Obstarávanie

Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
10 500,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a preprava NO podľa špecifikovaných druhov.; Zhodnotenie, zneškodňovanie, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov (NO), ktoré vznikli v organizácii objednávateľa v zmysle § 6 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. podľa hierarchie odpadového hospodárstva ods.1, písm. b) až e).

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 080111 odpadové farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 080117 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, Jednotka: tona, Minimum: 0,500, Maximum: 2,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130508 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 140603 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel , Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160107 olejové filtre, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako v 160209 až 160212 (elektr. šrot, vypal. žiar.), Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160601 olovené batérie, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 170409 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 170503 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 20,0, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RAMEKO, s.r.o. 2 10 500,00 0% EUR 1. December 2016 126183

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×