Obstarávanie

Hutný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
88 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 500,00
Zaplatené:
97.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44334000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kg, bm
Množstvo:
194.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Rúra 3/8" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1/2" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 345, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1/2" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 180, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 3/4" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 260, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 660, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1"pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 194, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 5/4" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 993, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 5/4" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 108 mm/4,5 mm bezošvá (trieda ocele/STN norma ST 37.0), Jednotka: kg, Minimum: 530, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 6/4" pozinkovaná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 420, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 2" zváraná čierna (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 740, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 2" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra D=70 čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra D=160 čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 6/4" bezošvá (trieda ocele/STN norma ST 37.0), Jednotka: kg, Minimum: 2148, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra čierna zváraná priemer 219x6,3 (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra čierna zváraná priemer 108x4 (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezošvá konštrukčná 63,5x12,5 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 32, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezošvá konštrukčná 101,6x25 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezšvíková pre pretlakové účely 60,3x4 (trieda ocele/STN norma P235TR2), Jednotka: kg, Minimum: 335, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezšvíková presná 50x4 (trieda ocele/STN norma 11 353.1), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezšvíková 152x4,5 (trieda ocele/STN norma 11 353.0), Jednotka: kg, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 20/20/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 810, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 30/30/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 790, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 40/40/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 790, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 50/50/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1060, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 60/60/6 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1520, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 70/70/7 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 80/80/8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 60x8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 45, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 35/35/4 (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 40/40/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 50 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1230, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 65 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 690, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 80 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 2320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 100 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1640, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 120 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 710, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 140 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 160 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 180 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 25x25x3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 120 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 810, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 80 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1890, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 100 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1130, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 140 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 180 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 810, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 220 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 260 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 300 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 80 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 100 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 20 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 270, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 30 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 40 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 210, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 50 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 140, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 60 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 55, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 8 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 240, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 8 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 10 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 10 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 12 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 550, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 14 mm, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 16mm, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 18 mm, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 25 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 670, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 40 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 50 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 140, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 55 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 100 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 130, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 130 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová valcovaná za tepla 12 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 17, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová valcovaná za tepla 14 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 67, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová valcovaná za tepla 20 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá pozinkovaná 50x5, Jednotka: kg, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 60x8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 100x20 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 48, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 60x15 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 48, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 100x10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1938, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 20x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 16, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 30x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 40x4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 50x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 60x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 10 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 14 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 20 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 25 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 30 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 35 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 100/5, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=20, Jednotka: kg, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 20/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 130, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 25/25/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 30/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 240, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 35/35/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/30/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 510, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 50/50/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 590, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 60/60/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1570, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 80/80/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1180, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 100/100/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 30/30/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 540, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 35/35/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 520, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/20/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 460, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 50/50/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 510, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 60/60/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 340, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 60/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 220, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 80/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 220, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/40/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 80/80/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 210, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 20/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 960, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 30/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 790, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 40/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 860, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 50/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 850, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 60/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 70/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 460, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 80/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 670, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 90/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 490, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 40/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 260, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 50/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 60/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 70/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 90/6 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 100/7 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=8 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 275, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=10 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 370, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=12 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 355, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=14 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 370, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=20 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 865, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=30 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 335, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=40 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=50 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=60 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=70 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=80 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=100 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech hladký 1/1000/2000 (trieda ocele/STN norma 10004 RMC), Jednotka: kg, Minimum: 640, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1,5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma DC01), Jednotka: kg, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1390, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2,5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1590, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 3/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 710, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 4/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1240, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1390, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 6/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 530, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 10/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 12/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 600, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 20/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 15/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 270, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 20/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 370, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 30/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 470, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech ryhovaný 1000x2000/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1420, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1000x2000/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1700, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1000x2000/9 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech trapézový T35/0,80/1035/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: m2, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech Hardox 400 8/100/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech Hardox 400 10/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech Hardox 400 15/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 310, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Platňa oceľová 1000x2000x10 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 380, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Platňa oceľová 6000x2500x20 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2000x1000x0,5 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma DX51D+Z 275), Jednotka: kg, Minimum: 820, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2000x1000x0,8 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma DX51D+Z 275), Jednotka: kg, Minimum: 750, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 0,5x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 380, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 0,8x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma DX51D+Z200), Jednotka: kg, Minimum: 78, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 480, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1,5x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2x1250x2500 pozinkovaný, Jednotka: kg, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: ks, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2,5mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: ks, Minimum: 124, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 8mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: ks, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech rebrovaný DIN 59220 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 207, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1x1000x2000 valcovaný za studena (trieda ocele/STN norma DC01-A-m), Jednotka: kg, Minimum: 17, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1,5x1000x2000 nerezový valcovaný za studena (trieda ocele/STN norma 1.4541+2B), Jednotka: kg, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 8x1000x2000 valcovaný za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 128, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 10x1000x2000 valcovaný za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 610, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 590, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=12 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 2450, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=14 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 380, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=16 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 480, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=18 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 340, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=6 DIN 488, zn. B500A v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 86, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=8 DIN 488, zn. B500A v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 13, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=10 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 40, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=12 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 405, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=14 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 175, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=20 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 4258, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=28 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1742, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sieť do betónu, drôt 6x6mm, oko 150x150mm, formát 3x2m (trieda ocele/STN norma BSt500M), Jednotka: ks, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kari rohož 3000x2000x8/oká 150x150 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 7350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kari rohož 3000x2000x8/oká 200x200 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1030, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sieť do betónu zváraná, 3000x2000x8mm, oká 100x100mm, Jednotka: kg, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pásovina žiarivozinková 50x5mm, Jednotka: kg, Minimum: 500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pásovina 15x120x600mm, Jednotka: kg, Minimum: 339, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FERONA Slovakia, a.s. 2 85 500,00 0% EUR 1. Február 2019 252198

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×