Osoba

Ing. Igor Jágrik


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Igor Jágrik
Adresa:
Brvnište 411 Brvnište 01812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
63 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
19
Zmlúv:
58
V celkovej hodnote:
1,556,418 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
GEODÉZIA Žilina a. s. 36859010 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
GEODÉZIA Žilina a. s. 36859010 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 3,000 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 10,791 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 235 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 9,800 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 2,250 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 1,757 EUR 11. November 2015
Slovenský hydrometeorologický ústav Geodetické služby 288,541 EUR 4. Január 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Geodetické služby 16,360 EUR 17. August 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Geodetické služby 3,635 EUR 17. August 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Geodetické služby 19,995 EUR 17. August 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 4,557 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 25,523 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 13,146 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 2,514 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 6,061 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 7,981 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 10,000 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 1,435 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 3,064 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 494 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 22,385 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 3,758 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 2,551 EUR 11. November 2015
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 2019 212,328 EUR 25. November 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 12,900 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 1,270 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 1,261 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 12,934 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 4,395 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 6,368 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 327 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 405 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 211 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 9,788 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 1,879 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 49,781 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 8,731 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 266,582 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 45,918 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 100,506 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 227,211 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 969 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 105 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 26,158 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 1,741 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 5,347 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 8,134 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 19,225 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 17,498 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 16,252 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 4,800 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 194 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 2,468 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 414 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 2,400 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 3,378 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 24,251 EUR 11. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vyhotovenie geometrických plánov 456 EUR 11. November 2015

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×