Osoba

Lene Skole-Sorensen


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Lene Skole-Sorensen
Adresa:
Fredskovvej 9 Holte 2840
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Vek:
61 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
15
Zmlúv:
15
V celkovej hodnote:
2,766,231 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Falck Healthcare a. s. 44571747 Áno
Falck Fire Services a.s. 36840343 Áno
Falck Academy s.r.o. 44275986 Nie
Falck Záchranná a.s. 35900130 Áno
Falck Emergency a.s. 44906021 Nie
Falck Pharma s.r.o. 45630593 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) - služby technika požiarnej ochrany. 1,420 EUR 25. Máj 2017
Katolícka univerzita v Ružomberku Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku. 17,332 EUR 15. Február 2016
Katolícka univerzita v Ružomberku Zabezpečenie praktickej výučby študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberok 50,000 EUR 31. Január 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zdravotnícke služby 2,320,000 EUR 4. Júl 2018
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pracovná zdravotná služba 29,000 EUR 21. Január 2019
Slovenská národná knižnica PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 21,132 EUR 23. Október 2015
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok 50,000 EUR 9. Október 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie kontroly, opravy, plnenia, inštalácie a obstarania prenosných hasiacich prístrojov a kontroly, opravy a obstarania príslušenstva požiarnych hydrantov 6,000 EUR 19. Jún 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby 27,528 EUR 14. Január 2015
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Bezpečnostnotechnická služba, služba technika požiarnej ochrany a pracovná zdravotná služba 39,990 EUR 30. December 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Komplexné zabezpečovanie BOZP a OPP 1,920 EUR 6. Júl 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Praktická výučba študentov 80,824 EUR 10. Október 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO) 2,990 EUR 1. Jún 2017
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Preventívne a ochranné služby v zmysle zákona o BOZP 2,600 EUR 2. Jún 2017
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Sanitné vozidlo RLP 115,495 EUR 5. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×