Obstarávanie

Pipety Research 1-kanálové a otočné stojany kompatibilné so 7-mimi pipetami tohto typu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 510,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 158,33
Zaplatené:
76.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38437000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Pipety s nastaviteľným objemom, 4 rôzne druhy po 2 kusoch každá; Stojan otočný pre minimálne 7 pipiet, 2 kusy; Pipeta: plynule nastaviteľná, vzduchotesná, zohľadňujúca požiadavku na minimalizáciu poškodenia z opakovaných činností (RSI syndróm), novo upravené pružiny piestových zostáv, ktoré vedú k výraznému zníženiu ovládacích síl pri pipetovaní a to až o 50% oproti bežným pipetám napr. rady Gilson. ; Na prevádzku a údržbu nie je potrebné používať žiadne mazacie tuky; - telo pipety z PVDF materiálu, aby nedochádzalo k signifikantnému prenosu tepla z ruky do priestoru pietu pipety. Pipety v nominálnom objeme 2x presnejšie ako vyžaduje ISO 8655, kompatibilné so špičkami Diamond a certifikované pre IVD.; -Pre pipetu s pipetovacím objemom 0,1-2 ul vyžadujeme systematickú odchýlka (SO), pri pipetovanom objeme 0,2 ul ±0,024 ul, štatistickú odchýlku (ŠO) ±0,012 ul, pri objeme 0,5 ul SO ±0,025 ul, ŠO ±0,012 ul a pri objeme 2 ul SO ±0,030 ul a ŠO ±0,014 ul (pričom norma ISO povoľuje systematickú odchýlku až ±0,08 ul a ŠO ±0,04 ul). ; -Pre pipetu s pipetovacím objemom 2-20 ul vyžadujeme SO pri pipetovanom objeme 2 ul ±0,10 ul, ŠO ±0,03 ul. Pri objeme 10 ul vyžadujeme SO ±0,01 ul a ŠO ±0,05 ul a pri objeme 20 ul SO ±0,20 ul a ŠO ±0,06 ul (pričom norma ISO povoľuje systematickú odchýlku pri všetkých zmienených objemoch až ±0,20 ul a štatistickú ±0,10 ul). ; -Pre pipetu s pipetovacím objemom 20-200 ul vyžadujeme SO pri pipetovanom objeme 20 ul ±0,50 ul, ŠO ±0,20 ul. Pri objeme 100 ul vyžadujeme SO ±0,80 ul a ŠO ±0,25 ul a pri objeme 200 ul SO ±1,60 ul a ŠO ±0,30 ul (pričom norma ISO povoľuje systematickú odchýlku pri všetkých zmienených objemoch až ±1,60 ul a štatistickú ±0,60 ul).; -Pre pipetu s pipetovacím objemom 100-1000 ul vyžadujeme SO pri pipetovanom objeme 100 ul ±3,00 ul, ŠO ±0,60 ul. Pri objeme 500 ul vyžadujeme SO ±4,00 ul a ŠO ±1,00 ul a pri objeme 1000 ul SO ±8,00 ul a ŠO ±1,50 ul (pričom norma ISO povoľuje systematickú odchýlku pri všetkých zmienených objemoch až ±8,00 ul a štatistickú ±3,00 ul).; Pipety 20-200: možnosť použitia až do objemu 250 µl, v súlade s ISO 8655 garantovaný rozsah 10 % až 100 % nominálneho objemu. Možnosť objednať k pipetám akreditovaný kalibračný certifikát ISO 17025 – ISO 8655. ; Pipety musia byť kompatibilné s pipetovacími špičkami Diamond vyrobené z čistého polypropylénu s vygravírovaným logom na jedno použitie. Pipety so špeciálnym duálnym adaptérom pre špičky klasické a predĺžené a s kovovým odhadzovačom špičiek špeciálne tvarovaným pre tento adaptér. Možnosť pripnutia adaptéru do jednej či druhej pozície. ; Nastavenie pipety podlieha prísne definovaným podmienkam podľa normy ISO 8655-6. ; Vyžadujeme špeciálne uchytenie odhadzovača špičiek a jeho demontáž pri bežnej údržbe. Spodné časti pipety musia byť ľahko rozoberateľné a vyčistiteľné ako napr. držiak špičky, odhadzovač špičky a matka -autoklávovateľné a vymeniteľné.; Otočný stojanček typu „kolotoč“, stabilný pri manipulácii s pipetami, otočná hlava zaisťuje jednoduchý výber a prístup k pipete, umiestnenie minimálne 7 pipiet na stojane jednokanálových aj viackanálových. Materiál: polypropylén a polykarbonát, ktoré zabezpečujú silnú odolnosť stojana voči agresívnym chemikáliám.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: pipeta s pipetovacím objemom 0,1-2 ul* , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: pipeta s pipetovacím objemom 2-20 ul*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: pipeta s pipetovacím objemom 20-200 ul*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: pipeta s pipetovacím objemom 100-1000 ul*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: otočný stojan na minimálne 7 jednokanálových alebo multikanálových pipiet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: *alebo ekvivalentný, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 2 1 390,00 20% EUR 9. November 2016 123262

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×