Osoba

Alexander Röhsler


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Alexander Röhsler
Adresa:
Geborgsgasse 24/3 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
20
Zmlúv:
20
V celkovej hodnote:
5,467,505 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 36554812 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží 33,824 EUR 30. Jún 2014
Mesto Ilava Most a lávka ponad Podhradský potok v Ilave 114,200 EUR 3. September 2015
Obec Trebostovo Výstavba mosta v obci Trebostovo 86,536 EUR 2. Máj 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 19,900 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 3,000,000 EUR 2. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 14,489 EUR 30. September 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica VS Jelenec - oprava sfunkčnenia samočinnej klapky s protizávažím 41,000 EUR 30. Október 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží 37,247 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 101,776 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 23,338 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 19,925 EUR 31. December 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž 113,195 EUR 30. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 29,500 EUR 31. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev.č. 50-079 Opatovce. 142,900 EUR 8. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-061 nad traťou ŽSR, Trnava. 658,442 EUR 31. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanácia netesností stavebnej časti vetracieho kanála Tunela Branisko 257,227 EUR 6. August 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží 24,373 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 81,825 EUR 31. December 2017
Nitriansky samosprávny kraj Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058 652,872 EUR 2. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava a údržba retenčných nádrží. 14,936 EUR 31. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×