Osoba

Beata Varga Schavelová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Beata Varga Schavelová
Adresa:
Vojtechovce 627 Nový Život 93038
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
56 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
4
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
219
Zmlúv:
219
V celkovej hodnote:
1,011,695 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
WARGAS s.r.o. 43902138 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
WARGAS s.r.o. 43902138 Áno
Gelezis, s.r.o. 47623322 Áno
BEPOL, s.r.o. 46968318 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kovové tyče 1,028 EUR 9. Október 2018
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Dielenské vozíky s náradím 9,430 EUR 29. Január 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Spojovací materiál a brúsny pás 1,996 EUR 27. November 2020
Slovenské národné múzeum píniová kôra 110 EUR 3. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Bezpečnostné nálepky 427 EUR 23. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kovové tyče, plechy, fólie a profily 1,761 EUR 20. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 980 EUR 22. Júl 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Náradie na opravu mechanizmov 1,209 EUR 19. September 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove policové regály 661 EUR 20. September 2017
Slovenské národné múzeum svietidlo, žehlička, kanvica 209 EUR 5. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra nástenné svetlá 369 EUR 16. November 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rôzne montované výrobky a súvisiace diely 698 EUR 16. November 2017
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Stojany na vlajky, stolové stojany na stolové zástavky 14,942 EUR 11. Apríl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hliníkový rebrík 85 EUR 22. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka a montáž oplotenia a porealizačné geodetické zameranie zrealizovaného oplotenia 19,300 EUR 29. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pracovné vozíky, lopaty, rôzne ručné náradie, skrutkovače 1,316 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spojovací materiál 470 EUR 1. December 2016
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Zahradzovacie stĺpiky s lanom 699 EUR 14. Február 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ohrievač vzduchu 659 EUR 13. Marec 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Maliarske stojany a kliprámy 600 EUR 26. September 2018
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Meradlá - posuvné meradlo, mikrometer, pasameter, uhlomer, 1,039 EUR 3. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kovové tyče, plechy, fólie a profily 7,189 EUR 25. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 948 EUR 25. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektro materiál 457 EUR 9. Júl 2020
Mesto Nové Zámky Lavičky na starej ceste - participatívny projekt 300 EUR 13. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky a brusivá 285 EUR 29. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky a brusivá 1,037 EUR 31. Júl 2020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu 349 EUR 8. Január 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Styčníková doska BV 15 26,798 EUR 21. September 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Závlahový systém 9,325 EUR 3. Apríl 2017
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Svietidlá 6,716 EUR 29. Jún 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručný páskovač 1,856 EUR 2. August 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Spojovací materiál 62 EUR 27. Január 2016
Spišská katolícka charita Náradie pre domáce hospodárstvo a spotrebný materiál 330 EUR 7. Apríl 2016
Najvyšší súd Slovenskej republiky vodoinštalační materiál 550 EUR 27. Máj 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, pružiny 0 EUR 28. Október 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Vodoinštalačný materiál 1,894 EUR 8. November 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Elektroinštalačný materiál 453 EUR 13. Február 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kovový skrutkový regál, kovový skrutkový regál na šanóny 1,079 EUR 6. Marec 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Invertor 192 EUR 7. Apríl 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,498 EUR 23. August 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lepidlá, silikóny 1,000 EUR 18. September 2019
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - elektroinštalačný materiál a potreby 40,580 EUR 25. November 2019
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kosačka, ríder 6,583 EUR 25. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra stavebné stroje a mechanizmy 3,754 EUR 25. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Policajný materiál 234 EUR 19. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky a brusivá 417 EUR 20. August 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 849 EUR 27. August 2020
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti Žiarovky, predlžovacie káble 53 EUR 7. Apríl 2017
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Informačné stojany 2,458 EUR 25. August 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fúrik, nožnice záhradnícke, lopata 239 EUR 27. Marec 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dielenské náradie 1,828 EUR 23. Máj 2018
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Hutnícky materiál. 14,890 EUR 5. September 2018
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Respirátor 549 EUR 9. Marec 2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica OOPP - respirátory FFP3 s výdychovým ventilom 4,050 EUR 8. Apríl 2021
Univerzitná nemocnica Bratislava Svietidlá, montážny rám, montážna sada 17,210 EUR 26. Marec 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Podložka plochá DIN 125, podložka pérová DIN 1740 20 EUR 24. November 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hutný materiál 340 EUR 21. August 2019
Slovenské národné múzeum postreky 200 EUR 3. Jún 2020
Mesto Nové Zámky Lavičky na starej ceste - participatívny projekt 500 EUR 13. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 263 EUR 22. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky a brusivá 1,250 EUR 23. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 177 EUR 30. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarské výrobky a brusivá 337 EUR 25. August 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Zámočnícky a spojový materiál 6,638 EUR 25. Apríl 2017
Technická univerzita v Košiciach Ručné elektrické nástroje 4,690 EUR 12. September 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Regál na archiváciu 317 EUR 20. November 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Montáž a oprava oplotenia v dĺžke 100 metrov 1,798 EUR 13. Apríl 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Spojovací material 246 EUR 30. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hliníkový rebrík 50 EUR 22. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mobiliár so spevnenou plochou 69,900 EUR 26. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ostnatý drôt Končertino - žiletkový 477 EUR 5. August 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Malé meracie prístroje 2,317 EUR 7. November 2016
Fakultná nemocnica Nitra LED trubice - 450 ks 2,097 EUR 23. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Skrutka do dreva 11 EUR 23. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Všeobecný a konštrukčný materiál 0 EUR 5. December 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vodoinštalačný materiál 1,049 EUR 5. December 2016
Krajské centrum voľného času v Trenčíne Pracovné náradie 4,387 EUR 2. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ručné elektrické náradie 1,480 EUR 20. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Zámočnícky a spojový materiál 8,730 EUR 23. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový penetračný lak 7,650 EUR 16. Máj 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Stavebné rezivo 8,967 EUR 16. Máj 2018
Mesto Trnava Dodávka mestského mobiliáru 3,240 EUR 25. Júl 2018
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti 3,332 EUR 4. Jún 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Spojovací materiál 819 EUR 20. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky 3,909 EUR 29. Október 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektrocentrály, osvetľovacie súpravy a odvlhčovače 34,998 EUR 23. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky a brusivá 2,654 EUR 20. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektrocentrály, čerpadlá, osvetľovacie súpravy, odvlhčovače a ohrievače 60,494 EUR 10. December 2019
Spojená škola internátna Prakovce Záhradnícke potreby 2,490 EUR 3. Marec 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lešenie 1,664 EUR 26. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky 239 EUR 30. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hutný materiál - pletivo 3,270 EUR 16. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 2 299 EUR 4. August 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné náradie s pohonom 292 EUR 18. August 2020
Slovenské národné múzeum brúsny kotúč 97 EUR 28. August 2020
Slovenské národné múzeum priamovýhrevný elektrický konvektor 997 EUR 22. Január 2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rôzne montované výrobky a súvisiace diely 7,263 EUR 24. Apríl 2017
Slovenské národné múzeum Uhlová brúska 130 EUR 28. Júl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronický osobný radiačný detektor s dozimetrom 131,933 EUR 3. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Mikrovlná rúra 65 EUR 16. November 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Čelová baterka 780 EUR 27. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Multifunkčné ručné elektrické náradie 117 EUR 19. Január 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Železiarsky, vodársky a kúrenársky materiál 689 EUR 7. Apríl 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Železiarsky tovar 1,384 EUR 15. Jún 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, pružiny 0 EUR 7. Júl 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dielenský materiál 287 EUR 19. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Skrutka do kovu 178 EUR 11. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Raketa na stolný tenis 139 EUR 16. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Stolová lampa 60 EUR 24. November 2016
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Stolová lampa s lupou 130 EUR 30. November 2016
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Dodávka žiaroviek a žiariviek 399 EUR 16. Február 2017
Domov pri kríži elektroinštalačný materiál 1,750 EUR 14. Marec 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dielenský materiál 7,096 EUR 16. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kovové tyče 12,481 EUR 6. September 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Respirátor 1,100 EUR 8. Marec 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Náradie a zámočnícky materiál 9,926 EUR 28. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie - pozinkované vzpery 1,680 EUR 25. Apríl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Matice 48 EUR 24. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pojazdný portálový žeriav s kladkostrojom 6,850 EUR 18. Jún 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Hutný materiál a farba 3,299 EUR 26. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kovové tyče, plechy, fólie a profily 16,499 EUR 24. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Tmely a konzervačné materiály a lepidlá 30 EUR 20. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 679 EUR 30. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Drôt 1,894 EUR 17. August 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny 900 EUR 24. Apríl 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny 0 EUR 22. November 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Samorezná skrutka do dreva 227 EUR 18. Január 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Hutný materiál 1,290 EUR 4. Apríl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vyvažovacie telieska 1,912 EUR 6. Apríl 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Samorezná skrutka do dreva 268 EUR 12. Apríl 2016
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Oprava a obnova lavičiek 7,916 EUR 26. Apríl 2016
Obec Sečianky Stavebné rezivo 3,708 EUR 11. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zdviháky, sady náradia a nástrčných hlavíc 1,091 EUR 22. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra visiace zámky 399 EUR 31. August 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kotviace reťaze 499 EUR 31. August 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Stavebné náradie, vrtáky, PUR pena, silikón, akryl 720 EUR 1. Február 2019
Stredná Odborná škola Želovce Kovové regály pozinkované s drevotrieskovými policami 1,348 EUR 3. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Železiarske výrobky a brúsiva 2,700 EUR 10. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ručné nástroje a príslušenstvo 1,310 EUR 26. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Gumový popruh a Vanička ochranná 280 EUR 18. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ostnatý drôt končertino - žiletkový 1,140 EUR 16. Júl 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Zámočnícky materiál 2,200 EUR 22. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kovové tyče,plechy,fólie a profily 2,790 EUR 14. August 2020
Slovenské národné múzeum elektródy, skrutky, brúsny papier 107 EUR 12. Apríl 2017
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Nákup žiaroviek a neónových trubíc 1,477 EUR 5. Máj 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Spojovací a zámočnícky materiál 359 EUR 2. August 2017
Dopravná akadémia Materiál pre údržbu 1,230 EUR 7. Apríl 2016
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1.Príklepová vŕtačka , 2. Akumulátorová vŕtačka so skrutkovačom , 3.Zásuvky, vidlice, vypínače, 4.Predlžovacia šnúra , 5. Železiarský materiál, nástroje a náradie, -projekt EHP 0 EUR 11. Apríl 2016
Slovenské národné múzeum kľučky, zámky , FAB 223 EUR 9. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Skrutka do kovu 20 EUR 23. November 2016
Stredná odborná škola materiál a náradie pre murárov 2,599 EUR 7. December 2016
Národný onkologický ústav Elektromateriál - instalačný materiál 549 EUR 14. Február 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Stolová lupa s LED osvetlením 197 EUR 23. Marec 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektro materiál 25 EUR 10. Máj 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dielenské náradie 520 EUR 23. November 2018
Mesto Trnava Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - knihy a DVD OF 2.10.2019 3,385 EUR 2. December 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Herbicídy 798 EUR 16. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hnojivá, pesticídy a semená 2,830 EUR 21. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Meradlá 258 EUR 11. August 2020
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nákup železiarskeho, vodoinštalačného materiálu, lepidiel a liehu 742 EUR 13. Apríl 2017
Kultúrne zariadenia Petržalky Stan nožnicový PROFI alebo ekvivalent 1,389 EUR 24. Apríl 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Zámočnícky materiál 1,449 EUR 6. September 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dielenský materiál 550 EUR 5. Október 2017
Slovenské národné múzeum žiarovky, časovač 208 EUR 31. Január 2018
Spojená škola elektromaterial 990 EUR 25. Máj 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akumulátory, galvanické články a batérie 0 EUR 10. November 2016
Technická univerzita v Košiciach Dielenské potreby 690 EUR 22. November 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Kancelárske stolové lampy 1,462 EUR 20. December 2016
Domov pri kríži vodoinštalačný materiál 3,200 EUR 13. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pletivo uzlové pozinkované 41,758 EUR 21. Máj 2018
Národné lesnícke centrum (NLC) Ochranné pomôcky COVID - 19, Respirátor FFP 2 1,248 EUR 10. Marec 2021
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Ochranné respirátory FFP2 115 EUR 30. Október 2020
Stredná odborná škola Rôzne ručné náradie na vybavenie dieľní 5,399 EUR 7. Júl 2020
Stredná odborná škola Železiarsky a vodoinštalačný materiál na údržbu 3,299 EUR 7. Júl 2020
Stredná odborná škola Náradie, časti a príslušenstvo náradí 2,398 EUR 18. September 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Drobný železiarsky tovar 1,195 EUR 15. Február 2017
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica Interiérové stropné/nástenné svietidlá s detektorom pohybu a LED žiarovky 2,486 EUR 1. December 2016
Stredná odborná škola Železiarsky tovar - údržba 2,294 EUR 8. August 2019
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Náradie a pomôcky do pracovných stolov strojného náradia 1,199 EUR 25. Apríl 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Zámočnícky a spojový materiál 4,589 EUR 15. Február 2018
Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica Kompostéry na BRKO 136,000 EUR 29. Máj 2019
Stredná odborná škola Tovar do dielní pre praktické vyučovanie 4,026 EUR 16. Júl 2020
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača zámok zadlabávací 124 EUR 7. Júl 2016
Stredná odborná škola Železiarsky a spojovací materiál 899 EUR 20. Júl 2016
Obec Gemerská Ves Svietidlo stropné 1,896 EUR 6. December 2016
Stredná odborná škola Ručné elektrické nástroje 5,300 EUR 14. Júl 2020
Slovenské národné divadlo Elektroinštalačný materiál, náradie 1,666 EUR 28. Júl 2017
Obec Kurimany Kompostéry a doplnkové vybavanie 0 EUR 20. Máj 2016
Stredná odborná škola Náradie, časti a príslušenstvo náradí 5,230 EUR 20. Júl 2016
Technické služby Brezno Stavebné rezivo, spojovací materiál 6,249 EUR 16. Február 2017
Štátna opera Hliníkové pojazdné lešenie 3,199 EUR 6. Marec 2017
Technické služby mesta Trebišov Nákup elektroinštalačného materiálu 4,029 EUR 17. Marec 2017
Zariadenie pre seniorov Prievidza Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu 770 EUR 9. Marec 2021
Stredná odborná škola Sada špecializovaného náradia pre elektromechanikov 2,745 EUR 14. Júl 2020
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. Lesnícke pletivo 0 EUR 21. Jún 2016
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy Dodávka zámočníckeho materiálu 165 EUR 12. Júl 2016
Zoologická záhrada Elektroinštalačný materiál (38_2017) 3,570 EUR 7. Marec 2017
Obec Lenartov Stavebné pracovné náradie 3,290 EUR 16. Marec 2017
Stredná odborná škola Železiarsky tovar pre praktické vyučovanie 3,990 EUR 20. August 2018
Spojená škola OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu 1,079 EUR 10. Marec 2021
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Benzínový generátor STANLEY SG 3000 394 EUR 10. Apríl 2017
Slovenské národné divadlo Náradie spotrebného charakteru 849 EUR 25. Apríl 2017
Slovenská agentúra životného prostredia Policové regále bezskrutkové 2,796 EUR 24. November 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Regály 6,090 EUR 23. Február 2017
Slovenské národné divadlo Zámočnícky spotrebný materiál 620 EUR 23. Február 2017
Stredná odborná škola Železiarsky tovar 4,810 EUR 20. August 2018
Stredná odborná škola Železiarsky tovar pre praktické vyučovanie 3,099 EUR 8. August 2019
Obec Oravské Veselé Svietidlá 469 EUR 26. Apríl 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Drobný železiarsky tovar 998 EUR 26. Máj 2016
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača stolný a stojanový ventilátor 148 EUR 6. Júl 2016
Stredná odborná škola Elektro- náradie, časti a príslušenstvo náradí 5,679 EUR 12. August 2016
Zoologická záhrada Žiarovky, žiarivky a lampy pre UV žiarovky (86,87,90_2017) 3,408 EUR 3. September 2018
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Respirátor typ FFP2 a FFP3 bez výdychového ventilu 1,099 EUR 16. Júl 2021
Stredná odborná škola Hutnický materiál 999 EUR 8. August 2019
Stredná odborná škola Sada špecializovaného náradia pre mechanikov PC sietí 1,940 EUR 14. Júl 2020
Zoologická záhrada Žiarovky, žiarivky a lampy pre UV žiarovky (86,87,90_2017) 3,099 EUR 7. Február 2017
Štátna opera Hliníkové pojazdné lešenie 5,090 EUR 30. Marec 2017
Slovenské národné divadlo Elektroinštalačný materiál a pomocný spotrebný materiál a náradie 380 EUR 21. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×