Osoba

Shelby Robert Du Pasquier


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Shelby Robert Du Pasquier
Adresa:
Route de Chene 30 Genéve 1208
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
16
Zmlúv:
17
V celkovej hodnote:
20,088,642 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
SGS Czech Republic, s.r.o. 48589241 Áno
SGS Slovakia spol. s r.o. 31350810 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Hlavné mesto SR Bratislava Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate 93,000 EUR 14. November 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate 136,500 EUR 14. November 2014
Slovenská správa ciest Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/77 Bardejov juhozápadný obchvat 222,820 EUR 31. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala 11,504,420 EUR 29. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru 448,000 EUR 29. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce 4,608,260 EUR 21. November 2016
Slovenská správa ciest Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Polomka - bodová závada 187,668 EUR 11. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty 29 EUR 28. November 2014
Slovenská správa ciest Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno - obchvat, I. etapa. 231,180 EUR 5. December 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Stavebný dozor pre investičnú akciu „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave“ 541,500 EUR 1. Október 2014
Bratislavský samosprávny kraj Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja 255,000 EUR 21. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky 78,177 EUR 24. Marec 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 882,974 EUR 9. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 29 EUR 3. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby 25 EUR 9. Február 2015
Slovenská správa ciest Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty 201,090 EUR 31. Január 2015
Hlavné mesto SR Bratislava ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE PROJEKT MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ RADIÁLA 697,970 EUR 23. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×