Obstarávanie

Licencia Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 249,20
Konečná suma(Bez DPH):
197,91
Zaplatené:
15.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32425000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Dodávka licencie operačného systému Microsoft Windows Server 2019 Standard.; 2. Licencia určená pre univerzity.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Licencia Microsoft Windows Server 2019 Standard, Hodnota / charakteristika: licencia určená pre univerzity; Technické vlastnosti: 1.1. Jazyk, Hodnota / charakteristika: anglický; Technické vlastnosti: 1.2. Počet fyzických serverov na ktorých by mal byť OS prevádzkovaný, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: 1.3. Počet procesorov/Server, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: 1.4. Počet jadier/Procesor/Server, Hodnota / charakteristika: minimálne 8; Technické vlastnosti: 1.5. Objednávateľ sa zaväzuje využívať a inštalovať licenciu len na vlastných zariadeniach, neposkytne ju tretím osobám, ani v prípade, ak takouto osobou je ním zriadená organizácia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.6. Požaduje sa dodávka softvéru od dodávateľa, ktorý vykonáva autorizovaný záručný a pozáručný servis vykonávaný kvalifikovanými osobami., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Licencia Microsoft Windows Server 2019 Standard na 1 fyzický server s 2 CPU, každý CPU 8 jadier a 2 VM., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ITbubble, spol. s r.o. 3 237,50 20% EUR 28. Február 2019 249042

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×