Osoba

Ing. Daniel Krajčovič


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Daniel Krajčovič
Adresa:
Energetikov 32/11 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
54 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
162
Zmlúv:
188
V celkovej hodnote:
2,591,997 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Daffer spol. s r.o. 36320439 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 30428921 Áno
Daffer spol. s r.o. 36320439 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Spotrebný zdravotnícky materiál - pomôcky pre fyzioterapiu 1,204 EUR 27. September 2019
Mesto Galanta Vybavenie učební na ZŠ IV 23,750 EUR 15. Január 2020
Obec Biel Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební 35,376 EUR 25. November 2020
Obec Biel Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební 39,845 EUR 25. November 2020
Obec Sološnica Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov 70,760 EUR 29. September 2020
Mesto Komárno Výtvarné potreby pre CVČ_55 161 EUR 2. Jún 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vybavenie laboratória pre výuku organickej chémie 12,900 EUR 14. Jún 2016
Mesto Rožňava Školské potreby 0 EUR 26. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kynológický materiál 1,970 EUR 12. August 2016
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave Školský nábytok 7,500 EUR 16. August 2016
Mesto Rajec Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 3Q 695 EUR 30. August 2016
Novohradská knižnica Vybavenie kreatívnej dielničky 1,210 EUR 16. September 2016
Gymnázium M. R. Štefánika Učebné pomôcky - vybavenie biologického laboratória 5,160 EUR 1. December 2016
Mesto Komárno Hračky pre centrum voľného času_122 2,041 EUR 1. December 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Športové náradie/náčinie-walkingové palice, vak na lopty, športester 0 EUR 27. Február 2017
Mesto Trnava Výtvarné pomôcky pre materskú školu 1,323 EUR 10. Marec 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Športové náradie/pomôcky-tenisové loptičky, rakety, bránky 463 EUR 15. Marec 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Výtvarné pomôcky 0 EUR 28. Marec 2017
Gymnázium Modernizácia laboratórií a učební Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením 29,100 EUR 19. Máj 2015
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky 29,953 EUR 22. Január 2015
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 Školský set ZŠ-1 lavica a 2 stoličky, učiteľská katedra a stolička, jedálenské stoly do zariadenia školského stravovania 7,059 EUR 27. November 2018
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Školský nábytok 8,094 EUR 26. Október 2018
Mesto Púchov Vybavenie telocvične ZŠ 1,987 EUR 19. Október 2016
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca športové potreby 840 EUR 12. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Manipulačná technika a zariadenia 9,242 EUR 11. Apríl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vybavenie stravovacích zariadení 7,208 EUR 3. Máj 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Lampa stolová 690 EUR 12. Máj 2016
Národné osvetové centrum Drevené záhradné domčeky, hotový výrobok - nákup, prvotná montáž 2 3,183 EUR 18. Máj 2016
Mesto Komárno Lego a rebrina pre centrum voľného času_150 660 EUR 6. December 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fyzioterapeutické pomôcky 229 EUR 24. Február 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Didaktické pomôcky-anatomické obrazy 0 EUR 8. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Športové potreby, materiál 292 EUR 17. Marec 2017
Obec Dlhé Stráže Stoly, stoličky. 6,820 EUR 29. Január 2016
Spišská katolícka charita Domáce elektrospotrebiče 788 EUR 1. Apríl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Manipulačný vozík s dvoma policami a madlom 442 EUR 24. Jún 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Učebné pomôcky 625 EUR 19. August 2016
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti Strúhadlo na ceruzky 138 EUR 23. Marec 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Vybavenie tried a kancelárií 57,850 EUR 12. Jún 2019
Obec Kúty Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary 36,494 EUR 13. Február 2020
Obec Kúty Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary 9,818 EUR 13. Február 2020
Mesto Komárno Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času_141 569 EUR 11. December 2017
Mesto Komárno Výtvarné potreby pre materskú školu_51 449 EUR 2. Jún 2016
Mesto Komárno Školské potreby pre MŠ_111 224 EUR 18. Október 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fyzioterapeutické pomôcky 317 EUR 24. Február 2017
Evanjelické gymnázium Učebné pomôcky a technika 16,775 EUR 27. Február 2015
Metodicko-pedagogické centrum Prostriedky na výtvarnú a pracovnú výchovu a pomôcky pre umeleckú činnosť 234,120 EUR 3. Marec 2015
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“ 34,295 EUR 2. Február 2015
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Technické vybavenie učební 22,374 EUR 26. Október 2018
Mesto Galanta Vybavenie učební na ZŠ I 13,450 EUR 4. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hokejka florbalová, Squashové rakety, Bedmintonové košíky, Squashové loptičky, Veľká tyč na činky, Raketa na bedminton 917 EUR 16. November 2016
Mesto Dudince Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach 10,734 EUR 26. Január 2021
Mesto Dudince Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach 21,627 EUR 26. Január 2021
Mesto Dudince Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach 31,953 EUR 26. Január 2021
Mesto Dudince Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach 7,831 EUR 26. Január 2021
Mesto Dudince Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach 376 EUR 26. Január 2021
Obec Báhoň Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň 30,812 EUR 21. August 2020
Obec Báhoň Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň 119,098 EUR 21. August 2020
UNIVERZITA J. SELYEHO Posilňovacie zariadenie na fitness 2,833 EUR 28. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kynológický materiál - taška pre kynológa 500 EUR 5. September 2016
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Veľký sochársky stojan 134 EUR 11. Október 2016
UNIVERZITA J. SELYEHO Aerobic step inSPORTline 858 EUR 5. Február 2016
Obec Jelenec Didaktická technika 25,928 EUR 4. Júl 2019
Obec Svätý Kríž Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž 82,030 EUR 12. November 2020
Obec Svätý Kríž Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž 15,386 EUR 12. November 2020
Obec Svätý Kríž Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž 20,857 EUR 12. November 2020
Obec Gajary Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary 29,697 EUR 29. Október 2019
Obec Gajary Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary 37,242 EUR 29. Október 2019
Obec Gajary Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary 13,883 EUR 29. Október 2019
Mesto Komárno Športové pomôcky pre CVČ_141 708 EUR 11. December 2017
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vybavenie pre telocvične v základných školách 6,145 EUR 26. September 2016
Mesto Komárno Výtvarné potreby pre materskú školu_134 175 EUR 23. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Stojan na letáky, drevená tabuľa, kriedový stojan 238 EUR 8. Marec 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Somelierske potreby 681 EUR 10. Marec 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Bozola 154 EUR 28. Júl 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Spotrebný zdravotnícky materiál-fyzioterapia 897 EUR 13. September 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička 1,900 EUR 7. Apríl 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Učebné pomôcky - balančná polovičná fit lopta, závesný systém na cvičenie 1,230 EUR 24. August 2016
Obec Plešivec Nákup športových potrieb a vybavenia telocviční 6,900 EUR 5. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Rámy na obrazy 93 EUR 26. September 2016
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Materiál na projekt Tvorivé výpravy do minulosti II. 191 EUR 14. Október 2016
Súkromná stredná odborná škola Didaktické pomôcky 7,495 EUR 27. Máj 2015
Obec Jelenec Didaktická technika 25,928 EUR 5. Február 2019
Mesto Komárno Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu pre MŠ_87 0 EUR 12. Október 2017
UNIVERZITA J. SELYEHO Odkladacie vozíky 495 EUR 5. Február 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Výbava a zariadenia pre zabezpečenie výcvikového strediska 38,075 EUR 31. Marec 2016
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Vybavenie telocvične 3,203 EUR 11. Október 2016
Mesto Komárno Stavebnice pre centrum voľného času 829 EUR 14. Október 2016
Mesto Komárno Kancelárske potreby pre potreby MŠ_167 413 EUR 15. December 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Športové náradie/pomôcky-volejbalová sieť, badmintonový set, tenisové rakety, stoly na stolný tenis 1,411 EUR 17. Marec 2017
Mesto Rožňava Školské potreby 0 EUR 31. Marec 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Športový materiál 0 EUR 31. Marec 2017
Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany Odborná literatúra 1,469 EUR 16. Február 2015
Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany Odborná literatúra 3,399 EUR 16. Február 2015
Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany Odborná literatúra 5,580 EUR 16. Február 2015
Obec Dvory nad Žitavou Didaktická technika pre základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským 85,752 EUR 10. Máj 2019
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Materiál pre terapeutické účely 441 EUR 7. Február 2018
Zoologická záhrada Chovateľské, odchytové a transportné potreby 5,708 EUR 6. Máj 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Plošinový vozík 1,150 EUR 27. Jún 2016
Športové gymnázium Vybudovanie prírodovedných laboratórií - Demonštračná sada a mechanická pokusná súprava 1,715 EUR 5. December 2016
Zoologická záhrada Chovateľské potreby (teraristika) (71_2017) 549 EUR 2. Február 2017
Obec Nová Ľubovňa Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne 11,885 EUR 29. Apríl 2019
Obec Kráľová pri Senci „Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“ 36,130 EUR 10. December 2019
Obec Nová Ľubovňa Obstaranie prírodovedných a polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej a polytechnickej učebne - nábytok 18,117 EUR 18. September 2019
Národný onkologický ústav Kancelárske a skladové vybavenie 1,139 EUR 6. Apríl 2017
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Športové potreby alebo ekvivalent 1,923 EUR 12. August 2016
Slovenské národné múzeum Drevená varecha 25 cm 65 EUR 30. August 2016
Základná škola Vybavenie telocvične 2,996 EUR 3. Október 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Kancelársky nábytok 650 EUR 12. December 2016
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium Učiteľská katedra na notebook so zásuvkou 4,080 EUR 20. December 2016
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce časť: IKT a vybavenie a časť: didaktické pomôcky a zariadenia 20,150 EUR 3. Marec 2015
Športové gymnázium Školský nábytok 7,488 EUR 8. August 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Plechové skrine a kancelárske kreslá 1,912 EUR 14. Marec 2016
Mesto Žilina Vybavenie telocviční 5,279 EUR 19. August 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Pomôcky pre TV študentov so špecifickými potrebami 1,889 EUR 28. Október 2016
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava "Vybudovanie prírodovedných laboratórií - didaktická technika - laboratórne prístroje" 8,724 EUR 3. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Doplnky do stajní ošípaných 3,981 EUR 11. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Doplnky do stajní prežúvavcov 1,654 EUR 11. November 2016
Základná škola - Alapiskola Školský nábytok 0 EUR 19. December 2016
Súkromná stredná odborná škola podnikania Nákup školiaceho materiálu a potrieb 26,200 EUR 23. Október 2014
Obec Dvory nad Žitavou Didaktická technika pre základnú školu 31,056 EUR 24. Máj 2019
Zoologická záhrada Teraristické pomôcky 1,034 EUR 13. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektrospotrebiče 21,583 EUR 17. Február 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Príslušenstvo ku kávorvarom a vysávačom 582 EUR 23. Február 2016
Domov dôchodcov Šaľa Rehabilitačné pomôcky 166 EUR 4. Marec 2016
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Rôzny spotrebný materiál 98 EUR 17. Jún 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Medicínske nástroje a pomôcky 358 EUR 15. Júl 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Kancelársky nábytok 312 EUR 8. December 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Kancelársky nábytok 1,342 EUR 16. December 2016
Zoologická záhrada Chovateľské potreby (sladkovodná akvaristika) (70_2017) 747 EUR 26. Január 2017
Obec Veľké Úľany "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, didaktickej techniky 20,945 EUR 1. Február 2021
Obec Veľké Úľany "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, didaktickej techniky 67,485 EUR 1. Február 2021
Gymnázium Antona Bernoláka Učebné pomôcky - biológia. 6,641 EUR 13. Február 2015
Cirkevná spojená škola Vzdelávacie pomôcky 10,450 EUR 7. Január 2015
Obec Dvory nad Žitavou Didaktická technika ZŠ VJM 37,568 EUR 6. Február 2019
Obec Kamenín Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín 17,191 EUR 25. September 2019
Obec Kamenín Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín 87,983 EUR 25. September 2019
Obec Kamenín Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín 5,900 EUR 25. September 2019
Mesto Brezno Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno 52,334 EUR 14. Máj 2020
Mesto Brezno Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno 45,627 EUR 14. Máj 2020
Mesto Brezno Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno 8,966 EUR 14. Máj 2020
Mesto Brezno Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno 40,895 EUR 14. Máj 2020
Spojená škola Zabezpečenie realizácie umeleckej súťaže - kreativita, ceny pre súťažiacich 330 EUR 7. Apríl 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Plechové skrine a kancelársky vozík 756 EUR 3. Máj 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Fyzioterapeuticko - športové vybavenie 2,846 EUR 18. Máj 2016
Základná škola Staničná 13 Vybavenie telocvične 2,987 EUR 23. September 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov vybavenie telocviční 1,979 EUR 15. December 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Kancelársky nábytok 583 EUR 19. December 2016
Zoologická záhrada Nerezové misky (75_2017/2) 83 EUR 2. Marec 2017
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín Zariadenie, vybavenie IKT, didaktické pomôcky a školenie 17,043 EUR 17. Marec 2015
Katolícka univerzita v Ružomberku Kancelárske potreby pre detskú univerzitu 741 EUR 11. Máj 2016
Obec Nová Ľubovňa Obstaranie prírodovedných učební – didaktické pomôcky biologickej/chemickej učebne 15,823 EUR 29. Apríl 2019
Mesto Nová Baňa Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani 44,192 EUR 12. Jún 2019
Mesto Nová Baňa Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani 18,336 EUR 12. Jún 2019
Mesto Nová Baňa Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani 39,805 EUR 12. Jún 2019
Obec Divín Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín 26,513 EUR 7. Máj 2020
Obec Divín Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín 36,910 EUR 7. Máj 2020
Obec Divín Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín 37,116 EUR 7. Máj 2020
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Kancelársky nábytok 388 EUR 13. December 2017
Mesto Dolný Kubín Modernizácia detského dopravného ihriska 2,493 EUR 22. Február 2016
Spojená škola Gymnastický koberec, žinenka, Lezecký set, celotelový úväz 457 EUR 26. Apríl 2016
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Materiál pre terapeutické účely 249 EUR 2. November 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Dielenský pracovný stôl, hliníkové skladacie schodíky, hliníkové lešenie 1,414 EUR 19. December 2016
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Školský nábytok 0 EUR 28. Február 2017
Obec Dvory nad Žitavou Didaktická technika – polytechnická učebňa 42,968 EUR 6. Február 2019
Obec Nová Ľubovňa Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne 12,650 EUR 29. Apríl 2019
Mesto Skalica Vybavenie učební - nábytok 49,420 EUR 8. Júl 2019
Spojená škola Materiál pre umelecké práce žiakov strednej školy 833 EUR 20. Apríl 2016
Slovenské národné múzeum pracovná lampy, konvica, mikrovlnka 240 EUR 28. Apríl 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Skrine 559 EUR 24. Máj 2016
Mesto Prievidza Učebné pomôcky - spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ 6,700 EUR 13. Jún 2016
Katolícka univerzita v Ružomberku Kancelárske potreby a pomôcky 151 EUR 27. September 2016
Základná škola Vybavenie telocvične 2,666 EUR 14. Október 2016
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava Športové potreby 1,054 EUR 8. December 2016
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Materiál pre terapeutické účely 306 EUR 7. Február 2017
Zoologická záhrada Klasické keramické misky (75_2017/1) 243 EUR 2. Marec 2017
Zoologická záhrada Umelé rastliny (93_2017) 270 EUR 27. Marec 2017
Mesto Stupava Nábytok pre ZŠ Stupava 44,880 EUR 26. August 2016
Obec Dvory nad Žitavou Didaktická technika 31,056 EUR 6. Február 2019
Mesto Skalica Vybavenie učební - didaktické pomôcky 54,640 EUR 8. Júl 2019
Mesto Poltár Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár 7,161 EUR 17. August 2020
Mesto Poltár Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár 13,719 EUR 17. August 2020
Mesto Poltár Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár 22,699 EUR 17. August 2020
Mesto Poltár Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár 33,631 EUR 17. August 2020
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium Jednomiestny stôl s uzamykateľným priestorom na notebook 2,264 EUR 18. December 2017
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu gastro-hygienický tovar 3,083 EUR 28. Apríl 2016
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vozík servírovací troj policový 892 EUR 1. Júl 2016
Základná škola Májové námestie 1, Prešov Kusový koberec a metrážny behúň 1,075 EUR 12. December 2016
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Didaktická pomôcka - stavebnica 216 EUR 30. Marec 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×