Obstarávanie

Chemikálie a reagencie pre experimenty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 000,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks.
Množstvo:
25.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemikálie a spotrebný materiál je nevyhnutný pre účely realizácie experimentov v rámci projektu

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Sada na gélovu extrakciu DNA E.Z.N.A. Ultra-Sep na fragmenty 60 - 200 bp, 200 - 1000 bp, 1 - 5 kb, 25 - 50 kb bez nutnosti extrakcie v organike. Obnovenie DNA na agaróze do 20 min., sada/min. 150 testov, Jednotka: sada, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Izolačný kit E.Z.N.A. na RNA v rastlinných bunkách; RNA Kit pre rýchlu (do 30 min) a rutinnú izoláciu celkovej RNA z rôznych vzoriek rastlín, s väzbovou kapcitou 100 ug pri veľkosti vzoriek 10 - 100 mg, sada/min. 50 testov, Jednotka: sada, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Inhibítor polymerizácie aktínu v buniek z Latrunculia magnifica, požaduje sa rozpustnosť v DMSO do 50 mM, 1 mg, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chemikália Paclitaxel ≥97%, 1 mg, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prášková chemikália C16H15N5 · 2HCl s absorbciou Amax 340 nm, použiteľná pri skúmaní fluoresečnej priepustnosti, 10 mg , Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Albumín ako acetaldehyd z bovinného séra; Acetaldehyd z bovinného séra bez proteázy pre molekulárnu biológiu, 1,5 ml, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Coomassie® Brilliant Blue; Farbivo vhodné na farbenie proteínov s λmax. 554 - 563 nm, 10 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Clelandová reagencia s rozputnosťou 1500 g/L (H2O), s čistotou min. 99.5 %, 10 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Triton® X-100 molecular biology grade, 50 ml, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2-Merkaptanol pre molekulárnu biológiu, 250 ml, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Roztok etídiumbromidu; Etídiumbromid 10 mg/ml, filtrovaný, 10 ml, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Fluoroesenčné činidlo 28; použiteľné na identifikáciu a štúdium štruktúry a biosyntézu chitínu, 1 g , Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2, 3, 5-Trifenyll-tetrazólium chlorid v čistote min. 98.5 % , 25 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Peroxodisíran amonný pre molekulárnu biológiu min. 98 %. Volné kyseliny : max. 0,1%, pH : 3.0 - 4.0, 100 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: NEXT GEL® 12.5% roztok; Akrylamidový roztok pripravený na použitie s konduktivitou 430 - 550 uS a pH 6,8 - 7,2 s trvaním polymerizácie max. 30 min., 500 ml, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: NEXT GEL® 10.0% roztok; Akrylamidový roztok pripravený na použitie s konduktivitou 430 - 550 uS a pH 6,8 - 7,2., 500 ml, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Brómfenolová modrá min. 95%, 25 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Phenylmethanesulfonyl fluoride o čistote ≥98.5%, inhibítor serín proteázy, 1 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Polysacharidový supstrát pre laminarázu získaný z Laminaria digitata, 5 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tris-(hydroxymetyl)aminometán hydrochlorid AnalaR NORMAPUR®; Tris-(hydroxymetyl)aminometán hydrochlorid analytický reagent v čistote 99.8 až 100.5 %, 1 kg, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: N,N,N',N'-Tetraetylén diamín Electran® pre elektroforézu, 500 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Octan sodný bezvodý Electran® pre molekulárnu biológiu. 500 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kalibračný kit, Marker molekulovej hmotnosti M.W. 12,3 - 78 kDa, Electran, 2 mg , Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1,3,5-Trihydroxybenzén vhodný na detekciu prítomnosti dreveného vlákna, 25 g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 2 400,00 20% EUR 3. November 2016 122613

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×