľ
Adresa:
Karpatská 7 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
52 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
37
Zmlúv:
62
V celkovej hodnote:
14,593,680 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
TOBIX, s.r.o. 43928676 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 4 18,960 EUR 16. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 4 12,640 EUR 16. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 4 6,320 EUR 16. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 4 18,960 EUR 16. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 4 18,990 EUR 16. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 4 397,800 EUR 7. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 4 176,250 EUR 10. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 4 245,700 EUR 18. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 7 320,000 EUR 12. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 7 160,000 EUR 12. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 7 160,000 EUR 12. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 7 160,000 EUR 12. Apríl 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 12,000 EUR 24. Október 2019
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ 22,000 EUR 16. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 60,500 EUR 22. Január 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 141,928 EUR 22. Január 2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Soľ na posyp ciest 3,200 EUR 21. Január 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 6,500 EUR 21. December 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Chemický posypový materiál na posyp ciest 3,075,800 EUR 22. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 2 259,237 EUR 3. Máj 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 2 83,362 EUR 3. Máj 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 3 258,400 EUR 11. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Chemický posypový materiál 1,563,333 EUR 23. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Chemický posypový materiál 0 EUR 23. Január 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Soľ na posyp ciest 26,900 EUR 7. Október 2019
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 7,050 EUR 18. Október 2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Soľ na posyp ciest. 22,999 EUR 13. November 2019
Mesto Medzilaborce priemyselná posypová soľ 1,958 EUR 9. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 107,000 EUR 11. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 6 68,000 EUR 21. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 6 136,000 EUR 21. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 6 68,000 EUR 21. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 78,960 EUR 5. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 313,440 EUR 5. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 102,450 EUR 20. Február 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Chemický posypový materiál na posyp ciest 879,267 EUR 21. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 5 245,700 EUR 18. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 5 349,500 EUR 22. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 5 55,300 EUR 11. Február 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Chemický posypový materiál na báze NaCl 2,733,345 EUR 16. August 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Soľ na posyp ciest 26,000 EUR 18. September 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2) 6,500 EUR 27. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 24,400 EUR 20. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB 29,250 EUR 7. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB 32,500 EUR 7. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB 32,500 EUR 7. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB 26,000 EUR 7. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemickej posypovej soli na KBB 55,250 EUR 7. September 2015
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Chemický posypový materiál na posyp ciest 107,976 EUR 19. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 6 258,000 EUR 21. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 6 709,500 EUR 21. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 6 77,500 EUR 25. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 3 56,250 EUR 7. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 3 142,780 EUR 8. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 3 129,000 EUR 8. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický posypový materiál 3 145,125 EUR 8. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Chemický posypový materiál 216,250 EUR 10. Január 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_3) 6,000 EUR 7. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 84,000 EUR 11. December 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená 25,900 EUR 5. Január 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 18,300 EUR 20. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C 6,950 EUR 21. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×