Osoba

Ing. Ján Matúška


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ján Matúška
Adresa:
Ľ. Zeljenku 1668/8 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
20
Zmlúv:
20
V celkovej hodnote:
19,553 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
REVIZ-DETVA s.r.o. 47035242 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Odborné prehliadky a odborné skúšky kompresorov primárneho a náhradného chladenia 350 EUR 12. Máj 2017
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2016 - 2018 BB 495 EUR 17. Marec 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky a servis plynových zariadení a rozvodov plynu 700 EUR 14. Marec 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Košického samosprávneho kraja (2) . 4,189 EUR 11. December 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Revízia plynovej kotolne 1,250 EUR 1. August 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení 425 EUR 23. Máj 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Odborné skúšky tlakových a plynových zariadení 345 EUR 29. September 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení 300 EUR 14. Apríl 2016
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby BB 500 EUR 20. Február 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Revízie zariadení,Revízie tlakových a plynových zariadení - cestmajsterstvo Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno 1,284 EUR 20. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu 649 EUR 7. Apríl 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Odborné prehliadky plynových zariadení a plynových rozvodov 385 EUR 16. September 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborné prehliadky plynových zariadení rozvodov plynu a tlakových zariadení 249 EUR 26. November 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (2). 3,999 EUR 11. December 2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových a plynových zariadení a odborných prehliadok nízkotlakových kotolní 989 EUR 17. Máj 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení a odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary 600 EUR 11. Apríl 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení 1,429 EUR 4. Apríl 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave odborná prehliadka výmeníkovej stanice 208 EUR 18. Máj 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení 408 EUR 4. Máj 2017
IUVENTA Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc 799 EUR 11. Marec 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×