Obstarávanie

Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 4


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 508,28
Konečná suma(Bez DPH):
2 354,00
Zaplatené:
93.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

10x Tris/Glycín/SDS – 1L, 10x namiešaný elektroforézny pufor, obsahuje 25 mM Tris, 192mM glycínu, 0,1% SDS, pH 8,3 po dilúcii v 1x vodou, 1L/bal; Izobutylalkohol, natural - ≥99%, FCC, FG, 1kg/bal ; Proteináza K z Tritirachium album - pufrovaný vodný roztok glycerolu, určený pre molekulárnu biológiu, ≥800 jednotiek /mL, 5ml/bal ; Kartónové krabice 9x9 s vrchnákom a s mriežkou - krabička na uskladnenie vzoriek v chlade, 45 mm vysoká, laminovaná, kapacita: 81 ks mikroskúmaviek,; Polystyrénová krabička 5x4 s vrchnákom – kapacita: 20ks mikroskúmaviek, odolná voči chladu a teplu, udržuje stabilnú teplotu,; Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť S, 1000ks/bal – typu Microflex® 93-843 Supreno ; Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť M, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno ; Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť L, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno; Rnáza ZAP roztok - čistiace činidlo pre odstránenie RNáz, 6x250ml/bal; Voda bez prítomnosti nukleáz (nuclease free water)- neošetrená DEPC, deionizovaná, autoklávovaná, 5x100ml/bal, testované na kontaminácie nešpecifickými endonukleázami, exonukleázami, RNázami; Farbivo na gél pre nukleové kyseliny, 10,000X vo vode, 500ul/bal, environmentálna bezpečná flurescenčná farbička na dsDNA, ssDNA, RNA na analýzu v agarózových a polyakrylamidových géloch – typu GelRed™; Triton X 100 – pre molekulárno-biologické analýzy, neiónový, tekutý, 100ml/bal; Stojany na 50 ml/15ml skúmavky S veľkosť, 18 x 15 ml/ 10 x 50 ml - plastové, odolné voči mrazu a teplu, vhodné na autoklávovanie; Stojany na 50 ml/15ml skúmavky L veľkosť, 30 x 15 ml/ 20 x 50 ml - plastové, odolné voči mrazu a teplu, vhodné na autoklávovanie

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 10x Tris/Glycín/SDS , Jednotka: Balenie(1L), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Izobutylalkohol, natral , Jednotka: Balenie(1kg), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Proteináza K z Tritirachium album , Jednotka: Balenie(5ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kartónové krabice 9x9 s vrchnákom a s mriežkou typu Sarstedt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Polystyrenová krabička 5x4 s vrchnákom typu Sarstedt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť S, 1000ks/bal – typu Microflex® 93-843 Supreno, Jednotka: Balenie (1000ks/bal), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť M, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno , Jednotka: Balenie (1000ks/bal), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bezpúdrové nitrilové rukavice, veľkosť L, 1000ks/bal - typu Microflex® 93-843 Supreno, Jednotka: Balenie (1000ks/bal), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Rnáza ZAP roztok , Jednotka: Balenie (6x250ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nukleázovo - voľná voda , Jednotka: Balenie (5x100ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: fluorescenčná farbička na dsDNA, ssDNA, RNA na analýzu v agarózových a polyakrylamidových géloch – typu GelRed™, Jednotka: Balenie(500ul), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Triton X 100 , Jednotka: Balenie(100ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Stojany na 15/50 ml skúmavky, veľkosť S, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Stojany na 15/50ml skúmavky, veľkosť L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 2 2 354,00 0% EUR 1. December 2016 126415

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×