Osoba

Ing. Martin Žigo


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Martin Žigo
Adresa:
Brezová 6A Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
44 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
50
Zmlúv:
53
V celkovej hodnote:
32,908,477 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
SKAL & CO, spol. s r.o. 31447511 Nie
TERMMING, a.s. 35972254 Nie
Službyt, spol. s r.o. 34101772 Nie
KPT, a.s. 35828218 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
COFELY a.s. 35966289 Áno
SKAL & CO, spol. s r.o. 31447511 Nie
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 35768266 Nie
TERMMING, a.s. 35972254 Nie
Službyt, spol. s r.o. 34101772 Nie
KPT, a.s. 35828218 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy Odborné prehliadky, kontroly, pozáručny servis požiarnych systémov na ZŠ O. Nepelu 120,000 EUR 21. Marec 2016
Mesto Trenčín Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín 236,237 EUR 14. December 2015
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 754,556 EUR 31. Marec 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 6 objektoch objednávateľa na území Žilinského samosprávneho kraja (2). 4,860 EUR 11. December 2019
Košický samosprávny kraj Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 244,900 EUR 20. Máj 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie klimatizačných zariadení 5,033 EUR 19. Apríl 2017
Mesto Bánovce nad Bebravou Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie 1,309,978 EUR 24. November 2015
Centrum vedecko-technických informácií SR Vybudovanie vzduchotechniky pre chladenie a prikurovanie 124,997 EUR 16. November 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení 15,000 EUR 19. December 2018
MH Invest, s.r.o. Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov 252,960 EUR 5. Jún 2019
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výmena chladiacich jednotiek 375,581 EUR 6. September 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Banskobystrického samosprávneho kraja (2) . 1,129 EUR 11. December 2019
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Revízie plynových zariadení (Technická kontrola) 3,741 EUR 19. November 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Opravy a odborný servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, výmena filtračných vložiek, odborné prehliadky požiarnych klapiek 49,973 EUR 15. Máj 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Pozáručný servis klimatizačných zariadení a oprava výmenou (D,A,M) /2/ 91,415 EUR 6. Február 2017
Mesto Námestovo Modernizácia verejného osvetlenia mesta Námestovo 614,553 EUR 30. November 2015
MH Invest, s.r.o. Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov 159,060 EUR 28. Apríl 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií 427,297 EUR 24. September 2019
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Servis vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení III. 2,430 EUR 6. Apríl 2017
Centrum výcviku Lešť Obsluha tepelno-technických zariadení. 175,000 EUR 23. Marec 2018
Mesto Stará Ľubovňa Modernizácia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa 514,814 EUR 8. December 2015
Hlavné mesto SR Bratislava Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom. 2,800,000 EUR 7. Október 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení - Oblasť II (Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj) 43,250 EUR 16. Marec 2020
Mesto Ružomberok Modernizácia verejného osvetlenia mesta Ružomberok 752,644 EUR 17. December 2015
Obec Lehota pod Vtáčnikom Doplnenie existujúceho tepelného zdroja o tepelné čerpadlo s plynovým pohonom 39,467 EUR 16. September 2014
Mesto Šaľa Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 2. etapa 639,555 EUR 23. November 2015
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 1,627,233 EUR 31. December 2014
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 1,060,352 EUR 30. Jún 2018
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 967,406 EUR 30. September 2018
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 252,226 EUR 30. Jún 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opakované úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc v objektoch Ministerstva vnútra SR 111,500 EUR 1. December 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Revízie a servis tlakových, plynových a technologických zariadení kotolní 0 EUR 14. August 2018
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 124,837 EUR 30. September 2014
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 631,670 EUR 31. Marec 2015
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 719,878 EUR 30. September 2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (2) . 1,393 EUR 11. December 2019
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 2,013,965 EUR 31. December 2016
Slovenská národná knižnica SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ V OBJEKTOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE 523,468 EUR 11. Február 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 2 objektoch objednávateľa na území Trnavy (2). 1,385 EUR 11. December 2019
Slovenská národná knižnica Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS 71,467 EUR 10. Jún 2020
Mesto Revúca Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Revúca 697,353 EUR 14. December 2015
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 1,522,467 EUR 2. Január 2009
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 11,156,251 EUR 12. Júl 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MV SR 64,500 EUR 24. Marec 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MV SR 75,900 EUR 24. Marec 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MV SR 166,500 EUR 24. Marec 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MV SR 90,900 EUR 24. Marec 2016
Slovenská pošta, a.s. Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 1,240,509 EUR 31. December 2018
MH Invest, s.r.o. Prevádzkovanie transformátorových staníc 4,450 EUR 11. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Bratislavy (2). 4,606 EUR 11. December 2019
MH Invest, s.r.o. Prevádzkovanie transformátorových staníc 2021 3,499 EUR 7. December 2020
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nákup náhradných dielov pre meranie a reguláciu 12,167 EUR 12. Apríl 2017
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Oprava riadiaceho systému merania a regulácie vykurovania 4,167 EUR 18. November 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×