Obstarávateľ

Múzeum mesta Bratislavy

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 81 622,00 EUR 3
2015 40 000,00 EUR 1
2016 8 386,56 EUR 3
2017 41 160,00 EUR 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Ultra Print, s.r.o. 2 0,00 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 29 680,00 EUR
RAKI s. r. o. 1 39 000,00 EUR
DMC, s.r.o. 1 0,00 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 0,00 EUR
Ing. Arch. Vladimír Šimkovič 1947 AA a Ing.Arch. Márius Žitňanský 1 9 954,00 EUR
KOVAL SYSTEMS, a. s. 1 39 940,00 EUR
Postovní tiskárna cenín 1 0,00 EUR
Bittner print s.r.o. 1 0,00 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 1 0,00 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 1 0,00 EUR
PRINTHALL s.r.o 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Vybavenie depozitárov MMB 30 561,00 29 680,00 97.11% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata Bratislava - Rusovce 11 111,00 9 954,00 89.58% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Kosenie trávnatých porastov v areáloch MMB 39 950,00 39 000,00 97.62% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dodávka mobiliáru, pre potrebu Múzea mesta Bratislavy na úschovu a ochranu zbierky depozitáru textilu 40 000,00 39 940,00 99.85% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tlač vstupeniek 2 880,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač vstupeniek 1 506,56 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Grafické spracovanie – zalomenie textu a fotografií a tlač Zborníka VP 80 4 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač publikácie (JB) 2 160,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač vstupeniek 3 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač publikácií 5 3 600,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač publikácií 5 2 520,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač vstupeniek 4 320,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Mikroskop AxioLab A1 MAT a príslušenstvo 25 560,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.muzeum.bratislava.sk


+421254431474/259205114
+421254434631


mmba@bratislava.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 167 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×