Osoba

Ing. Peter Ďurica


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Ďurica
Adresa:
Plzenská 2145/26 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
13
Zmlúv:
13
V celkovej hodnote:
19,101,706 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Rožňava - inžiniering 36596957 Áno
MAXIMA BROKER, a.s. 36206288 Nie
EKOSTAV a.s. 00681245 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Vysoká nad Uhom Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vysoká nad Uhom 485,933 EUR 26. Jún 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výkon stavebného dozoru na stavbe: Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 237,400 EUR 26. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa 472,160 EUR 26. August 2016
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy „A“ - 1. etapa 369,702 EUR 3. September 2018
Mesto Kráľovský Chlmec OBNOVA AMFITEÁTRA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 488,309 EUR 15. Október 2018
INSPECT s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o. 211,329 EUR 2. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výkon stavebného dozoru na stavbe: Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 237,400 EUR 26. Marec 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rožňava - ČOV - intenzifikácia 207,200 EUR 23. Jún 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15,355,341 EUR 15. August 2017
Mesto Košice Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce 217,102 EUR 1. Marec 2018
Mesto Košice Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce 341,597 EUR 23. Máj 2018
Obec Chmeľov Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce 214,987 EUR 9. Január 2020
Obec Kapušianske Kľačany Komunitné centrum Kapušianske Klačany 263,246 EUR 26. Marec 2020

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×