Osoba

Juan Carlos Garcia Santiago


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Juan Carlos Garcia Santiago
Adresa:
Medená 33 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
52 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
10
Zmlúv:
10
V celkovej hodnote:
15,196,070 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Deloitte Audit s.r.o. 31343414 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy za roky 2016, 2017 a 2018 3,998,500 EUR 22. Jún 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS 357,000 EUR 17. Október 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Finančné a audítorské služby – štatutárny audit, Daňové a účtovné konzultácie – priebežný audit 94,400 EUR 28. December 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 5,349,000 EUR 24. September 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavených za rok 2013, 2014 a 2015. 3,869,000 EUR 19. Máj 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Audítorské a poradenské služby 416,520 EUR 20. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Poskytnutie audítorských a poradenských služieb za roky 2015-2018 800,000 EUR 30. Január 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Služby informačných technológií-bezpečnostné testovanie 9,650 EUR 18. Marec 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Vykonanie auditu účtovnej závierky SZRB, a.s. za rok 2016 77,000 EUR 25. August 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO) 225,000 EUR 30. Október 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×