Osoba

Tomáš Rozlílek


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Tomáš Rozlílek
Adresa:
V Ondřejově 9 Praha 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
49 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
26
Zmlúv:
26
V celkovej hodnote:
28,307 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
BRENO s.r.o. 36660710 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BRENO s.r.o. 36660710 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Koberec – metrážny - nový 701 EUR 1. Október 2019
Krajské centrum voľného času v Trenčíne Koberec Solid, dodávka, odstránenie starého koberca, pokládka, nalepenie nového koberca 756 EUR 26. Júl 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Koberec 269 EUR 13. December 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Podlahová krytina PVC 792 EUR 30. Jún 2021
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie interiérového záťažového koberca vrátane pokládky 295 EUR 17. August 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Interiérový záťažový koberec 208 EUR 25. August 2017
Technická univerzita v Košiciach Podlahová krytina s inštaláciou 807 EUR 31. Máj 2016
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca podlahová krytina PVC - linoleum 598 EUR 31. Máj 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Interiérový záťažový koberec + pokládka 436 EUR 21. Jún 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody PVC podlahoviny 519 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Podlahové krytiny 1,700 EUR 15. Júl 2021
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Koberec – metráž - nový 217 EUR 15. Február 2018
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Odstránenie starého PVC zo schodov, podláh, dodanie a nalepenie nového PVC (2) 750 EUR 12. Október 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny 600 EUR 13. Máj 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Koberce, rohože a predložky 598 EUR 25. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Interiérový vysokozáťažový koberec + pokládka 333 EUR 23. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Koberce (3ks) s pokládkou a lepením 949 EUR 28. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Koberce 1,917 EUR 16. September 2016
Slovenské národné múzeum koberec 499 EUR 6. Október 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Interiérový záťažový koberec 124 EUR 8. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie a pokládka podlahových krytín 1,653 EUR 16. November 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Koberec – metráž - nový 119 EUR 15. December 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Podlahové krytiny 2,458 EUR 7. Júl 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Podlahová krytina s narezaním-objektová PVC podlahovina a doplnkový tovar 1,999 EUR 22. Jún 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Koberec – metráž - nový 95 EUR 31. August 2017
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Podlahové krytiny - kancelársky koberec a PVC - dodávka a pokládka 8,917 EUR 16. Február 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×