Osoba

Veronika Hovaguimian


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Veronika Hovaguimian
Adresa:
Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Dátum Narodenia:
9. Október 1944
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
130
Zmlúv:
135
V celkovej hodnote:
151,675,982 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671 Áno
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Áno
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. fn83175t Nie
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 Áno
Swietelsky Vasúttechnika KFT. 1809108410 Nie
SWIETELSKY Magyarország Kft. 0109897738 Nie
Swietelsky Rail CZ s.r.o. 28332202 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671 Áno
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Áno
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. fn83175t Nie
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Mesto Považská Bystrica Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch na sídlisku SNP pri BD č. 1445,1446 101,495 EUR 27. Jún 2016
Trnavský samosprávny kraj Doplňujúce a nové stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante stavebné práce 114,463 EUR 26. Máj 2014
Obec Orechová Multifunkčné a detské ihrisko v obci Orechová 118,569 EUR 1. Marec 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik 1,224,923 EUR 22. Apríl 2016
Mesto Turzovka Rekonštrukcia a obnova MK v meste Turzovka 150,214 EUR 23. September 2014
Obec Kalameny Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kalameny 57,018 EUR 1. Február 2016
Základná škola Revitalizácia športového areálu ZŠ Ružová dolina 126,900 EUR 29. September 2014
L.G.RAJ, s.r.o. Stavebné práce pre projekt - Investície do moderného spracovania mäsa 618,351 EUR 28. Júl 2014
Základná škola s materskou školou Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota 499,999 EUR 12. August 2014
Mesto Šamorín Rekonštrukcia križovatky –Gútorská cesta – Rybárska a Školská ulica Šamorín 135,445 EUR 4. Júl 2014
LESY, s.r.o. Banská Belá Rekonštrukcia lesnej cesty 234,893 EUR 16. December 2015
I.Svätojurská, akciová spoločnosť Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom Svätý Jur - Fangle 133,139 EUR 30. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Kalaštavská, rekonštrukcia 254,476 EUR 26. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oprava mostov v LS Mútne Mosty Bystrá, Križovatka Polom, Pálenica 1, Pálenica 2 94,078 EUR 4. September 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 46,500 EUR 9. September 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 24,500 EUR 9. September 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 30,000 EUR 9. September 2015
Slovenská správa ciest I/50 Kriváň - križovatka 328,999 EUR 15. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Drahožica, rekonštrukcia 582,688 EUR 2. Október 2015
Mesto Kysucké Nové Mesto Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením 264,750 EUR 12. Apríl 2017
Mesto Námestovo Rekonštrukcia miestnych komunikácií 260,219 EUR 6. Júl 2017
Mesto Zvolen Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej 528,005 EUR 31. August 2017
Mesto Trnava Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1 182,361 EUR 14. September 2017
Mestská časť Bratislava - Vajnory Cyklotrasa Pri starom letisku 89,152 EUR 19. Október 2017
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu 266,472 EUR 2. Marec 2018
Slovenská správa ciest I/79 Parchovany - Hriadky 529,800 EUR 5. September 2018
Slovenská správa ciest I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty 746,658 EUR 2. Október 2018
Mesto Sabinov Cyklochodník Sabinov - Drienica 179,158 EUR 11. Október 2018
Obec Hviezdoslavov „Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov“ 541,607 EUR 31. Október 2018
Mesto Trnava Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky /II/ 251,350 EUR 21. November 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek 12,991,570 EUR 31. Január 2019
Mesto Púchov Oprava povrchu miestnych komunikácií 53,000 EUR 12. Október 2018
Obec Červenica Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu 387,000 EUR 16. Máj 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Breziny 133,000 EUR 10. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre 128,500 EUR 10. Jún 2016
Obec Veľké Rovné Opravy krytov komunikácií 60,890 EUR 13. September 2016
Obec Orechová Potôň Rekonštrukcia komunikácie 83,316 EUR 8. Február 2017
Mestská časť Bratislava - Petržalka Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Tupolevova – rekonštrukcia bežeckého oválu 118,792 EUR 22. September 2014
Mestská časť Bratislava - Petržalka Vybudovanie časti multifunkčného ihriska v areály ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka 34,742 EUR 12. Máj 2016
Obec Staškov Rekonštrukcia miestných komunikácii v Obci Staškov 200,247 EUR 26. September 2014
Regionálne cesty Bratislava a.s. Sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok Pernek 1,419,786 EUR 10. December 2015
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 2,500 EUR 29. Marec 2016
Mesto Trnava Rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia 160,130 EUR 22. September 2016
Obec Hviezdoslavov Chodník pre peších v obci Hviezdoslavov 82,250 EUR 10. Október 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Myslíková, rekonštrukcia 555,624 EUR 2. Október 2015
Mesto Trnava Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta, V. etapa výstavby sektory 10,11,12 742,353 EUR 11. August 2016
Obec Bernolákovo Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka 774,780 EUR 30. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta 257,359 EUR 5. December 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Rybany – Bebrava, vodozádržné objekty 329,341 EUR 5. December 2016
Mesto Lipany Výstavba a rekonštrukcia cyklochodníka Lipany-Kamenica 264,774 EUR 10. Január 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské 1,559,400 EUR 22. Marec 2018
Obec Pečovská Nová Ves ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES 383,333 EUR 13. Jún 2018
Regionálne cesty Bratislava a.s. Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022-Most cez potok Malina-Malacky 710,048 EUR 24. Júl 2018
Mesto Šaľa Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu 788,339 EUR 1. August 2018
Mesto Šaľa Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa 430,604 EUR 9. August 2018
Obec Pača Výstavba športovo oddychovej zóny 0 EUR 16. Február 2016
Mesto Galanta Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung 487,144 EUR 19. Október 2018
Obec Veľké Kršteňany Výstavba infraštruktúry pre trávenie voľného času v obci Veľké Kršteňany 118,500 EUR 27. November 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu miestnej komunikácie 0 EUR 14. Júl 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 1 0 EUR 2. Jún 2016
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 5 0 EUR 2. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-križovatka 92,900 EUR 6. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč 223,300 EUR 7. Jún 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Oprava vozovky 1,246,666 EUR 8. August 2016
Obec Vrádište Komunikácie a chodníky 90,179 EUR 9. November 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie 349,611 EUR 6. August 2015
Obec Horné Naštice Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko 95,877 EUR 24. Február 2016
Mesto Námestovo Multifunkčné ihrisko 20m x 40 m –CVČ a CZŠ Námestovo“ 80,039 EUR 4. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň 2,888,490 EUR 29. Február 2016
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline 233,979 EUR 7. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rekonštrukcia lesnej cesty Bory - Hrušov 221,033 EUR 2. Október 2015
Lesotur s.r.o. Rekonštrukcia lesnej cesty Grúňka 256,133 EUR 21. September 2015
Obec Teplička nad Váhom Atletická dráha a chodník 149,144 EUR 7. Máj 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev.č. R1-190 Banská Bystrica, ľavý most. 613,510 EUR 16. Apríl 2015
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a ihriska 58,575 EUR 27. Február 2015
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a ihriska 60,059 EUR 27. Február 2015
Obec Stránske Protipovodňová ochrana Stránsky a Priečnikový potok. 319,772 EUR 22. December 2014
Obec Švošov Rekonštrukcia a asfaltovanie miestnych komunikácií IBV Švošov 87,254 EUR 28. Január 2016
Obec Chorvátsky Grob Cyklotrasa Šúrsky okruh 86,378 EUR 6. Júl 2016
Obec Vikartovce Futbalové ihrisko Vikartovce 46,704 EUR 6. Júl 2015
Obec Veľké Ludince Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince 285,805 EUR 10. Január 2017
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín 3,900,000 EUR 11. Júl 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. 24,000,000 EUR 1. Jún 2017
Kancelária prezidenta SR Obnova dlažby predného nádvoria Grassalkovichovho paláca 516,470 EUR 8. August 2017
Mesto Prešov Cykloželeznička PREŠOV – ZLATÁ BAŇA – I. etapa 989,990 EUR 16. Apríl 2018
Mesto Trnava ŽŠ s MŠ Vančurova 38 - športový areál - realizácia 568,996 EUR 31. Júl 2018
Základná škola Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 319,965 EUR 3. September 2018
Mesto Bánovce nad Bebravou KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou 721,000 EUR 8. Október 2018
Mesto Humenné Bytový dom Humenné 1,819,000 EUR 24. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1 - 247 a D1 - 248 Važec 429,847 EUR 13. Február 2019
Obec Pečovská Nová Ves Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves 604,238 EUR 26. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča 698,953 EUR 12. Marec 2019
Obec Poproč POPROČ – ROZŠÍRENIE VODOVODU - I. etapa 132,715 EUR 28. Máj 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 54,266,585 EUR 5. Jún 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (1. časť: k.ú. Stráža - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Dolná Tižina - 1 úsek; 3. časť: k.ú. Strečno - 1 úsek) 134,403 EUR 10. Október 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka v km 0,000 - 0,450 (1/2 profil) 16,400 EUR 31. Máj 2016
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 4 0 EUR 2. Jún 2016
Mesto Šaľa Údržba verejných priestranstiev 10,833 EUR 28. Október 2016
Mesto Púchov Oprava povrchu miestnych komunikácií 65,417 EUR 7. Máj 2018
Nitriansky samosprávny kraj Gymnázium Topoľčany -Rekonštrukcia športového areálu zdravia 153,425 EUR 8. August 2016
EUROPALT plus, spol. s r.o. Rekonštrukcia lesných ciest a nové cesty Kováčová, k.ú. Tehla 459,680 EUR 20. Október 2015
Mesto Kysucké Nové Mesto Revitalizácia bezečkého oválu 168,876 EUR 13. Júl 2015
Mestská časť Bratislava - Ružinov Multifunkčné ihrisko 33x18 v ŠA ZŠ Medzilaborecká 62,700 EUR 13. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LC Raková - sanácia zosuvu. 98,277 EUR 23. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Šachorka, rekonštrukcia 327,914 EUR 26. Október 2015
Obec Chorvátsky Grob Areálové parkovisko, chodníky a spevnené plochy 204,256 EUR 22. August 2016
Obec Miloslavov Zberový dvor v obci Miloslavov. 537,583 EUR 9. November 2016
Obec Lužianky Prevencia pred povodňami v k.ú. Lužianky 1,415,061 EUR 28. August 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry 3,213,712 EUR 7. Máj 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka 228,667 EUR 5. December 2016
Mesto Trnava Pravý odbočovací pruh z Ulice T. Vansovej na Ulicu J. Bottu 79,495 EUR 11. Máj 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo 234,466 EUR 24. Apríl 2017
Mesto Trnava ZŠ s MŠ Atómová - Rekonštrukcia športového areálu 218,901 EUR 6. Júl 2017
Mesto Holíč Holíč – vybudovanie komunikácie a jej prepojenie 422,990 EUR 10. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja 129,000 EUR 7. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja 104,944 EUR 7. August 2017
Obec Trenčianska Teplá Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej 311,750 EUR 10. Október 2017
Mesto Dubnica nad Váhom Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy 249,907 EUR 3. November 2017
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou 938,325 EUR 15. Február 2018
Obec Drietoma Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma 165,594 EUR 28. Február 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice 269,344 EUR 4. Apríl 2018
Regionálne cesty Bratislava a.s. Stavebné práce-Okružná križovatka na ceste III/5037-Nová Dedinka 342,289 EUR 30. Apríl 2018
Mesto Partizánske Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom 316,596 EUR 13. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce 798,990 EUR 20. Jún 2018
Mesto Prešov Zimný štadión – rekonštrukcia (stavebné práce), 1. etapa 3,788,108 EUR 23. August 2018
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ TRÉNINGOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKÁ S UMELOU TRÁVOU II 2,598,388 EUR 19. September 2018
Slovenský zväz hádzanej Zhotovenie stavby - Tréningová hala 3,822,705 EUR 8. Október 2018
Mesto Šaľa Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa 44,971 EUR 18. Február 2019
Mesto Zvolen Rekonštrukcie športových areálov 269,966 EUR 21. Február 2019
Mesto Zvolen Rekonštrukcie športových areálov 315,533 EUR 21. Február 2019
Mestská časť Bratislava - Rača Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská _ 2 600,523 EUR 7. Máj 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty v okrese Žilina, 3. časti (1. časť k.ú. Čičmany - 1 úsek; 2. časť k.ú. Turie - 1 úsek; 3. časť k.ú. Zbyňov - 1 úsek) 65,749 EUR 27. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Turčianske Teplice (k.ú. Dolná Štubňa - 2 úseky) 36,998 EUR 2. Október 2017
Obec Lipovník Voľnočasový a športový areál 0 EUR 18. Február 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava asfaltových komunikácií 26,575 EUR 14. August 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×