Osoba

Ing. Peter Stankovič


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Stankovič
Adresa:
Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
1. August 1960
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
4
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
82
Zmlúv:
86
V celkovej hodnote:
12,365,284 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Ag - pulz s.r.o. 36492191 Áno
AGROPRET - PULZ, a. s. 44258623 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Ag - pulz s.r.o. 36492191 Áno
AGROPRET - PULZ, a. s. 44258623 Áno
AGROTEM-PULZ, .s.r.o. 36399281 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY 291,500 EUR 1. Júl 2015
Agro Ladzany s.r.o. Linka na výrobu peliet a poľnohospodárska technika 178,200 EUR 22. November 2014
PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY Technika pre živočíšnu výrobu 45,200 EUR 9. December 2015
AGROPARTNER spol. s r.o. Nákup obilného kombajnu s príslušenstvom 454,180 EUR 13. Júl 2015
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom 454,050 EUR 13. Júl 2015
Radvaň s.r.o. Obstaranie kŕmneho voza 59,600 EUR 24. Júl 2015
MATEX, s.r.o. Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - MATEX, s.r.o. 289,500 EUR 2. Júl 2015
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby 36,940 EUR 5. Február 2016
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby 10,345 EUR 5. Február 2016
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby 34,816 EUR 5. Február 2016
Eduard Krajčovič Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby 419,045 EUR 9. Február 2016
Pavol Gnida Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Pavol Gnida 138,230 EUR 2. Júl 2015
Obec Čekovce Nákup techniky pre kompostovisko – Obec Čekovce 139,900 EUR 15. Február 2017
Obec Dolná Streda Zariadenia pre zberný dvor - Dolná Streda 171,900 EUR 28. November 2018
Obec Bohdanovce nad Trnavou Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 92,770 EUR 6. Október 2017
Obec Bohdanovce nad Trnavou Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 69,997 EUR 2. September 2016
Obec Bohdanovce nad Trnavou Kompostovacie silo 805 EUR 2. September 2016
Obec Dobrá Niva Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 143,250 EUR 30. September 2016
Obec Vlachy Predchádzanie produkcie biologicky rozložiteľných odpadov 44,834 EUR 31. Október 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Traktorový náves PRONAR T 671 ( 5 t ) alebo jeho ekvivalent 6,450 EUR 17. Marec 2017
Obec Svätý Anton Zhodnocovanie BRKO v obci 0 EUR 26. Apríl 2018
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo 372,800 EUR 1. Júl 2015
Ing. Milan Horný Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Ing. Milan Horný 220,200 EUR 2. Júl 2015
AGRO HN, s.r.o. Obstaranie strojno-technologického vybavenia do spoločnosti 304,750 EUR 20. November 2014
VINICA a.s. Obstaranie strojno-technologického vybavenia - VINICA a.s. 413,900 EUR 6. August 2014
ORDER, s.r.o. Obstaranie strojov do živočíšnej výroby 199,600 EUR 16. December 2015
D.K. AGRO, spol. s r.o. Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - D.K. AGRO, spol. s r.o. 371,300 EUR 2. Júl 2015
Poľnohospodárske družstvo Svodín Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom – Poľnohospodárske družstvo Svodín 449,000 EUR 13. Júl 2015
BESKYDIA s.r.o. Modernizácia fariem - stroje - BESKYDIA s.r.o. 214,455 EUR 10. Marec 2015
Obec Stredné Plachtince Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Stredné Plachtince 111,190 EUR 14. Február 2017
Obec Dolná Trnávka Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Dolná Trnávka 111,950 EUR 16. Február 2017
Mesto Poprad Traktor s čelným nakladačom a lyžicou; Štiepkovač s pohonom od traktora do priemeru 320 mm s hydraulickou rukou 10,590 EUR 26. Jún 2017
Obec Boleráz Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 166,667 EUR 6. Október 2017
Obec Mostová Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 146,500 EUR 30. November 2017
Obec Kendice Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 62,417 EUR 9. Január 2018
Obec Tovarníky Šmykom riadený nakladač so zametacou kefou 57,417 EUR 2. September 2016
Obec Bohdanovce nad Trnavou Mostová váha 10,000 EUR 30. September 2016
Obec Vozokany Drvič stavebného odpadu 9,417 EUR 30. September 2016
Obec Vozokany Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 107,499 EUR 2. Január 2017
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Obstaranie strojno technologického vybavenia do spoločnosti 706,225 EUR 23. November 2014
Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové Obstaranie ťahanej súpravy na rozmetanie hnojív RDP Dolné Dubové 66,400 EUR 4. December 2015
AGROCHOV Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v živočíšnej výrobe- Anna Ruseková Agrochov 90,240 EUR 16. Október 2015
Peter Fellner Obstaranie strojov do živočíšnej výroby 119,700 EUR 7. Marec 2016
EKOFARM s.r.o. Technika do zeleninárstva 47,360 EUR 24. September 2014
AGROFARMA Brvnište, s. r. o. Dodávka poľnohospodárskej techniky 111,300 EUR 30. Jún 2015
AGRO-RACIO s.r.o. Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza 391,500 EUR 24. Júl 2015
Obec Horné Semerovce Nákup techniky pre kompostovisko – Obec Horné Semerovce 111,190 EUR 14. Február 2017
Obec Slatina Intenzifikácia zberu a zhodnocovania BRKO v obci Slatina 148,500 EUR 20. Február 2017
Obec Oravská Jasenica Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Oravská Jasenica 135,935 EUR 19. September 2017
Obec Svätý Kríž Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov 112,745 EUR 11. Január 2018
Mesto Poprad Zberné nádoby na bioodpad 240 l 7,340 EUR 26. Jún 2017
Obec Liptovský Ján Nový kolesový traktor s čelným snehovým pluhom, traktorovým návesom a valčekovým sypačom za traktor 38,125 EUR 22. September 2017
Obec Vozokany Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom, drvič stavebného odpadu 131,100 EUR 29. November 2017
Obec Hybe Dopravné prostriedky pre zberný dvor 67,353 EUR 6. December 2017
Obec Dvorníky Kolesový traktor s kompatibilným príslušenstvom 94,600 EUR 29. Apríl 2016
Obec Boleráz Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 165,008 EUR 6. September 2016
Obec Mostová Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 144,167 EUR 30. September 2016
Obec Vozokany Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 83,333 EUR 30. September 2016
Obec Tovarníky Šmykom riadený nakladač so zametacou kefou 25,000 EUR 30. September 2016
Obec Beluša Predchádzanie produkcie biologicky rozložiteľného odpadu v obci 132,750 EUR 28. Október 2016
Obec Závažná Poruba Nový kolesový traktor New Holland T4.75 MEDIUM s čelným pluhom PSC-2700 a traktorovým návesom PRONAR T 671 45,990 EUR 9. Január 2017
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo Obstaranie strojnotechnologického vybavenia do spoločnosti 230,575 EUR 24. November 2014
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 12,600 EUR 18. Apríl 2016
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 45,150 EUR 18. Apríl 2016
Sankt Hubert SK, a.s. Ovocný sad - stroje a zariadenia 265,155 EUR 11. September 2014
Bývalí urbarialisti obce Lokca, pozemkové spoločenstvo Traktor a vyvážací vlek 102,750 EUR 3. Október 2014
Dušan Ilenin SHR Nákup poľnohospodárskej techniky 9,900 EUR 4. August 2014
Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice Zavádzanie inovatívnych technológií a technológií do živočíšnej výroby 160,000 EUR 14. September 2015
Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice Zavádzanie inovatívnych technológií a technológií do živočíšnej výroby 45,000 EUR 14. September 2015
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo Technika pre špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu 36,600 EUR 14. September 2015
Tomáš Ponik Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Tomáš Ponik 449,500 EUR 2. Júl 2015
Zlata Petriková - ARI Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Zlata Petriková – ARI 322,000 EUR 6. Júl 2015
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov 273,000 EUR 6. Júl 2015
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Modernizácia fariem - stroje - AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. 120,500 EUR 10. Marec 2015
Poľnohospodárske družstvo Važec Dodávka zariadení pre spracovanie krmovín - PD Važec 79,870 EUR 30. December 2015
Karol Frian Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom – Karol Frian 157,200 EUR 2. Júl 2015
Obec Čajkov Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Čajkov 111,500 EUR 14. Február 2017
Obec Medzibrodie nad Oravou Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Medzibrodie nad Oravou 109,657 EUR 27. Október 2017
Obec Bobrov Obstaranie technického vybavenia 0 EUR 3. Apríl 2017
Obec Vozokany Drvič stavebného odpadu 10,750 EUR 7. Apríl 2017
Obec Ražňany Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 67,875 EUR 19. Október 2017
Obec Ražňany Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 67,500 EUR 11. Január 2018
Obec Podolie Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 165,083 EUR 30. September 2016
Obec Bohdanovce nad Trnavou Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 94,583 EUR 30. September 2016
Obec Budmerice Kolesový komunálny traktor 31,510 EUR 11. Október 2016
Obec Turie Podpora triedenia odpadov v obci 0 EUR 19. Apríl 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×