Osoba

Alžbeta Bajiová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Alžbeta Bajiová
Adresa:
Smolenická 5 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
63 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
97
Zmlúv:
97
V celkovej hodnote:
1,037,192 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
K-TRADE spol. s r.o. 35848570 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. 79,955 EUR 22. Máj 2014
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 5,873 EUR 30. September 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. 100,489 EUR 4. Máj 2015
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné prostredia a analytické súpravy 0 EUR 29. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Špičky pre viskózne kvapaliny 930 EUR 22. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Špecifické oligonukleotidy 73 EUR 10. September 2020
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Taq polymeráza EliZyme HS Robust, 1000 units 717 EUR 14. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky pre aplikáciu WB 179 EUR 25. Január 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky pre aplikáciu WB 590 EUR 18. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin oligonukleotidy 300 EUR 23. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18. Diagnostické činidlá 80 EUR 5. December 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Plastové výrobky 278 EUR 9. Marec 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Roztok na odmaskovanie antigénov , (Antigen unmasking solution) 245 EUR 30. Marec 2017
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 8,382 EUR 31. Marec 2015
Ústav zoológie SAV Sekvenovanie DNA 325 EUR 28. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie - DNA oligonukleotidy 299 EUR 27. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne plastové pomôcky 582 EUR 2. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primery na diagnostiku KRAS mutácií 27 EUR 3. November 2017
Ústav zoológie SAV Syntéza primerov a sekvenovanie DNA 2,636 EUR 3. November 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre primery 390 EUR 8. Jún 2016
Ústav zoológie SAV Syntéza oligonukleotidov a sekvenovanie DNA 2,973 EUR 23. Máj 2018
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy 321 EUR 15. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach DNA oligo 900 EUR 23. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR 55 EUR 20. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Orbitálna miešačka 650 EUR 18. Máj 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Primery 0 EUR 30. Október 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné médium, sekvenčná analýza 0 EUR 12. Marec 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Eligene HBV RT 688 EUR 10. Máj 2018
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 67,642 EUR 31. December 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. 36,989 EUR 30. Január 2015
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky PCR skúmavky, PCR stripy, kryoskúmavky, mikrotitračné platničky a kultivačné a transportné fľaše, fľaše na kultivačné médiá 0 EUR 27. September 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Oligonukleotidy 54 EUR 28. Marec 2019
Ústav zoológie SAV Syntéza oligonukleotidov a sekvenovanie DNA 3,636 EUR 22. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Oligonukleotidy na qRT-PCR analýzu expresie génov v prasacích IPEC -1 bunkách 230 EUR 14. Jún 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát oligonukleotidy 406 EUR 9. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1117 Primery na diagnostiku BRCA1, BRCA2 125 EUR 12. Jún 2017
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied L-Glutamín 8 EUR 11. September 2017
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy a sekvenovanie 455 EUR 27. Máj 2016
Ústav zoológie SAV Syntéza primerov a sekvenovanie DNA 3,182 EUR 29. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie pre western blot a 2-D elektroforézu 3,735 EUR 7. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivácia buniek 0 EUR 8. Marec 2017
Ústav zoológie SAV Sekvenovanie transkriptómov 2,955 EUR 30. Marec 2017
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 45,661 EUR 30. Jún 2015
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy 909 EUR 29. Október 2018
Ústav zoológie SAV Sekvenovanie transkriptómov 4,182 EUR 29. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky 1,235 EUR 4. December 2018
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy a Super Hot Master Mix 727 EUR 5. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach FBS a L-15 médium 0 EUR 4. Október 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primery na diagnostiku KIT1-KIT21 190 EUR 10. Apríl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Microvascular Endothelial Cell Growth Medium-2 BulletKit®, alebo ekvivalent 752 EUR 1. Marec 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Mikrovaskulárne endotelové bunky a kultivačné médium, ktoré obsahuje špecifické komponenty vhodné na kultiváciu takýchto buniek. 1,650 EUR 3. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Reagencie na reverznú hybridizáciu 0 EUR 30. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Chemikálie 1,380 EUR 26. Február 2018
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 10,906 EUR 30. September 2014
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátka 338 EUR 16. Júl 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Oligonukleotidy, chemikálie, enzýmy 1,061 EUR 13. November 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Protilátka anti-sheep IgA (HRP) 275 EUR 23. November 2017
Ústav zoológie SAV Sekvenovanie DNA 1,818 EUR 25. Máj 2016
Ústav zoológie SAV Syntéza primerov a sekvenovanie DNA 3,309 EUR 12. August 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát oligonukleotidy 1,580 EUR 16. November 2016
Ústav zoológie SAV SuperHot Master Mix (Bioron) 382 EUR 23. Máj 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Oligonukleotidy 1,761 EUR 4. Jún 2018
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie 14,684 EUR 30. December 2014
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy a sekvenovanie 909 EUR 25. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Rôzne chemické výrobky 207 EUR 11. September 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Špičky s filtrom k mikropipetám 748 EUR 5. August 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Oligonukleotidy a primery 1,329 EUR 15. November 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 182 EUR 15. Jún 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne PCR plastové pomôcky 679 EUR 8. November 2017
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy 454 EUR 22. November 2017
Ústav zoológie SAV Oligonukleotidy 1,000 EUR 24. Marec 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Syntetické fragmenty DNA 229 EUR 25. Apríl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky, ELISA sety 6,700 EUR 28. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky WB 870 EUR 5. Október 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV pipety Gilson 725 EUR 21. Október 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Syntéza primerov 85 EUR 28. Október 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné médium 140 EUR 11. November 2016
Ústav zoológie SAV Syntéza primerov a sekvenovanie DNA 2,705 EUR 1. December 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát PEG a sarcosyl 108 EUR 1. Marec 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Plastové výrobky 278 EUR 8. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum 269,894 EUR 30. September 2014
Virologický ústav SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 34,362 EUR 30. Jún 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. 100,795 EUR 17. December 2014
Ústav zoológie SAV SuperHot Master Mix (Bioron) 1,641 EUR 18. Október 2018
Ústav zoológie SAV Syntéza primerov a sekvenovanie DNA 2,818 EUR 28. September 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát oligonukleotidy 0 EUR 11. Máj 2016
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry 0 EUR 16. November 2016
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 28,004 EUR 30. September 2016
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 158 EUR 31. Marec 2016
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 13,014 EUR 30. Jún 2016
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Primery pre PCR 105 EUR 20. Jún 2019
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 11,483 EUR 30. Jún 2017
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Primery pre PCR 198 EUR 17. Jún 2020
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) agaróza 160 EUR 23. August 2017
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 2,262 EUR 31. Marec 2017
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 51,852 EUR 18. September 2017
Biomedicínske centrum SAV Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. 82,945 EUR 30. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×