Obstarávanie

Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 4


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 508,28
Konečná suma(Bez DPH):
2 354,00
Zaplatené:
93.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

10x Tris/Glycín/SDS – 1L, 10x namiešaný elektroforézny pufor, obsahuje 25 mM Tris, 192mM glycínu, 0,1% SDS, pH 8,3 po dilúcii v 1x vodou, 1L/bal; Izobutylalkohol, natural - ≥99%, FCC, FG, 1kg/bal ; Proteináza K z Tritirachium album - pufrovaný vodný roztok glycerolu, určený pre molekulárnu biológiu, ≥800 jednotiek /mL, 5ml/bal ; Kartónové krabice 9x9 s vrchnákom a s mriežkou - krabička na uskladnenie vzoriek v chlade, 45 mm vysoká, laminovaná, kapacita: 81 ks mikroskúmaviek,; Polystyrénová krabička 5x4 s vrchnákom – kapacita: 20ks mikroskúmaviek, odolná voči chladu a teplu, udržuje stabilnú teplotu,; Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť S, 1000ks/bal – typu Microflex® 93-843 Supreno ; Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť M, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno ; Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť L, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno; Rnáza ZAP roztok - čistiace činidlo pre odstránenie RNáz, 6x250ml/bal; Voda bez prítomnosti nukleáz (nuclease free water)- neošetrená DEPC, deionizovaná, autoklávovaná, 5x100ml/bal, testované na kontaminácie nešpecifickými endonukleázami, exonukleázami, RNázami; Farbivo na gél pre nukleové kyseliny, 10,000X vo vode, 500ul/bal, environmentálna bezpečná flurescenčná farbička na dsDNA, ssDNA, RNA na analýzu v agarózových a polyakrylamidových géloch – typu GelRed™; Triton X 100 – pre molekulárno-biologické analýzy, neiónový, tekutý, 100ml/bal; Stojany na 50 ml/15ml skúmavky S veľkosť, 18 x 15 ml/ 10 x 50 ml - plastové, odolné voči mrazu a teplu, vhodné na autoklávovanie; Stojany na 50 ml/15ml skúmavky L veľkosť, 30 x 15 ml/ 20 x 50 ml - plastové, odolné voči mrazu a teplu, vhodné na autoklávovanie

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 10x Tris/Glycín/SDS , Jednotka: Balenie(1L), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Izobutylalkohol, natral , Jednotka: Balenie(1kg), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Proteináza K z Tritirachium album , Jednotka: Balenie(5ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kartónové krabice 9x9 s vrchnákom a s mriežkou typu Sarstedt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Polystyrenová krabička 5x4 s vrchnákom typu Sarstedt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť S, 1000ks/bal – typu Microflex® 93-843 Supreno, Jednotka: Balenie (1000ks/bal), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť M, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno , Jednotka: Balenie (1000ks/bal), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť L, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno, Jednotka: Balenie (1000ks/bal), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Rnáza ZAP roztok , Jednotka: Balenie (6x250ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nukleázovo - voľná voda , Jednotka: Balenie (5x100ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: fluorescenčná farbička na dsDNA, ssDNA, RNA na analýzu v agarózových a polyakrylamidových géloch – typu GelRed™, Jednotka: Balenie(500ul), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Triton X 100 , Jednotka: Balenie(100ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Stojany na 15/50 ml skúmavky, veľkosť S, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Stojany na 15/50ml skúmavky, veľkosť L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 2 2 354,00 0% EUR 1. December 2016 126415

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×