Obstarávanie

PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 315,54
Zaplatené:
90.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické súpravy určené pre multiplex detekciu patogénov u ľudí, založená na princípe real-time PCR. Jedná sa o spektrum: Legionella pneumophila/Legionela longbeachae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae s aplikáciou na Rotorgene 3000, Versant kPCR AD Modul a QuantStudio5.; B/ Diagnostické súpravy určené pre multiplex detekciu patogénov u ľudí, založená na principe real-time PCR. Jedná sa o spektrum: Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis s aplikáciou na Rotorgene 3000, Versant kPCR AD Modul a QuantStudio5.; C/Diagnostické súpravy určené pre multiplex detekciu patogénov u ľudí, založená na principe real-time PCR. Jedná sa o spektrum: Human adenovirus, Human Cytomegalovirus a Eppstein-Barr virus s aplikáciou na Rotorgene 3000, Versant kPCR AD Modul a QuantStudio5.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: K bodu A/: Požaduje sa rovnaký teplotný profil RT-PCR reakcie ako v prípade použitia diagnostickej súpravy v bode B a C. Odberateľ nepripúšťa ponuku ekvivalentného tovaru, požaduje sa presné dodržanie špecifikácie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K bodu B/: Požaduje sa rovnaký teplotný profil RT-PCR reakcie ako v prípade použitia diagnostickej súpravy v bode A a C. Odberateľ nepripúšťa ponuku ekvivalentného tovaru, požaduje sa presné dodržanie špecifikácie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K bodu C/: Požaduje sa rovnaký teplotný profil RT-PCR reakcie ako v prípade použitia diagnostickej súpravy v bode A a B., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A/ Diagnostická súprava pre multiplex detekciu patogénov Legionella pneumophila/Legionela longbeachae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Diagnostická súprava musí detekovať všetky uvedené vírusy v jednej multiplexovej reakcii, jednej reakčnej skúmavke. Súprava musí obsahovať reagencie na priame použite: primer/probe mix, pozitívnu kontrolu, negatívnu kontrolu, internú kontrolu, RT-PCR enzyme mix a RT-PCR buffer. Súprava musí byť validovaná na Rotorgene 3000, Versant kPCR AD Modul a QuantStudio5., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava pre multiplex detekciu patogénov Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis. Diagnostická súprava musí detekovať všetky uvedené vírusy v jednej multiplexovej reakcii, jednej reakčnej skúmavke. Súprava musí obsahovať reagencie na priame použite: primer/probe mix, pozitívnu kontrolu, negatívnu kontrolu, internú kontrolu, RT-PCR enzyme mix a RT-PCR buffer. Súprava musí byť validovaná na Rotorgene 3000, Versant kPCR AD Modul a QuantStudio5., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 64; Technické vlastnosti: C/ Diagnostická súprava pre multiplex detekciu a kvantifikáciu patogénov Human adenovirus, Human Cytomegalovirus a Eppstein-Barr virus. Diagnostická súprava musí detekovať a kvantifikovať všetky uvedené vírusy v jednej multiplexovej reakcii, jednej reakčnej skúmavke. Súprava musí obsahovať reagencie na priame použite: primer/probe mix, kalibrátor 1 až 4 , negatívnu kontrolu, internú kontrolu, RT-PCR enzyme mix a RT-PCR buffer. Súprava musí byť validovaná na Rotorgene 3000, Versant kPCR AD Modul a QuantStudio5., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 1 9 147,10 10% EUR 22. Január 2019 246024

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×