Obstarávanie

ELISA kity


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 470,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 468,00
Zaplatené:
99.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1.) Elisa kit na určovanie hladiny kotinínu v ľudskom sére a moči od renomovaného svetového výrobcu (Abnova alebo ekvivalent).; Elisa kit na určovanie hladiny kotinínu; Kit musí mať minimálnu citlivosť 1 ng/ml. Kolorimetrický kit má byť založený na HRP, má byť vo formáte 96 jamkovej platničky s množstvom vzorky pre detekciu 10 ul. Detekčná rozpätie musí byť minimálne 5-100 ng/ml. Inkubačná doba musí byť maximálne 2 hod. Uskladňovacie podmienky kitu 2-8ᵒC. Požadujeme doručenie v podmienkach odporúčaných výrobcom. ; Kit musí obsahovať mikroplatničku potiahnutú pAb rozpoznávajúcu ľudský kotinín (12x8x1), set štandardov RTU 0.5 ml x 6, kotinín HRP enzýmový konjugát RTU 12 ml, TMB substrát RTU 12 ml a zastavovací roztok RTU 12 ml. Musí spĺňať všetky minimálne požadované parametre.; 2.) Elisa kit na určovanie hladiny adiponektínu v ľudskej plazme, supernatante, moči a sére od renomovaného svetového výrobcu (Thermo fisher scientific alebo ekvivalent). Kit je špecifický na detekciu prirodzeného a rekombinovaného adiponektínu a nerozpoznáva (bez kros-reakcie) myší, potkaní.; Elisa kit na určovanie hladiny adiponektínu; Kit musí mať citlivosť 100 pg/ml. Kolorimetrický kit má byť založený na HRP, má byť vo formáte 96 jamkovej platničky s množstvom vzorky pre detekciu 10 ul. Detekčná úroveň musí byť minimálne 0,5-16 ng/ml. Typická štandardná krivka ma byť v rozmedzí 0-32 ng/ml ľudského adiponektínu. Cieľový gén má byť adiponektín, C1Q a obsahujúci kolagénove domény. Inkubačná doba musí byť maximálne 2,3 hod, celkový čas testu maximálne 3,5 hod. Uskladňovacie podmienky kitu 2-8ᵒC.; Kit musí obsahovať mikroplatničku potiahnutú Ab rozpoznávajúcu ľudský adiponektín (6x16), lyofilizovaný štandard Hu adiponektínu (64 ng) 1 vialka, premývací a elisa pufor 10x (2x30 ml), detekčnú Ab 30ul, HRP konjugovanú Ab proti králičiemu IgG 150ul, TMB substrát RTU 12 ml, zastavovací roztok RTU 12 ml a adhesívne krycie fólie 2ks. Požadujeme doručenie v podmienkach odporúčaných výrobcom. Musí spĺňať všetky minimálne požadované parametre.; 3.) Human ABC HRP elite staining system. Požadujeme viackrokový ABC detekčný kit so zvýšenou citlivosťou od renomovného svetového výrobcu (Vector Laboratories alebo ekvivalent). Kit má byť použiteľný pre IHC, ICC, In situ hybridizáciu, blotovanie a ELISA.; Human ABC HRP elite staining system; Má byť založený na technológii avidín/biotín reaktívneho systému a následnej detekcie pomocou peroxidázového enzýmu. Má mať zvýšenú citlivosť spolu s nízkou mierou nešpecifického podfarbenia pozadia oproti štandardným kitom. Má byť použiteľný na analýzu 1000 histologických vzoriek.; Má obsahovať reagencie: 1ml sekundárnej biotinilovanej protilátky v modro značenej nádobe, produkovanej u kozy a rozoznávajúcu ľuský IgG, 3ml normálneho kozieho séra v žlto značenej nádobe, Reagent A (Avidín DH) v sivo značenej nádobe o objeme 2ml a reagent B (Biotinilovaná chrenová peroxidáza H) v sivo značenej nádobe o objeme 2ml. skladovacia teplota má byť 2-8ᵒC. Kit musí byť kompatibilný so sekundárnymi protilátkami a blokovacím médiom štandardne používanom a validovanom v laboratóriu. Musí spĺňať všetky minimálne požadované parametre.; 4.) Požadujeme: 1 súpravu Elisa kitu na určovanie hladiny kotinínu; 1 súpravu Elisa kitu na určovanie hladiny adiponektínu a 4 súpravy Human ABC HRP elite staining systému.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BARIA s.r.o. 2 2 468,00 0% EUR 5. December 2016 126756

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×