Osoba

Ing. Michal Tomášik


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Michal Tomášik
Adresa:
64 Adamovské Kochanovce
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
32
Zmlúv:
32
V celkovej hodnote:
561,446 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
TOVOCHEM spol. s r.o. 31428045 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Dodávka agrochemikálií 32,458 EUR 4. Apríl 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Pesticídy a hnojivá 1,999 EUR 12. December 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Herbicíd 291 EUR 18. Máj 2016
Obec Jaslovské Bohunice Postrekový prípravok 175 EUR 26. Máj 2016
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Herbicídny prípravok na ničenie dvojklíčnych burín v trávnikoch - Dicopur M 750 274 EUR 8. Marec 2017
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava NPK 15-15-15 alebo ekvivalent 2,950 EUR 29. Marec 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Trávové semeno 26,301 EUR 28. August 2018
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Dodávka pesticídov 1,210 EUR 4. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Postrekový herbicídny prípravok 566 EUR 28. Apríl 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny 8,908 EUR 13. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Chemický postrek na ničenie burín a náletových drevín 1,544 EUR 28. September 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Rôzne hnojivá a pesticídy 5,750 EUR 9. Jún 2016
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Nákup stromov a krov pre jesennú výsadbu 0 EUR 12. Október 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agrochemikálie a hnojivá 900 EUR 21. November 2016
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava DOSEV - Renovácia, trávna zmes na dosev zaťažovaných trávnikov 1,020 EUR 27. Marec 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hnojivá 144 EUR 22. Február 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Herbicídy 925 EUR 24. Júl 2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agrochemikálie 81,789 EUR 18. Apríl 2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hnojivá 58,651 EUR 18. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka chemického prípravku na ničenie burín a inváznych rastlín 2,190 EUR 21. September 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agrochemikálie 5,695 EUR 16. Máj 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Selektívny a totálny herbicíd 1,147 EUR 20. Jún 2016
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Priemyslné hnojivo - Amofos 12-52 846 EUR 17. August 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Neselektívny listový herbicíd 62 EUR 4. November 2016
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Herbicídny prípravok na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávniku - Starane 250 EC 879 EUR 15. Marec 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agrochemikálie a hnojivá 18,817 EUR 26. Február 2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hnojivá a agrochemikálie 163,290 EUR 22. Júl 2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hnojivá 46,256 EUR 9. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Trávové semeno 56,900 EUR 19. Júl 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Herbicíd 189 EUR 22. Júl 2016
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Priemyselné hnojivo - draselná soľ 1,320 EUR 17. August 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hnojivá 38,000 EUR 6. Apríl 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×