Osoba

Ing. Roman Cvik


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Roman Cvik
Adresa:
9. mája 43 Partizánske 95801
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
1. Jún 1966
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
5
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
82
Zmlúv:
88
V celkovej hodnote:
40,054,220 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 Áno
FINAL - CD spol. s r. o. 31432484 Áno
FINAL - CD plus, s.r.o. 47741686 Áno
FINALCD, s. r. o. 50846825 Nie
FINAL – CD premium, s. r. o. 50846825 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 Áno
FINAL - CD spol. s r. o. 31432484 Áno
FINAL - CD plus, s.r.o. 47741686 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava Obstaranie špeciálneho motorového vozidla 22,108 EUR 15. Január 2015
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Nákup dvoch nových 7-miestnych úžitkových vozidiel pre EKO-podnik VPS 41,580 EUR 10. Október 2014
Slovenská národná knižnica MOTOROVÉ VOZIDLO 11,240 EUR 11. Júl 2014
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Servis osobných motorových vozidiel 1,544,500 EUR 4. Apríl 2016
Záchranná zdravotná služba Bratislava Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") 24,150 EUR 2. Jún 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 16,786 EUR 23. Marec 2015
Záchranná zdravotná služba Bratislava Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") 58,763 EUR 28. Január 2015
Záchranná zdravotná služba Bratislava Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") 349,041 EUR 28. Január 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Automobily triedy veľkých MPV (Segment "H") so špeciálnym príslušenstvom 11,685,000 EUR 25. Júl 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR 20,893 EUR 12. Február 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 31,938 EUR 16. Október 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR 41,095 EUR 16. Október 2017
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka nový osobný automobil 11,465 EUR 23. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákladné vozidlo do 3,5 t, 7-miestne, sklápacie 46,016 EUR 27. Marec 2019
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Osobné motorové vozidlo 20,759 EUR 17. December 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Osobný automobil 12,500 EUR 3. Január 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Nové nákladné motorové vozidlo CITROËN Jumper alebo "ekvivalent" 17,329 EUR 18. Január 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Úžitkové motorové vozidlo do 3,5 t (kategória N1) 56,958 EUR 12. Marec 2019
Centrum sociálnych služieb - LIPA 7 mieste ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 29,491 EUR 26. Jún 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 31,938 EUR 16. Október 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Nový Peugeot Partner Furgon Pack alebo ekvivalent 12,749 EUR 5. Apríl 2017
Dopravný úrad Servis, údržba a opravy motorových vozidiel v Žiline 40 EUR 25. Apríl 2017
Mesto Žilina Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner New Furgon alebo EKVIVALENT 11,875 EUR 5. Február 2016
Obec Radoľa Osobné motorové vozidlo 11,583 EUR 11. Júl 2016
Slovenská správa ciest Opravy, údržba a servis služobných motorových vozidiel 16,583 EUR 5. August 2016
Mesto Žilina Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER New Furgon 7 miestne alebo EKVIVALENT 20,583 EUR 26. August 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Mikrobusy 92,916 EUR 20. Apríl 2018
ŽILBYT, s.r.o. Dve nové motorové vozidlá úžitkové Peugeot Partner VÚFT PKL2 alebo EKVIVALENT 28,000 EUR 10. August 2018
ŽILBYT, s.r.o. Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot EXPERT VU FT PREMIUM L3H1 alebo EKVIVALENT 15,900 EUR 15. August 2018
ŽILBYT, s.r.o. Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner Furgon alebo EKVIVALENT 12,550 EUR 20. Júl 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorové vozidlá do 3,5t 351,500 EUR 14. Júl 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorové vozidlá do 3,5t 312,000 EUR 14. Júl 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorové vozidlá do 3,5t 400,000 EUR 14. Júl 2015
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Alternatívne náhradné diely 17,510 EUR 11. August 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment C) 1,306,850 EUR 27. November 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment C) 1,107,967 EUR 27. November 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 500,714 EUR 16. Október 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR 153,166 EUR 12. Február 2018
Obec Jur nad Hronom Osobné motorové vozidlo 16,250 EUR 12. Máj 2017
Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia osobné motorové vozidlo 13,480 EUR 21. Január 2016
Nitriansky samosprávny kraj Nákup 9 miestneho motorového vozidla 127,667 EUR 29. Apríl 2016
Dopravný úrad Servis, údržba a opravy motorových vozidiel na 1 rok 3,990 EUR 18. August 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Servis osobných motorových vozidiel 5,900 EUR 17. August 2016
Mesto Bojnice Nákup 9 miestneho motorového vozidla 19,553 EUR 24. November 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Viacúčelové vozidlo pre stredisko 34,980 EUR 24. Marec 2017
Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ A OKRASNÉ ŠKÔLKY Dodávkový automobil 19,200 EUR 17. Apríl 2018
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. Automobil s plošinou 28,191 EUR 18. December 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Osobné vozidlá pre organizačné zložky/závody SC ŽSK - nové 5ks 70,588 EUR 6. Máj 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment "C") 9,450,000 EUR 27. November 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment "C") 9,450,000 EUR 27. November 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Osobné a úžitkové motorové vozidlá 23,000 EUR 14. August 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 30,518 EUR 16. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Osobné motorové vozidlo 32,697 EUR 28. September 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 30,518 EUR 16. Október 2017
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Záručný a pozáručný servis automobilov Peugeot 799,990 EUR 8. November 2018
Slovak Business Agency Operatívny lízing osobných motorových vozidiel 273,335 EUR 20. November 2018
Slovak Business Agency Operatívny lízing osobných motorových vozidiel 70,740 EUR 20. November 2018
Slovenský stolnotenisový zväz Osobné motorové vozidlo - Peugeot 3008 alebo ekvivalent 20,039 EUR 12. November 2018
Obec Horná Štubňa Nový 9 miestny osobný automobil 20,450 EUR 22. November 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR 21,689 EUR 12. Február 2018
Centrum právnej pomoci Osobný automobil 54,808 EUR 2. Máj 2017
Metodicko-pedagogické centrum Osobné motorové vozidlo 14,399 EUR 17. Október 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných 8 miestnych automobilov 63,666 EUR 21. December 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Nové 9 miestne motorové vozidlo 20,095 EUR 8. Február 2018
Obec Važec Peugeot Boxer Minibus Pack 330 L1H1 2,0BlueHDi 130k 20,000 EUR 30. Marec 2016
Mesto Žilina Nové motorové vozidlo Peugeot 208 STYLE alebo EKVIVALENT 9,500 EUR 19. September 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Nové osobné 9-miestne vozidlo kategórie M1 24,100 EUR 29. September 2016
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Nákup nového osobného motorového vozidla OPEL, model ZAFIRA TOURER 5-dv 16,608 EUR 12. December 2016
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Kontrola, diagnostika, servis a oprava osobných vozidiel 3,200 EUR 9. Január 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin osobný automobil 17,640 EUR 9. Máj 2018
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Nákup nového služobného osobného automobilu 20,833 EUR 20. September 2018
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Nový 7 miestny osobný automobil Peugeot PARTNER TEPEE OUTDOOR 1,6 BlueHDi 100k BVM5 alebo ekvivalentný 13,333 EUR 22. Jún 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 24,787 EUR 16. Október 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR 31,938 EUR 16. Október 2017
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - tmavomodrá imperial alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová 22,083 EUR 3. Marec 2016
Stredná odborná škola Úžitkové vozidlo 22,042 EUR 19. Február 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Úžitkové a nákladné motorové vozidlá 142,330 EUR 2. Máj 2019
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nové úžitkové motorové vozidlo 18,358 EUR 11. Apríl 2017
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Úžitkové motorové vozidlo do 3,5 t 112,417 EUR 2. Máj 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Dodávka s predĺženou skriňovou korbou (nová) 41,667 EUR 20. Jún 2017
Mestská časť Bratislava - Petržalka Dodávka automobilu s izotermickou vložkou 18,000 EUR 26. Jún 2017
Mesto Rajecké Teplice Nový Peugeot BOXER VALNÍK 7-miestny, alebo ekvivalent 16,832 EUR 31. Júl 2017
Slovak Business Agency Osobné motorové vozidlá 140,750 EUR 5. September 2017
Stredná odborná škola elektrotechnická osobný automobil 17,483 EUR 8. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Automobil SUV v počte 5 ks 121,250 EUR 13. December 2017
Okresný súd Prievidza Nový osobný automobil Opel, Model ZAFIRA TOURER, verzia ZAFIRA TOURER 5-dv Cosmo B 1.4 NET (103 kW/140 hp) MT6, farba GAR - čierna Carbon 16,500 EUR 6. Apríl 2016
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto Nový Peugeot Boxer Furgon 6-miestny 1+5,alebo ekvivalent 20,790 EUR 21. November 2016
PAHOROK, n.o. Osobné motorové vozidlo 9 miestne 0 EUR 26. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×