Obstarávanie

Bezpečnostné uzatvorené kanyly bez portu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 745,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 120,82
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33140000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
5350.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov. Zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou.; 1. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla žltá G24; 2.Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla modrá G22; 3. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla ružová G20; 4. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla zelená G18

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Materiál kanyly PUR ( polyuretán ), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Fixačné krídielka s otvormi na fixáciu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Bez obsahu Latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Silikónová membrána – zábrana úniku krvi pri punkcii a pri odpojení kanyly od Luer Lock konektoru - fungujúca opakovane, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Sterilne jednotlivo balené, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1,2,3,4, Balenie 50ks, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rozpis položiek :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č. 1. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla G 24 žltá, Hodnota / charakteristika: 100 ks; Technické vlastnosti: Položka č. 2. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla G 22 modrá, Hodnota / charakteristika: 3200 ks; Technické vlastnosti: Položka č. 3. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla G 20 ružová, Hodnota / charakteristika: 1900 ks; Technické vlastnosti: Položka č. 4. Bezpečnostná uzatvorená intravenózna kanyla G 18 zelená, Hodnota / charakteristika: 150 ks

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dĺžka ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19; Technické vlastnosti: 1. Priemer ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,7; Technické vlastnosti: 1. Farebné značenie , Jednotka: farba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: žltá; Technické vlastnosti: 1. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 1. Prietok kanylou, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: 1.Tlaková odolnosť, Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 2. Priemer ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,9; Technické vlastnosti: 2. Farebné značenie, Jednotka: farba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: modrá; Technické vlastnosti: 2. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 2. Prietok kanylou, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: 2. Tlaková odolnosť, Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 3. Dĺžka ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: 3. Priemer ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,1; Technické vlastnosti: 3. Farebné značenie, Jednotka: farba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ružová; Technické vlastnosti: 3. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 3. Prietok kanylou, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 3. Tlaková odolnosť, Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 4. Dĺžka ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: 4. Priemer ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,3; Technické vlastnosti: 4. Farebné značenie, Jednotka: farba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: zelená; Technické vlastnosti: 4. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 4. Prietok kanylou, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 4. Tlaková odolnosť, Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DCX spol. s r. o. 2 3 744,99 20% EUR 6. December 2016 126955

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×