Osoba

Ing. Ľubomír Vaňo


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ľubomír Vaňo
Adresa:
Švermova 59 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
36
Zmlúv:
43
V celkovej hodnote:
41,074,500 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Blockchain SK s.r.o. 44865678 Nie
EURO consulting, s.r.o. 44865678 Nie
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Akadémia umení v Banskej Bystrici Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici 989,213 EUR 4. Apríl 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 5,467,091 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 7,200,000 EUR 26. Október 2016
Mesto Zvolen Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží 105,297 EUR 3. Február 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 123,921 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hronsek, Výcvikové centrum Vojenskej polície-oprava oplotenia 79,906 EUR 2. Január 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 96,490 EUR 4. Január 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 134,935 EUR 30. Jún 2018
Školský internát Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen. 216,677 EUR 21. September 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba TZB 500,000 EUR 8. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba TZB 890,000 EUR 8. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba TZB 900,000 EUR 8. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba TZB 800,000 EUR 8. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba TZB 800,000 EUR 8. December 2016
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. Správa a údržba 187,000 EUR 22. Február 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Stavebno - technické riešenie – Bezbariérové výťahy na Fakulte architektúry STU 197,941 EUR 9. November 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Stavebné práce podľa: Jednostupňových projektov stavebných úprav – Ambulancie lekárov, priestory a čakárne na 0.NP a 1.NP 787,411 EUR 11. November 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 63,754 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 136,850 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 84,864 EUR 30. Jún 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 86,757 EUR 30. Jún 2018
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Upratovacie práce 161,341 EUR 22. December 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO 400,000 EUR 3. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Prestavba chaty Lipeň 142,998 EUR 30. Január 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát SO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave- 1. etapa: oprava strechy 125,000 EUR 3. August 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 140,078 EUR 18. Máj 2016
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Upratovacie práce 114,500 EUR 14. December 2018
Letisko Sliač, a.s. Upratovanie lietadiel a priestorov letiska Sliač 154,303 EUR 30. September 2015
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa – havarijný stav 69,995 EUR 24. August 2015
Dom tretieho veku Upratovacie práce 153,600 EUR 1. Február 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 6,557 EUR 18. Máj 2016
Mesto Zvolen Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy 153,847 EUR 3. Apríl 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Debarierizácia budov STU v Bratislave 229,910 EUR 18. Máj 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Komplexné upratovacie služby na FEI STU 1,119,246 EUR 7. Júl 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 137,609 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 135,008 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 5,846,921 EUR 17. Apríl 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 23,119 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 93,695 EUR 30. Jún 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Výmena okien a balkónových dverí 18,666 EUR 14. Október 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×