Obstarávateľ

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Bratislava-Karlova Ves

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
1.7

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 946 180,00 EUR 2
2015 25 000 000,00 EUR 1
2016 14 855 602,00 EUR 1
2017 2 800 000,00 EUR 1
2018 9 924 930,00 EUR 3
2019 171 817 246,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 6
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 698 989,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 14 855 602,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2 3 445 020,00 EUR
Metrostav a.s. 1 149 997 450,00 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 2 297 050,00 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 1 883 500,00 EUR
HYDROCONSULTING s r.o. 1 178 450,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 16 441 126,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 1 2 248 120,00 EUR
Hydrotechnika STU, s.r.o. 1 1 950 000,00 EUR
Ponton City a. s. 1 25 000 000,00 EUR
AQUATIS a.s. 2 2 068 600,00 EUR
SEP, a.s. 2 2 800 000,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 16 441 126,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 8 300 000,00 EUR
KÜNZ GmbH 1 1 474 000,00 EUR
Vodohospodářsky rozvoj a výstavba a.s. 1 150 930,00 EUR
Survey plus, s.r.o. 1 2 248 120,00 EUR
Regotrans, spol. s.r.o. 1 1 950 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Úprava telesa prehrádzky na zlepšenie prístupu na Veľkolélsky ostrov 749 280,00 698 989,00 93.28% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti 1 196 900,00 1 196 900,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka - Kyselica. 25 000 000,00 25 000 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. 14 855 602,00 14 855 602,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish 2017 Služby Áno 0 Nie
Komplexný manažment činností pri získavaní poskytovania Podporných služieb a riadenie podávania ponúk do ročných alebo viacročných výberových konaní prevádzkovateľa prenosovej sústavy do roku 2022 2 800 000,00 2 800 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 2 Áno
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica 8 300 000,00 8 300 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 2018 Služby Áno 0 Nie
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 2018 Tovary Áno 0 Nie
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 2018 Služby Áno 0 Nie
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, VE Gabčíkovo - Dodanie 2 ks strojov na čistenie hrablíc 1 474 000,00 1 474 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 2018 Tovary Áno 0 Nie
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo 2018 Služby Nie 0 Nie
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 2018 Služby Nie 0 Nie
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 150 930,00 150 930,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 118 600,00 118 600,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 16 441 126,00 16 441 126,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 149 997 450,00 149 997 450,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 883 500,00 883 500,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 2 248 120,00 2 248 120,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - Rekonštrukcia tankovacieho plavidla 2019 Služby Áno 0 Nie
Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - Rekonštrukcia korčekového bagra 2019 Služby Áno 0 Nie
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo 1 950 000,00 1 950 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava 178 450,00 178 450,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Ánohttp://www.vvb.sk


+421254653904


tender@p-m.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1769 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×