Osoba

Ing Marek Černý


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing Marek Černý
Adresa:
Husinecká 15 Praha 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
25
Zmlúv:
25
V celkovej hodnote:
552,949 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
HUMUSOFT spol. s r.o. 40525872 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Centrum vedecko-technických informácií SR Rozšírenie programového vybavenia pre vedecko-technické výpočty MATLAB o kooperatívny analytický softvér COMSOL 100,209 EUR 27. Október 2015
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Rozšírenie a obnova licencie podporného programového vybavenia pre systém dSpace 5,657 EUR 6. December 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Programové vybavenie MATLAB 16,590 EUR 9. Marec 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 31,216 EUR 9. Máj 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Softvérový balík MATLAB s hardvérovým príslušenstvom 0 EUR 23. Jún 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Obnova licencie podporného programového vybavenia pre systém dSpace 1,124 EUR 15. December 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Moduly (nadstavba) systému Matlab 1,277 EUR 28. December 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 28,495 EUR 21. Máj 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Softvérový systém Matlab + moduly 2,325 EUR 6. Február 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Programové vybavenie MATLAB 19,400 EUR 1. Marec 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Technická podpora a nákup nových licencií programového vybavenia MATLAB 37,694 EUR 27. Február 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Predplatné a rozšírenie licencií MATLAB 2,074 EUR 25. Február 2020
SPINEA, s.r.o. Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu 12,761 EUR 30. Apríl 2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MATLAB s príslušenstvom 1,100 EUR 4. November 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Softvérový balík MATLAB so SIMULINK a doplnkami 8,380 EUR 18. November 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Softvérový balík MATLAB 0 EUR 10. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodanie výpočtového systému pre riešenie komplexných úloh metódou konečných prvkov 45,031 EUR 22. Október 2014
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Výučbový softvér 3,400 EUR 5. December 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Softvérový systém Matlab + moduly 2,413 EUR 29. Október 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rozšírenie a predplatné licencií Matlab 1,096 EUR 7. December 2020
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Nákup nových licencií a obnova technickej podpory programového vybavenia MATLAB 26,926 EUR 9. Marec 2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Dodávka licencie softvéru Matlab 50,754 EUR 3. September 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave predplatné technickej podpory a nových verzii SW 585 EUR 1. Marec 2021
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obnova podpory a nákup nových licencií MATLAB 81,462 EUR 19. Február 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Dodávka licencie softvéru Matlab 72,980 EUR 21. Apríl 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×