Obstarávateľ

Ida Uhlárová

Bratislava - Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2019 660 086,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2019 17 157 772,00 EUR 1097
2020 14 242 223,98 EUR 418

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Obnova s.r.o. 1 660 086,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Pamiatková obnova meštianskeho Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici 660 086,00 660 086,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
klindamycín 3 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky skupiny ATC B01 - Antitrombotiká 56 505,37 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ 2 977,76 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Učebnica 202,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Software na počítačom podporovaný preklad 19 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Didaktické pomôcky 61 135,20 EUR 2020 Tovary Áno 0 Nie
Tlač a distribúcia mesačníka 141 280,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Priemyselne vyrábané nekovové materiály 185,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Licencie Oracle Database Standard Edition 2 938,53 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nové (nepoužité) vozidlo na zber a prepravu odpadu 170 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nádoby na medicínsky odpad 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ryža 948,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ručne brúsený krištáľ 4 872,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro 150,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Software Adobe 2 030,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Revízie elektrických zariadení 2 490,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Zber a likvidácia odpadov 145 555,20 EUR 2019 Nie 0 Nie
Autochladnička 648,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zvukové a obrazové prostriedky 356,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Propagačné predmety s potlačou 1 164,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Reklamné predmety s potlačou 3 1 200,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Cyklosporín 7 051,10 EUR 2020 Nie 0 Nie
Nákup športovej výbavy pre materskú školu 4 200,00 EUR 2020 Nie 0 Nie
Vybavenie odborných učební 10 578,36 EUR 2019 Nie 0 Nie
Školská keramická tabuľa zelená 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Antihistaminiká 18 698,81 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky skupiny ATC B01 - Antitrombotiká 47 350,57 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zber a likvidácia odpadov 145 555,20 EUR 2019 Nie 0 Nie
IKT zariadenia 4 380,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mikropočítač s integrovaným osciloskopom, LRC meradlom a logickým analyzátorom 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reklamné predmety - perá a tašky 10 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oplachové roztoky 1 000 ml 7 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Príslušenstvo k fotoaparátu 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 16 935,54 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
detské stoly do jedálne 411,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reklamné predmety - perá a tašky 15 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obrusy 242,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Letenky: Bratislava - Kyjev - Bratislava a Ľvov - Kyjev 1 059,30 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zdravotnícke vybavenie 28 043,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tlačiarenské služby 1 100,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Nákup, dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva Skalica 6 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ručne brúsený krištáľ 4 872,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Mikrobus a dodávka 60 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Parenterálne lieky c2a-1 23 981,98 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Parenterálne lieky c2a-3 34 658,73 EUR 2019 Nie 0 Nie
Parenterálne lieky c2a-4 31 523,80 EUR 2019 Nie 0 Nie
Parenterálny pantoprazol 7 009,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hobľovačka, stolná píla ASIST 3v1 504,59 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hutný materiál (plechy,profily) 499,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
mini PC, LCD monitor, Notebook, myš a taška 16 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok - Policové regále, konferenčný stolík 234,92 EUR 2019 Nie 0 Nie
Repasovaný notebook v kvalite TOSHIBA Satellite Pro L 770 -13G 328,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ifosfamid 42 228,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Baklofén 27 898,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie 142 866,59 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
čistiace autopotreby 660,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Lieky 4 2 080,89 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerpadlá a kompresory 300,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Potreby pre maľovanie, štetce 310,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zváracie materiály 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oprava zdvíhacích zariadení (žeriavy a rolovacie brány) 4 500,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
PC zostava 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zimné pneumatiky Kleber 1 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Olej vizkózny, kvapalina chladiaca, uvoľňovač spojov a mazivo univerzálne 816,02 EUR 2019 Nie 0 Nie
Vnútorné vybavenie materskej školy 14 109,00 EUR 2019 Áno 0 Nie
Kurzy/školenia pre zváračov 2 300,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Nadstavba na asfaltový postrek 69 715,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vykonávanie údržby, servisných služieb, odborných prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích zariadení 219 456,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 23 281,63 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Konzervačný olej 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely a príslušenstvo na krovinorezy STIHL - HUSQVARNA 906,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Omšové víno a hostie 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 5/2019 155,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) 1 761,46 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Spektrofotometer 1 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 19 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Automatický kávovar 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Škárovka 285,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - A12CC02 - síran horečnatý (horčík, magnézium) 10% 2 438,18 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
PC zostava 1 280,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - N01BB - trimecaini hydrochloridum 2 342,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kuchynské nože 50,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Projekt: Festival pod jednou strechou 2019 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kamenivo drvené, Piesok kopaný 595,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Stavebný materiál 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Originálny toner - obj. č. 22/2019 1 600,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Odevy operačné - nohavice, košele, plášte 69 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mazacie prípravky a oleje 21 983,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ručné náradie a príslušenstvo 406,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Nepravidelná autobusová preprava 14 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - J01DD62 - cefoperazón, sulbaktám 2 970,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
GPS navigácia Garmin Foretrex 401 1 071,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Interiérové vybavenie do materských škôl 6 310,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry 463,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy EIA HBsAg 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
imunoglobulín normálny ľudský 2,5g, 5g, 10g, 20g, 77 350,10 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
vata buničitá, bielená - prierezy 5 898,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chenodeoxycholic acid Leadiant 94 081,88 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektromobil 35 027,50 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Lieky ATC B01 - Antitrombotiká (Defibrotid) 4 773,46 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Letenky: Viedeň - Kolín nad Rýnom a späť 360,00 EUR 2019 Služby Áno 0 Nie
Aplikačné sety k CT injektoru 11 102,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rezy drevín 8 650,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Padákové príslušenstvo a vybavenie. 15 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Preprava osôb autobusom 800,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Tablet 193,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 23 281,63 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenosné počítače a príslušenstvo 5 936,95 EUR 2019 Nie 0 Nie
ŠZM- VOŠ 220 088,97 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Podpäťová spúšť 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vykonávanie údržby, servisných služieb a odborných prehliadok výťahov. 37 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Krabice na injekčný odpad 4 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oprava balíkovača slamy JOHN DEERE 572 3 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Didaktické pomôcky 4 079,10 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Čerstvé ovocie a zelenina 17 968,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely a príslušenstvo na krovinorezy STIHL - HUSQVARNA 906,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Priemyselne vyrábané nekovové materiály 125,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
hasičské a záchranné vybavenie 1 046,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
analógový teplomer s vlhkomerom 66,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ 2 977,76 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Koberce 540,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Plášte jednorázové operačné sterilné 16 508,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT predmety 849,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
PVC tvarovky 1 003,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry 190,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Maskovacie siete 4 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Príslušenstvo k infúziám č. 2 45 661,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC B01 - Antitrombotiká (Defibrotid) 4 773,46 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tieniaca sieť na plot a príslušenstvo 162,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Nábytok, zariadenie interiéru 3 245,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Páska lepiaca obojstranná penová 133,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Biologický indikátor na teplovzdušné sterilizátory 261,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórny prístroj 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pohovky 390,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mlieko a mliečne výrobky 3 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Preprava osôb autobusom do školy v prírode 620,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Oftalmologický materiál-lieky 816,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorová nafta 15 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
predlžovačka, kontakty na AKB 234,92 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurzy/školenia pre zváračov 2 300,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Krmivo pre psov Bodreek Kotlina s aróniou alebo ekvivalent 456,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oprava rozmetadla hnojív BREDAL K-45 3 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Motorová nafta 11 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
alkoholtester a náhradné náustky pre alkohol testery CA 10 FS 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 45 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne a glukózové roztoky 2 7 012,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook založený na systéme Unix pre firemné prostredie s príslušenstvom 2 386,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vlasové prípravky 645,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zámočnícky materiál 1 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dekontaminačné rohože 1 499,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Papier krepovaný alebo ekvivalent 1 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Učebnica prvouky pre 2 ročník ZŠ 99,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vortex mixér s hlavami nadstavcov, transilluminátor, sklenené platne, pipetor 1 650,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Slúchadlá 79,99 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mobilné lisovacie kontajnery hákové 41 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Monočlánky 769,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Učebné zdravotné pomôcky 810,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pneumatiky na Tatra T158 Phoenix 6x6 690,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
GPS navigácia Garmin Foretrex 601 alebo ekvivalent 889,33 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ručné nástroje s pohonom 754,56 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pneumerač 12 BAR s flexi hadicou 93442 alebo ekvivalent 95,62 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
(SW) sada zásuvných modulov na rekonštrukciu audio signálu (reštauračné pluginy) 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zváracie materiály 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rezivo/polotovary a výrobky s reziva 2 441,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo 850,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pracovná obuv do terénu 175,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Turistický batoh 80,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tablet 193,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 9 614,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ŠZM- VOŠ 220 088,97 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Osobné ochranné pracovné oblečenie 855,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 192,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mäsové výrobky 25 823,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Software na počítačom podporovaný preklad 19 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oprava prípojky vody k požiarnym hydrantom 4 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Nákup komponentov k motorovej píle HQ 365 293,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Učebné zdravotné pomôcky 3 574,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ručné náradie a príslušenstvo 406,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Nemocničná bielizeň 1 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Ručné náradie a príslušenstvo 31,95 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nepravidelná autobusová doprava 9/2019 - ŠHT 570,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Lieky ATC B01 - Antitrombotiká (Defibrotid) 4 773,46 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Plášte jednorázové operačné sterilné 16 508,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dekontaminačné rohože 1 499,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sondová výživa - Enterálna výživa 12 358,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pneumerače 100,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Transkraniálna doplerovská ultrasonografia (Transcranial Doppler Holter) 21 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčné farebné zariadenie 242,85 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Soľ na posyp ciest 12 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorová nafta 6 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mraznička 636,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zásuvková mraznička 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry 463,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laminárny box s vertikálnym prúdením 2 620,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výmena nefunkčných kotlov a bojlerov na ohrev vody - havarijný stav 5 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zvukové a obrazové prostriedky 356,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Licencie Fabasoft 13 456,33 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Metalografické prístroje 10 040,83 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rajtky dámske mikrosilikónové FS 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lepiace sady na pneumatiky, duše, člny, tmely 226,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Slúchadlá 79,99 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
trubky, rúrky 116,37 EUR 2019 Nie 0 Nie
Nárezový stroj FIMAR 375 mm, alebo ekvivalent 1 243,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT zariadenia 18 833,30 EUR 2019 Nie 0 Nie
Osobný automobil 14 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Umývacie a dezinfekčné automaty 179 063,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Svietidlá do rastlinných kultivačných komôr 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Stavebné materiály 166,66 EUR 2019 Nie 0 Nie
Infúzne a glukózové roztoky 2 7 012,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia pre rok 2020 108 251,21 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ 2 625,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Vajcia 850,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nábytok, zariadenie interiéru 3 245,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Učebné pomôcky - špičky 1 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču 14 717,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre koagulometer 6 462,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy FOB 43,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Troponín I 197,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy EIA HBsAg 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerpadlá a kompresory 300,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zvukové a obrazové prostriedky 5 660,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vzdelávacie pomôcky 1 214,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT technika - tablet PC 910,66 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Drobné osobné pracovné prostriedky 4 641,28 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Technické plyny 255,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 10 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. 655,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá 1 350,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae 937,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ICD magnet 2 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Plomba 108,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok 1 680,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus 660,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy EIA HIV Ag-Ab 1 175,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy na detekciu alergén špecifických IgE protilátok 7 280,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reklamné predmety s potlačou 350,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Irigácia 46 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vrecia na kontaminované prádlo 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot 7 237,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis 641,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Stanovenie citlivosti na antibiotiká 7 446,45 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy - PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. 109 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií 3 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest 1 066,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis 641,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG 5 155,11 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Imunochromatografický TBC identifikačný test 542,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery 325,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy EIA Mycoplasma pneumoniae 4 189,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
MGIT Tubes Bactec 960 7 232,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne odevy a doplnky 9 344,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zdravotnícke vybavenie 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 238,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Spojka pre prerušované odsávanie, Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou, Striekačka tuberkulin bez ihly. 732,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Sklápacia masérska stolička 1 020,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Parenterálne lieky c2a-1 23 981,98 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Parenterálne lieky c2a-2 34 658,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kity na izoláciu DNA 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Fotoaparát 1 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odborná literatúra - bioštatistika 250,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - B02BX01 2 286,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - A03FA01 1 342,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - H02AB09 - hydrokortizón 2 645,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Učebnice - Ošetrovateľské techniky 934,51 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 26 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Priemyselný špirálový miešač na cesto s odnímateľnou diežou 20 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dekontaminačné rohože 1 649,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Periodická funkčná skúška a kontrola technického stavu súpravy indikačného zariadenia na detekciu úniku ropných látok 700,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Lieky 5 2 396,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál - konektory TNC, vodič izolovaný, sieťové predlžovacie káble 250,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Dielenské vybavenie 460,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Ručné náradie a príslušenstvo 407,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču 14 717,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zásuvková mraznička 220,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia 200 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Držiak na GPS systém 57,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 12/2019 1 200,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
výpočtová technika - notebook 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia pre rok 2020 108 251,21 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
chladnička s mrazničkou 675,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
náhradne náplne do destilačného prístroja Veolia ELGA Micra 220,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG 6 288,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kaspofungín 4 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
diklofenak epolamín náplasť 2 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Umývacie a dezinfekčné automaty 179 063,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 11, F1/2 2 499,68 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre koagulometer 6 462,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Doručovateľské služby 17 800,00 EUR 2019 Služby Áno 0 Nie
Diagnostické súpravy FOB 43,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Troponín I 197,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 10 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. 655,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Plomba 108,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
SOD Assay Kit - WTS Dojindo S311-10, 500 testov (al. ekvivalent) 850,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Technické plyny 352,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 109 010,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie 78 853,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy - hnacie ústrojenstvo 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
striekačka bez ihly 2 029,65 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
centrálny venózny katéter 13 908,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reklamné predmety s potlačou 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
striekačka výplachová 989,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou 781,44 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup hardweru+software pre účely projektu 667,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Notebook Acer Aspire 5 Obsidian Black kovový 870,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Omšové víno a hostie 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obal na dokumenty A4 102,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 6 Ringer 1 469,64 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Visiace zámky 302,10 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Soľ na posyp ciest 25 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Športové zariadenia 28 557,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Športové vybavenie 12 568,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom 992,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie pohonných látok 1 137,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Materiál pre polygrafiu 3 075,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčná prepravná plošina 108,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 238,08 EUR 2019 Nie 0 Nie
Obhliadka nádrže, kontrola celistvosti, vizuálna kontrola stavu. 700,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Výbava do terénu 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Priemyselne vyrábané nekovové materiály 1 142,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 5 3 451,13 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prírodné drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 9 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 21 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Múka, krupica, krúpy, ovsené vločky 8 697,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kaspofungín 77 296,50 EUR 2019 Nie 0 Nie
Osobný automobil 15 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Digitálny fotoaparát - zrkadlovka Nikon D610 + objektív Nikon NIKKOR 10-20 mm, Objektív Nikon AF - S 50 mm f/1,8 G, Objektív Nikon EF 50 mm f/1.4 USM, Objektív Samyang 8 mm f/3.5 IF UMC Aspherical CSII DH Fisheye, baj. Nikon DX 2 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne pomôcky - sklo 60,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
športové potreby 1 114,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kanalizačné poklopy 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču 14 717,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Strihací strojček, hlavice 312,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zelenina, ovocie a orechy 12 560,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC J01E 8 208,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok 4 328,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ovínadlá hydrofilné, elastické, sterilné na popáleniny 24 109,39 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ovínadlá sadrové, hydrofilné škrobené 5 056,48 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sieťový hadicový obväz 3 479,41 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chlieb a pečivo 7 154,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky a infúzne roztoky 3 660,80 EUR 2019 Nie 0 Nie
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 1 500,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 216,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Elektromateriál - Svietidlo čelové 156,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Modelové koľajivo v modelovej veľkosti TT 1 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Stolová svetelná lupa LED Powerlux-5X 8000 K 110,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sada vývojovej dosky s príslušenstvom programovateľná v jazyku ARDUINO 80,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
EKG elektródy jednorázové 597,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE 78,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Edukačné stavebnice micro:bit 1 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje, žiarovky 88,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie 78 853,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Model nácviku injekcií 339,25 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 9 572,93 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrický kávovar 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Modely 1 516,01 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia pre rok 2020 v2. 108 251,21 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zdravotnícke vybavenie 1 410,08 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Projektor Miroir Ultra Pro M631 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oftalmologický materiál-lieky 403,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Deratizačné prostriedky 2 095,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrotechnický spotrebný materiál 1 999,29 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zásuvková mraznička 220,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ATP tampóny 354,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Interiérový nášľapný odpadkový kôš 1 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook DELL Inspiron G3 17-3779 čierny, (kód produktu: N-3779-N2-713K), 17,3" LED antireflexný, /i7-8750H Coffee Lake, /16GB DDR4, /nVidia GeForce GTX 1060 MAX-Q Design 6GB DDR5 (kód produktu: N17P-G1 Max-Q), /SSD 256GB + HDD 2TB, /WiFi, /HD webkamera, /W10 Home 64-bit alebo ekvivalent 1 350,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výpočtová technika 5 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Samoexpandovateľná (nitinol) aortálna bioprotéza pre transkatétrovú implantáciu transfemorálnou a transapikálnou cestou, supra-anulárna 218 636,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Základný kurz zvárania ZK141-8 a ZK 141-21 2 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá - na diagnostiku Syphilis TPHA 299,94 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chirurgický šicí materiál alebo "ekvivalent" 16 971,08 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá - MGIT Supplement kit Bactec 960 1 769,46 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios 12 456,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá pre biochémiu 6 457,83 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá pre hematologické analyzátor a koagulometer 5 448,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chlieb a pečivo 2 530,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 140 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie 42,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nové osobné motorové vozidlo 30 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 10 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Stanovenie citlivosti na antibiotiká 7 446,45 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčná prepravná plošina 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dielenská zariadenia - Zverák strojný uhlový 49,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ľadorez - nový 1ks 19 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz obsluhy TALET-30 2 500,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet s plnou motorizáciou pre rádiologické oddelenie s pojazdným stolom 192 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ŠZM - Aplikačné sady 8 321,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Minerálne doplnky 434,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
koagulačný faktor II,VII,IX,X 9 777,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Maskovacie siete 4 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Preprava osôb autobusom s vodičom. 220,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Prírodné drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 9 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obhliadka nádrže, kontrola celistvosti, vizuálna kontrola stavu. 700,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Jódová dezinfekcia 4 832,29 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dávkovanie a doplňovanie pohonných látok 120,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Akumulátor ELT 200 Battery pack 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup hardweru+software pre účely projektu 667,21 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Trapézové plechy 394,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá pre biochémiu 6 457,83 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro 1 890,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) 220 923,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
UV Lampa 82,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
PC zostava s príslušenstvom 1 225,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Profesionálna sušička na prádlo Miele 2 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Servisná prehliadka osobných automobilov KIA CEE´D po 120 mesiacov prevádzky a po najazdení 110 tis. km 622,63 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Terénny automobil s príslušenstvom 73 177,99 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Automatický kávovar Jura Impressa XS 9 2 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ 4 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „C“ na skupinu „CE“ 4 050,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Nákup kancelárskeho papiera 4 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Periodická funkčná skúška a kontrola technického stavu súpravy indikačného zariadenia na detekciu úniku ropných látok 700,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Deratizačné prostriedky 2 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Adaptér pre pripojenie kamery 172,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obrusy 242,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obal na dokumenty A4 108,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Fotoaparát 1 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Akustická vysielačka 8 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Športové vybavenie 12 568,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Počítač HP Pavilion Gaming 690-0020nc 7PX40EA alebo ekvivalent 2 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Keramická pec 2 710,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie ciest snehovými zábranami 8 272,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
striekačka výplachová 989,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria 130,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Klietka pre králiky 342,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy - hnacie ústrojenstvo 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pomôcky pri úprave exteriéru psa 126,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Koberec 2 097,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Balančné pomôcky pre psa 282,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup vzrastlého stromu s výsadbou 715,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov (r.2020) 119 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Umývanie vozidiel 800,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Formuláre určené pre automatické spracovanie a obálkovanie pre bezobálkovú korešpondenciu (OPM) 11 804,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tlačiareň v kvalite SAMSUNG SL-C430W 155,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tmely, konzervačný materiál a lepidlá 676,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Prenájom informačných plôch A1 vrátane výlepu 85,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Dielenská zariadenia - Zverák strojný uhlový 49,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórny spotrebný materiál 80,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Servisná prehliadka osobného automobilu HYUNDAI i 30 - Diesel po odjazdení 65 000 km/ 6 rokov v prevádzke 320,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Laboratórne prístroje 3 474,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Stanovenie citlivosti na antibiotiká 7 446,45 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hygienické potreby 960,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektródy, Ochrana proti prešľahu plameňa 110,10 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tonery do laserových tlačiarni 4 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nábytok 111,08 EUR 2019 Nie 0 Nie
Tonery 376,56 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
vzduchotechnika - vetranie telocvične a priľahlých priestorov 20 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Interiérové dvere do učební 6 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - H02AB09 - hydrokortizón 2 645,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - B02BX01 2 286,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny - A03FA01 1 342,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vaječná pôda Ogawa 6 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen 6 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sedačka 1 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pracovná obuv zdravotnícka 3 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá 210,08 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Učebné pomôcky - cvičky a špičky 2 180,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Minerálne doplnky 434,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál, káble, konektory a nabíjačky 2 850,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
alkoholtester a náhradné náustky pre alkohol testery V-net AL 6000 alebo ekvivalentný 168,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 2 300,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Kardioplegický set štvorramený 36 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Akustická vysielačka 8 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Switch 5x GLAN 40,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Prešove 3 604,01 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Nábytok - regál 280,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Energetická a zabezpečovacia technika budov 5 922,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Trenčíne 4 697,76 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Tonery 121,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Žiline 4 125,36 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Martine 13 092,96 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „C“ na skupinu „CE" 5 740,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
piperacilín/tazobaktám 3 765,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
5.4.5 Spotrebný materiál 7 252,00 EUR 2019 Áno 0 Nie
Dodanie Informačnej technológie 33 536,23 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ľadorez - nový 1ks 19 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
striekačka výplachová 989,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál 249,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
FX Inkubátor alebo ekvivalent 456,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dielenské vybavenie 360,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Objektívy 1 120,73 EUR 2019 Nie 0 Nie
Elektromechanický zámok 1 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Screeningový test explorer 2.0 1 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov (1.1.2020 - 31.12.2021) 110 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 170 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup učebníc Literatúra pre stredné školy 4, Učebnica Nový slovenský jazyk pre SŠ 1.roč. 540,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Imunoglobulín 87 680,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické kity pre stanovenie mykotoxínov 8 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oplachové roztoky 3 000 ml 29 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
tonery do tlačiarní, originál 42,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Materiál na výrobu propagačných predmetov 1 880,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov (r.2020) 119 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Umývanie vozidiel 793,46 EUR 2019 Nie 0 Nie
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen 6 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ručné nástroje s pohonom 133,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál 670,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Vaječná pôda Ogawa 6 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie pohonných látok - hadica 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrokoagulačný prístroj s bipolárnou modulovanou koaguláciou 37 441,86 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Identifikačné náramky 2 212,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Príslušenstvo pre fotoaparát a kameru 195,96 EUR 2019 Nie 0 Nie
Kurz colného deklaranta 500,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
PVC podlahovina 2 068,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
monitor HP 21,5" N220 110,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu 210 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 22 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Deratizačné prípravky 2 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup kancelárskeho papiera 5 040,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Meropenem 50 645,60 EUR 2019 Nie 0 Nie
piperacilín/tazobaktám 3 765,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hygienické potreby 960,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control 4 881,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kultivačné média, testovacie kmene 846,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oprava kosačiek ručných a ručne vedených 198,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
IKT technika - Apple MacBook alebo ekvivalent 899,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ostatné injekčné roztoky 72 372,32 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Počítač All in one 479,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Centrálny venózny katéter 14 930,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kolistimetát sodný 6 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Počítačové príslušenstvo 225,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou 63 672,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT zariadenia 3 772,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kreslá 6 935,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Liturgické potreby 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT technika - notebook s oddeliteľnou klávesnicou 1 559,57 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Drevené pelety do kotlov na biomasu na vykurovanie školy. 22 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hnedé uhlie 18 358,72 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Energetická a zabezpečovacia technika budov 5 922,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Prúžky pre kompletný lipidový profil 175,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „C“ na skupinu „CE“ 4 050,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Podlahová krytina 324,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné dielce 5 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne príslušenstvo 352,14 EUR 2019 Nie 0 Nie
Elektrická energia 43 181,66 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
5.4.5 Spotrebný materiál - hutný materiál 2 800,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Čistiace prostriedky 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Snímač kvality vzduchu 839,16 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne prístroje 3 474,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne chemikálie 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Piesok na pieskovanie 141,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
ivabradín 2 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Váľanda - nábytok 7 940,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Podlahová krytina PVC 1 041,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Trenčíne 4 697,76 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Chemikálie 744,06 EUR 2019 Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 16 935,54 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Smetné koše 2 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Servisná prehliadka na osobnom automobile Škoda Fábia Combi 260,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Drevné pelety 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektromotor 130,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektronické súčiastky a komponenty 992,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
piperacilín/tazobaktám 10 270,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kity pre elektroforetický analyzátor 1 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kontrola účinnosti sterilizačnej techniky biologickými systémami. 3 696,43 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Rýchly multidrogový kazetový test 4 112,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 57,54 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo 2 930,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro 2 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
univerzálne spojivo 106,59 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sedacia súprava, stoličky 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok 692,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektromateriál - Svietidlo čelové 156,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál 110,94 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Interiérové vybavenie - rohová sedačka 1 265,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výmena nefunkčného kotla, Prievidza - havarijný stav 2 328,07 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reproduktor 241,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
čistiace a dezinfekčné prostriedky na čistenie podláh a pracovných povrchov pri práci v laboratóriu 27,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Logos Academic Professional 5 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
batéria do notebooku 50,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mobilné telefóny 6 282,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Jedálenská zostava: Stôl + 4 stoličky 395,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tenzometrický snímač tlaku 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sedačka 1 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hnedé uhlie 18 358,72 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ročné licencie pre zariadenia FortiGate 500E a FortiAnalyzer VM 9 527,85 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Imunoglobulíny č.1 74 660,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Imunoglobulíny č.2 11 490,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Imunoglobulíny č.3 37 356,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zdravotnícky spotrebný materiál 172,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Revízie tlakových nádob na technické plyny 473,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
detské hracie prvky 1 114,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
3D tlačiareň s umývacou a vytvrdzovacou stanicou a spotrebný materiál pre 3D tlač 2 165,17 EUR 2019 Nie 0 Nie
Tablety s púzdrom VS 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
detský stôl do jedálne 411,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 10 4 345,71 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (NaCl) 170 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (NaCl) 207 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (MgCl2) 216 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne chemikálie 1 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Plnenie tlakových fliaš technickými plynmi 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (NaCl - balený) 19 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (MgCl2 - tekutá forma) 90 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie pohonných látok - hadica 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Revízie elektrických zariadení 2 490,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Elektronické súčiastky a komponenty 760,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Elektronické súčiastky a komponenty 200,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Antibiotiká - Ceftizoxím 19 080,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil 22 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Počítačové príslušenstvo 166,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zariadenia k notebooku 84,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sacharidy, Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov 15 579,87 EUR 2019 Nie 0 Nie
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá 21 018,24 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) 13 852,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrolyty s uhľovodíkmi 15 064,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrolyty s uhľovodíkmi, Sterilné, apyrogénne infúzne a intravenózne roztoky 9 957,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Metotrexát na intravenózne použitie 10 873,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dielenské vybavenie 360,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Stolná lampa, sušič rúk, žiarovky, neónové trubice 1 216,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nábytok - pohovka 194,66 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prekážky pre kynológiu - prekážka pre šplh, typu „A“ 487,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prekážky pre kynológiu - tunely 986,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ovocie a zelenina 2 860,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prekážky pre kynológiu 3 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Softvér-zálohovací softvér 560,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chlorid horečnatý (MgCl2) na zimnú údržbu komunikácii v 25 kg vákuovaných vreciach 13 440,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Žiline 4 125,36 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Martine 13 092,96 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Trenčíne 4 697,76 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
set volant-pedále 246,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Ambulantné monitory krvného tlaku 29 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 13 863,12 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lenovo ThinkStation P330 Tower 970,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
kancelársky nábytok do materskej školy 309,99 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy - elektro 1 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 34 630,76 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zváračské kurzy 1 020,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
stromčeky - Nordmanská jedlička , striebornáj dličky 570,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorová nafta 30 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lepidlá 109,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Kancelárske kreslo 102,02 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Páska lepiaca obojstranná penová 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Periodická funkčná skúška a kontrola technického stavu súpravy indikačného zariadenia na detekciu úniku ropných látok 700,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Toluén lakársky 15,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup - obrusovina, koberec PVC 315,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Revízie elektrických zariadení 2 490,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Serverové HDD 231,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Metotrexát na intramuskulárne,intravenózne, intraarteriálne a intratekálne použitie 5 331,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier alebo ekvivalent 2 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Antistatická vodeodolná kombinéza 172,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne pomôcky 714,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrických zariadení 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reagenčné disky 226,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórny prístroj a chemikálie 2 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Didaktické pomôcky 1 214,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Katétre arteriálne detské Ga 20/5cm; Ga 24/5cm a centrálny venózny katéter, dvojlumenový, 5 FR, 13cm. 421,68 EUR 2019 Nie 0 Nie
Laserový diaľkomer, statív 220,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy Stanovenie citlivosti na antibiotiká 7 446,45 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 10 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Interiérové dvere do učební 6 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
vzduchotechnika - vetranie telocvične a priľahlých priestorov 20 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mobilné lisovacie kontajnery hákové 41 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Akumulátor ELT 200 Battery pack 880,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
špecializované chemické výrobky, chemikália musí byť v stupni "molecular biology grade", spotrebný materiál v molekulárnom laboratóriu - plasty - neakceptujeme ekvivalent 515,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Kancelárske stoličky 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vnútorné vybavenie materskej školy III. 965,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Obchodno-reklamný materiál 3 779,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zdravotnícke vybavenie 4 852,66 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní 3 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 121 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroje do terénu 436,80 EUR 2019 Nie 0 Nie
Sedačka 1 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Liturgické potreby 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrické spotrebiče a vybavenie do hotelových zariadení 1 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ambulantné monitory krvného tlaku 29 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vnútorné vybavenie materskej školy II. 2 603,30 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing. 21 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Stojanová zváračka sáčkov 467,10 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Servis a pozáručné opravy motorových krovinorezov a snežnej frézy, vrátane dodávky a montáže náhradných dielov 1 375,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Kladivková podlahovina 3 383,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Umývanie vozidiel 793,46 EUR 2019 Nie 0 Nie
Klimatizačné zariadenie LG Standard Plus S09EQ R32 alebo ekvivalent, vrátane montáže 780,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
PCR plasty 372,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oddychové relaxačné kreslo, oddychový sedací vak, pohovka 1 174,62 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zimná údržba vnútroústavných areálov-cesty,spevnené plochy a parkoviská 10 074,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Deka z MikroFlanelu a penový podsedák 167,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Mikrovlnná rúra 70,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky a zdravotnícky materiál 3 223,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Popisovateľná tabuľa a spony do elektrickej zošívačky 37,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reagenčné disky 226,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nádoby, obaly a obalový materiál 1 173,59 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Didaktické pomôcky 4 351,58 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Kuchynské vybavenie-inventár stravovacích zariadení 496,11 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Počítač All in one 479,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kartotéka 2 šuplíková kovová 83,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Stavebný materiál 1 282,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Externý disk SSD, USB kľúč 894,54 EUR 2019 Nie 0 Nie
Elektronické súčiastky a komponenty 850,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Miniatúrna vŕtačka, stojan 85,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka motorovej nafty 42 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nábytok 256,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
laboratórny materiál, papierové utierky, stojan 710,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (NaCl) 179 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (NaCl) 204 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (MgCl2) 161 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (MgCl2) 92 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (NaCl - balený) 19 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 34 304,66 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká 848,22 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chémia do laboratória 114,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zabezpečenie výživy psov 25 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál (MgCl2 - tekutá forma) 90 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
„Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020“ 88 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výpočtová technika - 24" LCD monitory 732,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 87,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mincovník eur s priehradkami na eurobankovky, samostatný mincovník mena euro a zásobník na bankovky mena euro 81,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vyvážené roztoky 18 082,29 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Taniere (sada 1+1+1) 1 733,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výpočtová technika nákup 1 603,62 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Perorálne lieky 20 100,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rezivo 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Včelárske váhy 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hrnce 302,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Palivizumab 228 288,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 2, Vakcíny 1 308,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mobilná klimatizačná jednotka 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 7, Pantenblau 681,54 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 10 4 345,71 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čítačka mikročipov FELIXCAN FX-PET II. alebo ekvivalent 259,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Snímač kvality vzduchu 705,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenosný ultrazvukový prístroj 15 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Metotrexát na intravenózne použitie 10 873,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá 13 852,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá 21 018,24 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook 1 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kartotéka 2 šuplíková kovová 83,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Školenie správcov integrovaného bezpečnostného systému 2 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 58 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Podlahová krytina 593,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) 13 852,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odvoz a likvidácia odpadu 125 000,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Toner 2,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok 1 631,99 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kynologické výcvikové pomôcky 252,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kynologické potreby - obojok 138,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Filtračný papier zo skleneného mikrovlákna 116,99 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nábytok - mobilný stojanový vešiak 262,45 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Liečivá 42,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne chemikálie 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zdravotnícky spotrebný materiál 34,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vertikálny nosič sudov a rebrík skladací 105,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka plynu 66 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chladnička dvojdverová 1 332,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Metotrexát na intramuskulárne,intravenózne, intraarteriálne a intratekálne použitie 5 331,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
sterilizačný materiál - vrecká papierové 10 229,25 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kurz Administrácia SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 1 600,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Bezpečnostná koncová brána 7 383,95 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Podložka (žinenka) typu puzzle Tatami 610,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ionophore ELISA 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Živný agar 93,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning 228 833,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre prenatálny skríning 11 563,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 7, Pantenblau 681,54 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie - DNA purifikačný a čistiaci roztok 1 320,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tonery - Lexmark - 622 2 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Počítač All in one 479,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 5 3 451,13 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 9 572,93 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 10 4 345,71 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 2, Vakcíny 1 308,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vnútorné vybavenie materskej školy III. 965,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Komplexná dodávka USG prístroja 124 999,99 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčné zariadenie 70,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 9 990,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pylónová školská keramická tabuľa zelená 1 437,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Automatický kávovar a mikrovlnná rúra 357,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom 897,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zostava desktop PC 39 138,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 6 Ringer 1 469,64 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká 451,32 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zostava desktop PC 44 490,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 170,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektriny. 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenosný kyslíkový koncentrátor 1 149,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
perfúzny roztok 14 555,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ortézy, dlahy 591,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárska technika 2 360,00 EUR 2019 Áno 0 Nie
flukonazol 8 818,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rezivo 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Liečivá 43,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
1.D-(−)-Fructose, 5 kg2.DL-Norepinephrine hydrochloride3.Acetylcholine chloride4. Antibakteriálne tekuté mydlo 545,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Stolová lupa s LED osvetlením 50,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne pomôcky a zariadenia pre vybavenie laboratória 2 061,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrospotrebiče - vysávač, automatická práčka 348,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorový snežný skúter 20 823,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Školská stolička a pojazdný vozík 1 399,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Školská stolička 2 299,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Monitory pre osobné počítače 2 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kovanie 2 251,93 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 2, Vakcíny 1 308,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Železiarske výrobky a brusivá 145,78 EUR 2019 Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy a činidlá 749,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 11 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Šatníkové skrine 7 263,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Železiarske výrobky a brusivá 73,26 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kaučuková dlažba do materskej školy 1 804,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kit na izoláciu DNA 149,56 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tonery - Lexmark - 622 2 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT predmety 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prúdové chrániče, konektory, zásuvky 366,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb na palivové karty 19 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Automatický tvarovač a lepička kartónov 85 000,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Nákup licencií pre klientov mailovej elektronickej pošty IBM Lotus Notes SK a kancelársky softvérových balíkov 46 560,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Scintilátorová dlaždica 3 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mediálny tovar-mikrofón, stojan 406,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
RC auto 184,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Reklamné predmety 2 688,50 EUR 2019 Nie 0 Nie
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny 3 169,56 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
okuliare pre rozšírenú realitu 620,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Šatňové skrinky do materskej školy 892,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nábytok na terasu 1 350,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektriny. 36 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom 897,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenosná 2-kanálová jednotka na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu 117 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tlačiareň 123,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
IKT zariadenia 1 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické prúžky – Cholesterol, Triglyceridy 685,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Monitor 46/2019 88,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Softvér 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostický spotrebný materiál 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektro súčiastky 1 090,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mapovací a ablačný systém srdca 180 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ortézy, dlahy 591,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - Akumulátory a batérie 18 951,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Stolová lupa s LED osvetlením 65,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kukuričné mláto. 4 554,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenosný kyslíkový koncentrátor 1 149,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Počítač All in one 479,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroje na meranie fyzikálnych veličín 554,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Ovínadlá sadrové 4 510,28 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kartotéka 2 šuplíková kovová 83,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nízkošumový anténový zosilňovač 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Anténový multiplexer a expander pre softvérovo definovaný príjímač 9 936,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Toaletný papier 3vrstvový 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Maliarske potreby - farba, penetrácia 45,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrický stolný varič 34,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Železiarske výrobky a brusivá 73,26 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Stolička 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Projektor BENQ W1700 4 429,08 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Súprava softvérovo definovaného prijímača 2 KV a UKV 12 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook a príslušenstvo 961,64 EUR 2019 Nie 0 Nie
Pracovná stanica DELL Precision T3630 TWR pre priamu diagnostiku je určená pre vyhodnocovanie digitálnych medicínskych obrázkov v odblasti mamografia, pozostávajúca z jednej pracovnej stanice, grafickej karty a jedného monitora s vysokými nárokmi na výpočtový výkon a grafiku LG 27UD88-W 27" Ultra HD 8 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Molitanová zostava, hojdačka a sedačka 1 488,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup úžitkového technologického vozidla 20 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 2, Vakcíny 1 308,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorové vozidlo 12 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Úžitkového motorové vozidlá 40 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 6% 13 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
sterilizačný materiál - vrecká papierové 10 229,25 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
noradrenalín 1 mg/ml 16 227,27 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
tikagrelor 90 mg 16 922,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka upgrade licencií CAD/CAM systému EdgeCAM 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Didaktické pomôcky 755,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vodiace dopravné zariadenia 101 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Koberec 2 097,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kuchynská linka 170,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 9 990,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zimná údržba cestných komunikácii v lokalitách Prievoz a Trnávka a zimná údržba chodníkov v lokalite Prievoz 74 500,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka motorovej nafty 43 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výbava spotrebného materiálu pre laboratórium bunkových kultúr 260,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sánkový mikrotóm 8 312,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrické prístroje 3 365,60 EUR 2019 Nie 0 Nie
Čistiace a leštiace výrobky 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 98 849,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning 12 475,58 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Asfaltový penetračný lak 1 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj umožňujúci charakterizáciu (distribúcia podľa veľkosti častíc a počet častíc v mL vzorky) častíc v rozsahu 10 - 2000 nm na princípe NTA (Nano Tracking Analysis) 57 756,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mediálny tovar - ozvučovací systém 509,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mikroskopy 1 476,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pekársky tovar a cukrárske výrobky 4 043,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká 1 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na opravy vysokozdvižných vozíkov 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kuchyňské potreby pre školský jedáleň 759,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Metotrexát na intravenózne použitie 10 873,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Metotrexát na intramuskulárne,intravenózne, intraarteriálne a intratekálne použitie 5 331,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vrecia na odpad LDPE 4 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tlač publikácie 130,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Sadenice stromov 4 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vybavenie školiacej miestnosti 4 573,56 EUR 2019 Áno 0 Nie
Školské stoličky 189,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dreviny na výsadbu 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chlieb, pečivo, vianočka 6 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrických zariadení 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vrecia PE 193,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Jedine originálny toner Xerox 106R03944 čierny do tlačiarni od výrobcu (žiadne ekvivalenty) 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náradie do posilňovne 7 277,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 6% 13 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - jazyky OF 2.10.2019 7 941,71 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... 3 247,17 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Šatníkové skrine 7 263,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
sterilizačný materiál - vrecká papierové 10 229,25 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Gáza a výrobky z gázy 106 787,47 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 9 572,93 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 660,60 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
1. PC2. Webová kamera k PC 3. USB 3.0 hub k PC4. NUTS (mini počítač) 1 5. NUTS (mini počítač) 26. Pamäť RAM 7. Hardisk (SSD disk) 18. Hardisk (SSD disk) 29. Prenosný data projektor Výpočtová technika a mobilné zariadenia 2 655,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Diagnostické činidlá 27 324,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 123 276,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vertikálny nosič sudov a rebrík skladací 105,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
furosemid forte inj 12 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Sekundárna protilátka Universal LSAB 2 kit 1 452,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebný materiál do tlačiarne 6 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenosný kyslíkový koncentrátor 913,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne stoly do odborných učební elektro dvojmiestny 1 071,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Molitanová zostava, hojdačka a sedačka 1 488,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Úžitkové motorové vozidlá 40 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup úžitkového technologického vozidla 20 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorové vozidlo 12 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu 40 026,38 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorová nafta 65 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Meracímodul pre senzorové aplikácie s príslušenstvom 3 070,80 EUR 2019 Nie 0 Nie
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov. 3 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC J01M chinolóny 36 503,91 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ovocie a zelenina 17 627,08 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
prenosné počítače, notebooky 21 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
heparín 5 KU/ml 39 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výpočtová technika – komponenty a príslušenstvo 2 035,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
levosimendan 2,5 mg/ml 123 003,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 9 990,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mini PC zostavy a monitory 4 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebooky 2 250,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
amlodipín 690,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká 3 001,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Filtre 555,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
urapidil 1 770,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
etamsylát 2 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
bromazepam 2 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
teikoplanín 5 340,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 66 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Malý osobný automobil 206 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Terénne vozidlá 43 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kontajnery na špinavú bielizeň 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 2, Vakcíny 1 308,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 9 572,93 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Bezpečnostná skriňa trezorová 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Inštrumentačný stolík hydraulický 2 ks 2 396,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrospotrebiče pre potreby prevádzok objednávateľa 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Meracímodul pre senzorové aplikácie s príslušenstvom 3 070,80 EUR 2019 Nie 0 Nie
trihydrát meropenému 1g 13 290,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
výchovno-vzdelávacie pomôcky pre deti 755,30 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Motorové vozidlo Peugeot Traveler 30 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na električky -KT8 , T6 1 930,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn 1 015,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi 220 898,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA PRE ERCP PRACOVISKO 79 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Šatníková skriňa kovová dvojoddielová-26 ks 3 050,06 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálne lieky 10 4 345,71 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Ovocie a zelenina 17 627,08 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka a montáž výdajných stojanov PHM 18 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Interiérové vybavenie do kancelárii 2 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Elektrické masážne lehátko polohovateľné 1 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Služobné motorové vozidlo 14 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
heparín 5 KU/ml 39 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká pre hematológiu 7 791,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zdravotnícky spotrebný materiál 30 431,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
levosimendan 2,5 mg/ml 123 003,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo 180,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR 18 640,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kovová šatníková skriňa 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup IT vybavenia pre školský internát 1 500,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Zariadenie jedálne do materskej školy 1 136,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Telemetrický systém 17 503,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Operačné lampy mobilné 2 ks 6 303,34 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup materiálu na výmenu drevenej podlahy 2 208,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Textilné výrobky - osuška, hygienická plachta 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Bezpečnostná skriňa trezorová 770,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 209,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia 10 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostický spotrebný materiál 25 825,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Terénne motorové vozidlo – montážna teleskopická plošina na automobilovom podvozku 70 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hydina a vajcia 11 387,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2020 690,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok 986,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) 169 150,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Utierky na ruky a toaletný papier 29 441,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Bagety 9 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Doplnenie funkcionalít rádiologického modulu do nemocničného informačného systému Xanta 26 320,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rozšírenie počtu licencií pre softwarové produkčné prostredie UNIFACE 150 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
TABLETY A SKENERY 690,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (azatioprin, cyklosporín, mykofenolát mofetil) 644,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zimná údržba cestných komunikácii a chodníkov v lokalitách Prievoz a Trnávka 76 500,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Zemiaky 2 484,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mäsové a hydinové výrobky 25 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Inteligentná elektroinštalácia pre vyuku žiakova strednej odbornej školy 8 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (takrolimus) 1 206,73 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (sirolimus) 345,95 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nové úžitkové motorové vozidlo Toyota Hilux Double Cab 2,4D- 4D /150K/6M/T/4x4/ Exacutive 32 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hydina, chladená 16 481,74 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zdravotnícky spotrebný materiál 653,85 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Upratovacie služby 13 500,00 EUR 2019 Služby Áno 0 Nie
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (everolimus, králičí imunoglobulín proti ľudským tymocytom) 4 397,54 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 13 668,32 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 205 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske a dispečerské stoličky 1 370,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé ovocie a zelenina 1 451,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé ovocie a zelenina 600,95 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie (r.2019) 9 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom a termoregulačná jednotka 193 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vzácne plyny a prenájom oceľových tlakových fliaš 784,10 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske stoličky 2 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 13 617,90 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom 180 638,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Bezpečnostné značenie 184,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 665,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Mrazené vnútornosti 4 220,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 2 313,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebiče - biela technika 1 620,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok 560,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlá 55 185,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Podložky pod stoličku 36,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlá 55 185,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Microsoft Office 2019 pre podnikateľov a domácnosti 3 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače 117,80 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer 1 390,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Ceftazidím 6 399,20 EUR 2020 Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 7 objektoch v Žilinskom kraji (2) 4 507,46 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Odvoz a likvidácia odpadov 179 615,76 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Cooper Discoverer AT3 Sport 205/70 R15 96T 240,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (daktinomycin) 9 792,20 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kadernícke prípravky 75,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 6 objektoch v Banskobystrickom kraji (2) 1 588,32 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo (8-miestne) 30 000,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
enoxaparín sodný 41 936,18 EUR 2020 Nie 0 Nie
Motorové vozidlo Peugeot Traveler 30 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov 5 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kalendáre, diáre na rok 2020 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup nových licencií a obnova technickej podpory programového vybavenia MATLAB 26 926,00 EUR 2020 Nie 0 Nie
Jednorázové plienky pre dospelých, Nohavičky plienkové pre dospelých, Ochranný kožný krém, Čistiaca pena 10 284,92 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka motorovej nafty 5 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Minerálne vody 18 019,20 EUR 2019 Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 5 objektoch v Košickom kraji (2) 2 998,63 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 6 objektoch v Prešovskom kraji (2) 2 359,25 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Chemikálie 209,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 7 objektoch v Nitrianskom kraji (2) 1 577,33 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 5 objektoch v Trenčianskom kraji (2) 5 330,44 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 4 objektoch v Trnavskom kraji (2) 1 915,30 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 5 objektoch v Bratislavskom kraji (2) 1 569,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Kôš do umývačky riadu 56,16 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výmena 8 ks hliníkových poklopov na nádrži ČOV 3 924,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup materiálu na výmenu drevenej podlahy 2 208,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Spironáustky jednorazové 320,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (azatioprin, cyklosporín, mykofenolát mofetil) 644,36 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil vyššej triedy 45 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prenájom multifunkčného zariadenia a súvisiace služby 1 992,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
heparín 5 KU/ml 39 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
levosimendan 2,5 mg/ml 123 003,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g 88 596,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Upratovacie služby 16 000,00 EUR 2019 Služby Áno 0 Nie
Kávovar 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ, 2020 až 2021 76 818,23 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka motorovej nafty do bencaloru 12 290,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok 40,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia 10 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Truhlicová mraznička GORENJE FH331W 245,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus 54 565,70 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chlieb a pekárenské výrobky 2 647,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé ovocie a zelenina 1 451,90 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé ovocie a zelenina 600,95 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mäso a mäsové výrobky 4 649,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé zemiaky 384,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé zemiaky 399,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup notebookov 38 856,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook s externým diskom 840,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Nákup nábytku a matracov 24 025,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Z-z ručníky papierové skladané 2 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Notebook, taška na notebook, počítačová myš 1 699,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pomôcky pre výuku 1 106,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. 14 400,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Tlačiarenské služby 450,00 EUR 2020 Nie 0 Nie
Sójové kocky a plátky 1 300,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a hygienické prostriedky 9 300,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Interaktívna tabula, dataprojektor, držiak 1 699,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mäso a mäsové výrobky 4 649,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kyselina valproová 6 503,35 EUR 2020 Nie 0 Nie
Nákup materiálu na výmenu drevenej podlahy 2 208,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g 88 596,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 18 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia 12 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lekárske odevy, rúška, povlaky, návleky a operačné súpravy 56 332,05 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
pH meter s impedanciou 13 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé zemiaky 399,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čerstvé zemiaky 384,75 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Chlieb a pekárenské výrobky 2 647,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka motorovej nafty do bencaloru 12 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Pranie, čistenie a žehlenie prádla 2020 1 740,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Pozáručný servis na zariadenia HP 8 319,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci 99 072,20 EUR 2019 Nie 0 Nie
Komunálny traktor s kabínou a príslušenstvom zn. Kubota BX261 D 4x4 alebo "ekvivalent" 19 990,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Optický kohorentný tomograf - OCT 164 945,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
kyslíková komora 110 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g 88 596,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
eptifibatid 49 273,25 EUR 2019 Nie 0 Nie
Skúšky dlhodobej stability 4 526,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Lekárske odevy, rúška, povlaky, návleky a operačné súpravy 56 332,05 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (daunorubicín hydrochloridum, doxorubicin, etopozid, metotrexát, temozolomid, tioguanín, vinkristín, topotecan) 17 812,86 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (pegaspargaza) 72 199,22 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (etopozid) 6 328,52 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (cytarabín) 5 439,39 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (bevacizumab) 8 263,86 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (ifosfamid, idarubicín, merkaptopurín) 22 666,22 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (vinblastín) 1 155,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (metotrexát) 488,07 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 1 305,96 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (dakarbazin) 230,23 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lyžiarsky výcvik - kurz pre študentov Spojenej školy so zabezpečením lyžiarskeho vybavenia, skipasu, dopravy, stravy, ubytovania a pitného režimu 20 400,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
letenka Ankara 452,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
Hlavica centrifugálneho čerpadla 58 000,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (irinotekan, karboplatina, kladribín) 2 725,09 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - jazyky OF 2.1.2020 7 941,71 EUR 2020 Tovary Áno 0 Nie
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. 14 990,00 EUR 2020 Služby Nie 0 Nie
Mrazené ryby 13 612,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Tuky 10 018,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 21 002,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín 160 200,00 EUR 2020 Služby Nie 0 Nie
eptifibatid 49 273,25 EUR 2020 Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny A05 - Liečivá na žlčové cesty a pečeň 963,80 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
cefuroxím 2 240,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Antithrombin lll (Liek ATC skupiny B01) 26 643,76 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Komplexný systém integrovateľný do angiografického prístroja pre intravaskulárne zobrazovanie koronárnych a periférnych ciev pomocou ultrazvuku a pre intravaskulárne meranie tlaku metódou iFR/FFR 190 000,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
EPSON PP-100 III Discproducer - Robot pre napaľovanie CD(DVD 9 000,00 EUR 2020 Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 10 600,03 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Hemodialyzačný prístroj pre detského pacienta (2ks) 23 200,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
ampicilín 1 770,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Tlakomerové manžety 1 620,00 EUR 2020 Nie 0 Nie
Sójové výrobky 851,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Pľúcne ventilátory na dlhodobú riadenú aj podpornú pľúcnu ventiláciu pacienta 14 900,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Hygienické potreby 270,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent 115,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Tlakomerové manžety 1 620,00 EUR 2020 Nie 0 Nie
Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP). 7 460,00 EUR 2020 Služby Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 6% 22 400,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Kukurica kŕmna 3 375,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. 14 900,00 EUR 2020 Služby Nie 0 Nie
Ceftolozán a inhibítor enzýmu 8 324,30 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Linezolid 10 420,60 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (vedolizumab) 15 425,29 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Sójové výrobky 3 736,42 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. 93 600,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Podložky pod stoličku 40,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Hemostyptické prostriedky 37 321,96 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Tlačivá 7 005,60 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Farebná laserová tlačiareň 535,08 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Blinatumomab 45 036,40 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Aortálne punche 16 038,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Inotuzumab ozogamicín 191 341,80 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Technológia na farbenie a umývanie striech skleníkov. 85 000,00 EUR 2020 Tovary Áno 0 Nie
Mikrobiologické kultúry 76 645,00 EUR 2020 Tovary Nie 0 Nie
Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set 13 120,00 EUR 2020 Tovary Nie