Obstarávanie

Hutný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
88 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 500,00
Zaplatené:
97.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44334000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kg, bm
Množstvo:
194.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Rúra 3/8" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1/2" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 345, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1/2" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 180, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 3/4" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 260, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 660, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 1"pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 194, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 5/4" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 993, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 5/4" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 108 mm/4,5 mm bezošvá (trieda ocele/STN norma ST 37.0), Jednotka: kg, Minimum: 530, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 6/4" pozinkovaná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 420, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 2" zváraná čierna (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 740, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 2" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra D=70 čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra D=160 čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra 6/4" bezošvá (trieda ocele/STN norma ST 37.0), Jednotka: kg, Minimum: 2148, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra čierna zváraná priemer 219x6,3 (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra čierna zváraná priemer 108x4 (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezošvá konštrukčná 63,5x12,5 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 32, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezošvá konštrukčná 101,6x25 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezšvíková pre pretlakové účely 60,3x4 (trieda ocele/STN norma P235TR2), Jednotka: kg, Minimum: 335, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezšvíková presná 50x4 (trieda ocele/STN norma 11 353.1), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra bezšvíková 152x4,5 (trieda ocele/STN norma 11 353.0), Jednotka: kg, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 20/20/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 810, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 30/30/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 790, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 40/40/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 790, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 50/50/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1060, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 60/60/6 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1520, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 70/70/7 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 80/80/8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 60x8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 45, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 35/35/4 (trieda ocele/STN norma 11 343), Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ L 40/40/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 50 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1230, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 65 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 690, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 80 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 2320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 100 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1640, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 120 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 710, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 140 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 160 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 180 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 25x25x3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ U 120 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 810, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 80 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1890, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 100 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1130, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 140 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 180 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 810, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 220 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 260 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 300 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 80 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ I 100 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 20 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 270, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 30 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 40 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 210, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 50 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 140, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Profilová oceľ T 60 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 55, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 8 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 240, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 8 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 10 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 10 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 12 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 550, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 14 mm, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 16mm, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 18 mm, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 25 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: bm, Minimum: 670, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 40 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 50 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 140, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 55 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 100 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 130, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová (guľatina) priem. 130 mm (trieda ocele/STN norma 14 220), Jednotka: bm, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová valcovaná za tepla 12 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 17, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová valcovaná za tepla 14 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 67, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč kruhová valcovaná za tepla 20 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá pozinkovaná 50x5, Jednotka: kg, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 60x8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 100x20 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 48, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 60x15 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 48, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 100x10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1938, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 20x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 16, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 30x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 40x4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 50x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tyč plochá valcovaná za tepla 60x5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 10 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 14 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 20 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 25 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 30 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Oceľ šesťhranná 35 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920), Jednotka: kg, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 100/5, Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=20, Jednotka: kg, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 20/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 130, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 25/25/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 30/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 240, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 35/35/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/30/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 510, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 50/50/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 590, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 60/60/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1570, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 80/80/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1180, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 100/100/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 280, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 30/30/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 540, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 35/35/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 520, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/20/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 460, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 50/50/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 510, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 60/60/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 340, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 60/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 220, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 80/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 220, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 40/40/3 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Joklov profil 80/80/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 210, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 20/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 960, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 30/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 790, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 40/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 860, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 50/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 850, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 60/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 70/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 460, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 80/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 670, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 90/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 490, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 40/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 260, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 50/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 60/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 70/10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 90/6 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plochá oceľ 100/7 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=8 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 275, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=10 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 370, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=12 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 355, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=14 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 370, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=20 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 865, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=30 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 335, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=40 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=50 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=60 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=70 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=80 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konštrukčná oceľ D=100 (trieda ocele/STN norma S355), Jednotka: kg, Minimum: 350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech hladký 1/1000/2000 (trieda ocele/STN norma 10004 RMC), Jednotka: kg, Minimum: 640, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1,5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma DC01), Jednotka: kg, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1390, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2,5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1590, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 3/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 710, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 4/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1240, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1390, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 6/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 530, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 10/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 12/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 600, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 20/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 15/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 270, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 20/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 370, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 30/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 470, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech ryhovaný 1000x2000/4 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1420, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1000x2000/5 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1700, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1000x2000/9 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech trapézový T35/0,80/1035/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: m2, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech Hardox 400 8/100/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech Hardox 400 10/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech Hardox 400 15/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 310, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Platňa oceľová 1000x2000x10 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 380, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Platňa oceľová 6000x2500x20 mm (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2000x1000x0,5 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma DX51D+Z 275), Jednotka: kg, Minimum: 820, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2000x1000x0,8 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma DX51D+Z 275), Jednotka: kg, Minimum: 750, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 0,5x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 380, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 0,8x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma DX51D+Z200), Jednotka: kg, Minimum: 78, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 480, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1,5x1000x2000 pozinkovaný (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2x1250x2500 pozinkovaný, Jednotka: kg, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: ks, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 2,5mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: ks, Minimum: 124, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 8mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: ks, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech rebrovaný DIN 59220 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 207, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1x1000x2000 valcovaný za studena (trieda ocele/STN norma DC01-A-m), Jednotka: kg, Minimum: 17, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 1,5x1000x2000 nerezový valcovaný za studena (trieda ocele/STN norma 1.4541+2B), Jednotka: kg, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 8x1000x2000 valcovaný za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 128, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plech 10x1000x2000 valcovaný za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=8 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 610, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=10 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 590, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=12 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 2450, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=14 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 380, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=16 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 480, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=18 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 340, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=6 DIN 488, zn. B500A v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 86, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=8 DIN 488, zn. B500A v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 13, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=10 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 40, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=12 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 405, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=14 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 175, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=20 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 4258, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betonárska oceľ hrebienková D=28 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1742, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sieť do betónu, drôt 6x6mm, oko 150x150mm, formát 3x2m (trieda ocele/STN norma BSt500M), Jednotka: ks, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kari rohož 3000x2000x8/oká 150x150 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 7350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kari rohož 3000x2000x8/oká 200x200 (trieda ocele/STN norma S235JR), Jednotka: kg, Minimum: 1030, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sieť do betónu zváraná, 3000x2000x8mm, oká 100x100mm, Jednotka: kg, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pásovina žiarivozinková 50x5mm, Jednotka: kg, Minimum: 500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pásovina 15x120x600mm, Jednotka: kg, Minimum: 339, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FERONA Slovakia, a.s. 2 85 500,00 0% EUR 1. Február 2019 252198

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×