Osoba

Ing. Ivan Jakabovič


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ivan Jakabovič
Adresa:
Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Vek:
48 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
48
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
31
Zmlúv:
32
V celkovej hodnote:
125,922,714 EUR

Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BENESTRA, s. r. o. 46303502 Áno
FORESPO REALITY 10 a. s. 50654799 Nie
Poštová poisťovňa, a.s. 31405410 Nie
Botus, a.s. 36288411 Nie
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 42127912 Nie
Poštová banka, a.s. 31340890 Nie
PB Finančné služby, a.s. 35817453 Nie
PB Servis, a.s. 47234571 Nie
J & T BANKA, a.s. 47115378 Nie
Eurovea 2, a.s. 50957279 Nie
Eurovea 2, s. r. o. 50957279 Nie
Overon, a.s. 50957279 Nie
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 42127912 Nie
Dúbravská, a.s. 35836954 Nie
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 Áno
BHP Tatry, s. r. o. 45948879 Nie
Westend Crossing, a.s. 47928905 Nie
FORESPO HELIOS 2 a. s. 47234024 Nie
VSV consulting, a. s. 31716334 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nájom priestorov a zabezpečovanie obedov a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích modulov a tréningov (ESF) 76,912 EUR 15. December 2014
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,390 EUR 28. Apríl 2017
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. 15,559 EUR 27. Apríl 2015
Hlavné mesto SR Bratislava Poskytnutie služby dátového prepojenia prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete do siete Internet 98,160 EUR 9. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,389 EUR 13. Marec 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,416 EUR 10. Máj 2018
SPP - distribúcia, a.s. Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. 31,714,152 EUR 28. Apríl 2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby 45,626 EUR 31. Máj 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 53,690,155 EUR 3. Október 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup sieťových zariadení a napájacích zdrojov 79,800 EUR 29. Apríl 2019
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky 22,917 EUR 12. Jún 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,136 EUR 1. Jún 2016
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 41,184 EUR 26. Január 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie dvojdňovej konferencie Kontaktného výboru v Bratislave 18,351 EUR 15. August 2016
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti 102,950 EUR 25. September 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup firewallu 19,900 EUR 11. Júl 2019
Rozhlas a televízia Slovenska POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN 769,500 EUR 25. Jún 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 2,228,094 EUR 15. Máj 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 4,019,775 EUR 3. Jún 2019
Fakultná nemocnica Trenčín Pevné internetové pripojenie 16,128 EUR 23. August 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 94,499 EUR 19. Júl 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 14,133 EUR 11. August 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 25,199 EUR 27. Jún 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 0 EUR 11. August 2015
Národná transfúzna služba SR Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN), pripojenie do siete internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť. 321,596 EUR 2. Jún 2015
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek 71,145 EUR 12. Jún 2019
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby 3,974 EUR 12. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie bodov 14,485 EUR 13. Jún 2016
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Pripojenie na Internet 43,260 EUR 15. December 2014
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 111,930 EUR 19. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 6,499 EUR 5. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 73,500 EUR 23. November 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×