Osoba

Erika Karová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Erika Karová
Adresa:
Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
39 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
5
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
183
Zmlúv:
183
V celkovej hodnote:
33,036,944 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 36597007 Áno
B.T.I. spol. s r.o. 36343781 Áno
FC Nitra, a.s. 36559679 Nie
BCF ENERGY, s. r. o 51966255 Áno
EK-PROMOTION, s.r.o. 36747327 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 36597007 Áno
B.T.I. spol. s r.o. 36343781 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Bobrov Elektrická energia 393,196 EUR 21. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 391,427 EUR 31. Marec 2018
Stredná zdravotnícka škola Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb 9,969 EUR 22. November 2018
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2019 82,500 EUR 14. November 2018
Stredná zdravotnícka škola dodávka elektrickej energie 14,663 EUR 22. November 2018
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 Dodávka elektrickej energie 23,217 EUR 22. Október 2018
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Dodávka elektrickej energie (r.2019) 9,972 EUR 11. December 2018
Spojená škola Dodávka elektrickej energie 39,916 EUR 16. November 2018
Diagnostické centrum Dodávka elektrickej energie 12,284 EUR 6. November 2019
Domov sociálnych služieb v Rohove Dodávka elektrickej energie 34,413 EUR 12. November 2019
Stredná zdravotnícka škola dodávka elektrickej energie 14,834 EUR 13. November 2019
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Dodávka elektrickej energie 36,691 EUR 27. November 2019
Základná škola s materskou školou Združená dodávka elektrickej energie 11,521 EUR 29. November 2019
Poliklinika Tehelná, a.s. Združená dodávka elektrickej energie 54,370 EUR 12. December 2019
Mestská časť Bratislava - Rusovce Dodávka elektrickej energie 45,154 EUR 11. Marec 2020
Psychiatrická nemocnica Dodávka elektrickej energie 61,233 EUR 8. Apríl 2020
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce Elektrická energia 11,763 EUR 8. Jún 2020
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 Združená dodávka elektriny 4,793 EUR 13. August 2020
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Dodanie energií 279,518 EUR 30. Jún 2020
Mesto Dobšiná Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dobšiná 62,329 EUR 16. September 2020
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2018 69,841 EUR 28. September 2017
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky 19,394 EUR 16. November 2017
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Dodávka elektrickej energie (r.2018) 6,837 EUR 8. December 2017
Centrum voľného času Dodávka elektrickej energie 2017 3,959 EUR 15. December 2016
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 45,929 EUR 15. December 2016
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Dodávka elektriny 37,733 EUR 24. Január 2017
Mesto Hlohovec Dodanie elektrickej energie 75,162 EUR 30. Január 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Združená dodávka elektrickej energie 415,582 EUR 26. Máj 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka elektrickej energie pre roky 2018 - 2019 460,743 EUR 14. December 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ELEKTRICKÁ ENERGIA 850,602 EUR 11. December 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 455,735 EUR 27. Október 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 338,957 EUR 27. Október 2017
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca Dodávka elektrickej energie 44,532 EUR 12. November 2018
Základná škola, Laborecká 66, Humenné Dodávka elektrickej energie 8,079 EUR 29. November 2018
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Združená dodávka elektrickej energie 40,848 EUR 14. November 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Dodávka elektrickej energie 158,593 EUR 19. Marec 2019
Domov sociálnych služieb pre dospelých Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb 15,171 EUR 21. Október 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 394,395 EUR 27. Október 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 230,304 EUR 22. December 2017
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok Dodávka elektrickej energie 3,851 EUR 11. November 2020
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Elektrická energia 7,438 EUR 13. November 2020
Hlavný banský úrad Dodávka elektrickej energie (r.2020,2011) 11,544 EUR 8. November 2019
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodávka elektrickej energie 49,676 EUR 25. November 2019
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA dodávka elektrickej energie 18,411 EUR 29. November 2019
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok Dodávka elektrickej energie 4,630 EUR 30. November 2020
Mesto Šahy Združená dodávka elektrickej energie 73,322 EUR 2. December 2020
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho Združená dodávka elektriny 5,190 EUR 14. August 2020
Slovenské národné múzeum Výroba samolepiek FOTO 74 EUR 11. September 2020
Psychiatrická nemocnica Hronovce Združená dodávka elektrickej energie 60,022 EUR 24. September 2020
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 55,330 EUR 23. November 2017
Obec Malý Čepčín Dodávka elektrickej energie 14,483 EUR 9. November 2016
Základná škola Dodávka elektrickej energie 19,889 EUR 11. November 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Dodávka elektrickej energie. 48,338 EUR 11. Máj 2018
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 8,238 EUR 15. Máj 2018
Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. Združená dodávka elektriny 4,850 EUR 15. Máj 2018
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 11,161 EUR 17. Máj 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 570,063 EUR 22. December 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 315,653 EUR 31. December 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 201,600 EUR 28. Máj 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 345,833 EUR 30. Jún 2018
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín Dodávka elektrickej energie 22,258 EUR 18. December 2018
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Elektrická energia 28,678 EUR 19. December 2018
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely Dodávka elektrickej energie 24,415 EUR 7. Február 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 130,000 EUR 8. September 2020
Slovenská inovačná a energetická agentúra Dodávka elektrickej energie. 54,507 EUR 8. Júl 2019
Základná škola s materskou školou Bystričany Dodávka elektrickej energie 15,156 EUR 30. November 2020
Dopravná akadémia, Trenčín Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent 28,283 EUR 8. Jún 2020
Gymnázium bilingválne Dodávka elektrickej energie 12,385 EUR 29. Jún 2020
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Dodávka elektrickej energie na rok 2021 113,164 EUR 22. Júl 2020
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb Dodávka elektrickej energie 94,835 EUR 23. December 2020
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Dodávka elektrickej energie 49,553 EUR 23. Máj 2017
Základná škola, Laborecká 66, Humenné Dodávka elektrickej energie 7,074 EUR 22. November 2017
Mestská časť Bratislava - Rusovce Dodávka elektrickej energie 0 EUR 7. Marec 2017
Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 Združená dodávka elektriny 17,936 EUR 22. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra dodávka pevných palív 229,660 EUR 23. December 2016
Univerzitná nemocnica Martin Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... 440,799 EUR 7. Júl 2017
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Dodávka elektrickej energie na rok 2018 43,804 EUR 4. December 2017
Mesto Handlová Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová 4,320,000 EUR 22. December 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 89,858 EUR 22. December 2017
LIKAVA - centrum sociálnych služieb Dodávka elektrickej energie 39,797 EUR 3. December 2018
Mestská časť Košice - Západ Dodávka elektrickej energie 33,370 EUR 28. Január 2019
Stredná odborná škola elektrotechnická Dodávka elektrickej energie 26,248 EUR 14. November 2018
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 147,843 EUR 30. September 2020
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 Dodávka elektrickej energie 13,951 EUR 9. November 2020
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto Dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov (1.1.2020 - 31.12.2021) 91,731 EUR 30. Október 2019
Spojená škola internátna Elektrická energia pre rok 2020 12,693 EUR 15. November 2019
Hotelová akadémia Dodávka elektrickej energie 12,323 EUR 28. November 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Elektrická energia 99,667 EUR 31. Marec 2020
Slovenský stolnotenisový zväz Združená dodávka elektriny 36,848 EUR 27. Máj 2020
Zariadenie pre seniorov - Smaragd Združená dodávka elektrickej energie 23,374 EUR 1. December 2020
Obec Štiavnik Združená dodávka elektrickej energie 86,004 EUR 25. Jún 2020
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Dodávka elektrickej energie 37,754 EUR 23. December 2020
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa Dodávka elektrickej energie 33,561 EUR 27. August 2020
Stredná zdravotnícka škola dodávka elektrickej energie 11,464 EUR 18. November 2016
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 57,655 EUR 24. November 2016
Mesto Hriňová Dodávka elektrickej energie 55,333 EUR 23. December 2016
Mesto Nitra Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. 176,685 EUR 5. Január 2017
Hlavný banský úrad Dodávka elektrickej energie (r.2019, 2020) 12,174 EUR 29. Október 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 430,814 EUR 27. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra dodávka pevných palív 140,108 EUR 20. December 2018
Mesto Vranov nad Topľou Dodávka elektrickej energie 132,554 EUR 1. Marec 2019
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 Dodávka elektrickej energie 14,285 EUR 8. Apríl 2019
Domov sociálnych služieb v Rohove Dodávka elektrickej energie 19,079 EUR 16. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Dodávka elektrickej energie 771,045 EUR 5. Jún 2017
Mesto Turany Elektrická energia 25,188 EUR 15. November 2019
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 125,727 EUR 31. Marec 2020
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Dodávka elektrickej energie 47,043 EUR 14. December 2017
Mesto Nitra Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. 204,872 EUR 21. December 2017
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 Dodávka elektrickej energie 16,666 EUR 4. December 2020
Regionálne združenie obcí Košice - okolie Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie 385,805 EUR 8. Jún 2020
MŠ Šafáriková Dodávka elektrickej energie 11,455 EUR 8. December 2020
Obec Štiavnik Združená dodávka elektrickej energie 86,690 EUR 13. Júl 2020
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 91,622 EUR 30. Jún 2020
Zariadenie pre seniorov Prievidza Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 68,047 EUR 23. December 2020
Národné rehabilitačné centrum Dodávka elektrickej energie na rok 2021 101,911 EUR 11. August 2020
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa Dodávka elektrickej energie 57,182 EUR 28. September 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrická energia 183,622 EUR 29. December 2017
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo Nákup a dodávka elektrickej energie 26,497 EUR 22. Január 2018
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 Dodávka elektrickej energie 14,739 EUR 15. December 2016
Obec Kostolište Dodávanie elektrickej energie 10,616 EUR 16. December 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Dodávka elektrickej energie 191,894 EUR 19. December 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Dodávka elektrickej energie NET201741 771,044 EUR 5. Jún 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ELEKTRICKÁ ENERGIA 394,168 EUR 11. December 2017
Turčianska knižnica v Martine Dodávka elektrickej energie 9,553 EUR 14. November 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 90,735 EUR 22. December 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ELEKTRICKÁ ENERGIA 238,262 EUR 11. December 2017
Stredná odborná škola technická Dodávka elektrickej energie 18,365 EUR 16. November 2018
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 479,908 EUR 26. November 2019
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Dodávka elektrickej energie na rok 2020 124,665 EUR 14. November 2019
Mesto Hriňová Dodávka elektrickej energie 59,766 EUR 15. December 2020
Obec Dobrá Voda Dodávka elektrickej energie 36,378 EUR 23. Júl 2020
Social. Trans, n.o. Dodávka elektrickej energie 11,087 EUR 22. December 2020
Spojená škola internátna Elektrická energia pre rok 2021 12,097 EUR 1. Október 2020
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín Dodávka elektrickej energie 16,167 EUR 30. November 2016
Obec Heľpa Elektrická energia 83,215 EUR 16. December 2016
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Dodávka elektrickej energie 34,643 EUR 8. Február 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Združená dodávka elektrickej energie 220,723 EUR 26. Apríl 2018
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 Združená dodávka elektriny 4,780 EUR 23. Máj 2018
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 18,859 EUR 14. Máj 2018
Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. Združená dodávka elektriny 4,288 EUR 22. Máj 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2017 392,300 EUR 6. December 2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 3,283,740 EUR 22. December 2017
Škola úžitkového výtvarníctva Dodávka elektrickej energie 30,469 EUR 5. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ELEKTRICKÁ ENERGIA 244,513 EUR 11. December 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 135,177 EUR 22. December 2017
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Elektrická energia 104,172 EUR 15. November 2018
Mesto Hriňová Dodávka elektrickej energie 61,423 EUR 5. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 377,324 EUR 27. Október 2017
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Dodávka elektrickej energie 43,991 EUR 26. Apríl 2017
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka elektrickej energie 7,742 EUR 15. November 2019
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. Združená dodávka elektrickej energie 53,741 EUR 20. November 2019
Mesto Gelnica Dodávka elektrickej energie 2021 75,871 EUR 18. November 2020
Základná škola, Laborecká 66, Humenné Dodávka elektrickej energie 11,752 EUR 19. November 2020
Základná škola - Grundschule Medzev Združená dodávka elektriny. 17,136 EUR 19. November 2020
Základná škola Dodávka elektrickej energie 11,329 EUR 30. November 2020
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Dodávka elektrickej energie 17,977 EUR 1. December 2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie na rok 2021 35,992 EUR 4. December 2020
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 119,853 EUR 7. September 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 69,156 EUR 16. August 2017
Obec Čičmany Dodávka elektrickej energie 5,899 EUR 10. November 2016
Mesto Kremnica Dodávka elektrickej energie 123,044 EUR 19. December 2016
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Združená dodávka elektrickej energie 48,882 EUR 7. Február 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 6,073,470 EUR 16. August 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 67,439 EUR 22. December 2017
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch Dodávka elektrickej energie 9,101 EUR 17. Október 2018
Kysucká knižnica v Čadci Dodávka elektrickej energie 9,336 EUR 16. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina 1,185,002 EUR 23. December 2019
Obec Korňa Dodávka elektrickej energie 29,681 EUR 13. November 2019
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany Dodávka elektrickej energie 10,526 EUR 20. November 2020
Základná škola s materskou školou Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 12,494 EUR 27. November 2020
Mesto Rajec Združená dodávka elektrickej energie 199,122 EUR 8. Jún 2020
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín Dodávka elektrickej energie 42,912 EUR 4. December 2020
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín Dodávka elektrickej energie 18,333 EUR 8. December 2020
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Dodávka elektrickej energie 47,352 EUR 8. Júl 2020
TECHNOTUR s.r.o. Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022 244,530 EUR 26. Október 2020
Vysoká škola výtvarných umení Elektrická energia 2021 60,187 EUR 22. December 2020
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Dodávka elektrickej energie 28,346 EUR 30. September 2020
Hlavný banský úrad Dodávka elektrickej energie (na 24 mesiacov) 10,288 EUR 9. November 2016
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Dodávka elektrickej energie 33,639 EUR 10. November 2016
Domov sociálnych služieb v Rohove Dodávka elektrickej energie 29,758 EUR 16. November 2016
Obec Komjatná Dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky 12,977 EUR 29. November 2016
Obec Cabaj - Čápor Dodávka elektrickej energie 23,911 EUR 20. December 2016
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho Združená dodávka elektriny 4,299 EUR 10. Máj 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×