Osoba

Ing. Juraj Kočiš


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Juraj Kočiš
Adresa:
Gemerská 10 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
34
Zmlúv:
37
V celkovej hodnote:
2,384,921 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
GROSSA NOVA s.r.o. 36024210 Áno
ETIKO s. r. o. 47129671 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
GROSSA NOVA s.r.o. 36024210 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Šávoľ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci 0 EUR 5. Máj 2017
Mesto Fiľakovo Drvič biologického odpadu 35,750 EUR 8. September 2017
Obec Veľká Mača Zhodnocovanie BRO 26,750 EUR 3. August 2016
Obec Zemplínska Teplica Kontajnery ramenové - muldy. 18,515 EUR 13. Apríl 2018
Obec Streda nad Bodrogom Technika pre zberný dvor 190,830 EUR 16. Apríl 2018
Mesto Nové Mesto nad Váhom Drvič konárov 0 EUR 15. Máj 2018
Obec Dvorníky Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru, nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový príves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery, mobilná víha 0 EUR 13. Júl 2018
Obec Lehota pod Vtáčnikom Obstaranie kompostérov 157,400 EUR 14. August 2018
Mesto Hriňová Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Traktor s príslušenstvom a Kĺbový nakladač s príslušenstvom. 199,360 EUR 20. August 2018
Terra Wylak, s.r.o. Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom 128,688 EUR 24. Marec 2016
Obec Beladice Technika pre triedený zber v obci Beladice 152,660 EUR 23. Apríl 2018
Obec Beladice Technika pre triedený zber v obci Beladice 8,984 EUR 23. Apríl 2018
Obec Chtelnica Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom 4,300 EUR 6. Jún 2016
Obec Kokava nad Rimavicou Technika pre triedený zber v obci Kokava nad Rimavicou 176,690 EUR 16. Apríl 2018
Obec Kokava nad Rimavicou Technika pre triedený zber v obci Kokava nad Rimavicou 8,500 EUR 16. Apríl 2018
Obec Kokava nad Rimavicou Technika pre triedený zber v obci Kokava nad Rimavicou 23,680 EUR 16. Apríl 2018
Obec Drahovce Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce 14,475 EUR 2. Máj 2018
Obec Nižná Dodanie záhradných kompostérov 99,000 EUR 1. Október 2018
Obec Gemerská Poloma Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 18,085 EUR 25. Február 2019
Obec Divinka Obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 0 EUR 24. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie a jeho súčasti 3,710 EUR 17. August 2017
Obec Vlčany Ramenová kosačka mulčovacia na traktor 9,800 EUR 26. August 2016
Obec Dolné Lefantovce Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru, nosič kontajnerov, drvič biologického odpadu, drvič stavebného odpodu, dvojnápravový príves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery, váha, traktorová kosačka 0 EUR 24. Apríl 2018
Obec Hlinné Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci 71,000 EUR 7. September 2018
Obec Veľké Trakany Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci 70,999 EUR 23. August 2018
Obec Pata Obstaranie kompostérov pre BRK odpad 86,860 EUR 27. September 2018
Združenie obci "Uhrovská dolina" Dodávka záhradných kompostérov 134,400 EUR 31. Október 2018
Obec Horné Srnie Kompostéry pre obec 100,896 EUR 13. December 2018
Obec Plevník - Drienové Obstaranie kontajnerov 0 EUR 15. Máj 2017
Obec Zemplínska Teplica Súbor techniky – traktor s príslušenstvom a závesnou a ťahanou technikou. 178,500 EUR 13. Apríl 2018
Obec Zemplínska Teplica Kĺbový nakladač. 79,875 EUR 13. Apríl 2018
Obec Streda nad Bodrogom Technika pre zberný dvor 81,575 EUR 16. Apríl 2018
Obec Čermany Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, drvič biologického odpadu, dvojnápravový náves s trojstranným vyklápaním, váha, traktorová kosačka so zberným košom 0 EUR 24. Apríl 2018
Mesto Strážske Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste 89,400 EUR 7. September 2018
Regionálne združenie obcí RUŽÍN Obstaranie kompostérov 19,490 EUR 10. August 2018
Obec Nižná Dodanie záhradných kompostérov 104,750 EUR 8. August 2018
Obec Omšenie Kompostéry pre obec 89,999 EUR 23. August 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×