Osoba

Ing. Milan Dunaj


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Milan Dunaj
Adresa:
Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
54 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
28
Zmlúv:
29
V celkovej hodnote:
54,544,799 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Montin s.r.o. 36187917 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Chemkostav IS, s.r.o. 46633006 Áno
Chemkostav, a.s. 36191892 Áno
Montin s.r.o. 36187917 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Hrčeľ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Hrčeľ 52,014 EUR 8. December 2015
Slovenská správa ciest Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK 2,276,839 EUR 16. Január 2018
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Vybudovanie traktu urgentnej medicíny 2,399,073 EUR 9. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Michalovce, MK – rekonštrukcia b. č. 20 TOV - R 529,000 EUR 15. Október 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Rekonštrukcia interného pavilónu - stavebné úpravy II.NP - oddelenie radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 365,152 EUR 24. Jún 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Doplňujúce stavebné práce - Manželské internáty, bloky A, B, C, D 420,008 EUR 5. November 2014
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV 5,527,084 EUR 30. November 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky CHP Vyšné Nemecké - AB, osobná doprava - rekonštrukcia 722,551 EUR 15. Máj 2019
Mesto Ružomberok Bytový dom Plavisko - I. ETAPA 2,739,000 EUR 25. Február 2020
Obec Iňačovce Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Iňačovce 50,027 EUR 7. December 2015
Technická univerzita v Košiciach Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia 1,238,132 EUR 13. August 2019
Nemocnica Zvolen a. s. Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - stavebné práce 3,569,640 EUR 21. August 2019
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Rekonštrukcia nemocnice Rožňava 925,833 EUR 2. Marec 2020
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Rekonštrukcia nemocnice Rožňava 78,833 EUR 2. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice SO 05 – Vývar Hate VS Vyšné Opátske – rekonštrukcia 402,496 EUR 17. September 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa 138,108 EUR 4. Jún 2018
Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia 856,837 EUR 7. November 2014
Obec Palín Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Palín 73,932 EUR 9. December 2015
Obec Kusín Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Kusín 43,160 EUR 14. December 2015
Obec Choňkovce Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Choňkovce 72,710 EUR 23. November 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Košice-rekonštrukcia hate Vyšné Opátske 2,663,601 EUR 22. Apríl 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15,355,341 EUR 15. August 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia 912,239 EUR 9. Júl 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 2,346,360 EUR 29. Október 2018
Mesto Trebišov Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty 5,201,589 EUR 21. Február 2020
Obec Brezina Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Brezina 71,209 EUR 14. December 2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 680,893 EUR 1. Marec 2019
Nemocnica Poprad a. s. Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby 4,732,936 EUR 27. August 2019
Košický samosprávny kraj Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v Zsp a DSS Trebišov. 100,202 EUR 18. November 2014

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×