Obstarávanie

Poskytovanie služby audítorom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 520,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 833,33
Zaplatené:
69.29%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Audit individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2016 a 2017. Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 a 2017, vrátane vykonania odsúhlasenia postupov na účely auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2016 a 2017 v štyroch organizáciach. Overenie súladu výročnej správy mesta za rok 2016 a 2017 s individuálnou účtovnou závierkou mesta za rok 2016 a 2017.; Predmetom zákazky je vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 341/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonaný v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými s Slovenskej republike.; Predmetom zákazky je vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy s ročným obratom cez 100 mil Eur a overenie súladu príslušnej výročnej správy za rok 2016 a rok 2017 ako aj konzultačné a poradenské služby v prípade, že budú potrebné. ; Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a rok 2017 zostavenej v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Audit individuálnej účtovnej závierky, Hodnota / charakteristika: mesta za rok 2016 a 2017 zostavenej mestom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.; Technické vlastnosti: 2. Audit konsolidovanej účtovnej závierky, Hodnota / charakteristika: mesta za rok 2016 a 2017 zostavenej mestom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,; Technické vlastnosti: 2. Audit konsolidovanej účtovnej závierky, Hodnota / charakteristika: vrátane vykonania odsúhlasenia postupov na účely auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2016 a 2017 v štyroch organizáciach, ktorých zriaďovateľom je mesto.; Technické vlastnosti: 3. Audit hospodárenia mesta , Hodnota / charakteristika: v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,; Technické vlastnosti: 3. Audit hospodárenia mesta , Hodnota / charakteristika: ako aj hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, stavu a vývoja dlhu a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania za rok 2016 a 2017.; Technické vlastnosti: 4. Audit údajov vo výročnej správe , Hodnota / charakteristika: mesta za rok 2016 a 2017, či sú v súlade s auditovanou individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou mesta.

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 1 15 400,00 20% EUR 8. December 2016 127307

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×