Obstarávanie

Trepacka a kit


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 814,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 954,16
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42931100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Xceed High Performance V-PROBE qPCR kit, Hodnota / charakteristika: qPCR kit obsahujúci vysoko robustnú high performance Taq DNA polymerázu umožňuje amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov, kvantifikáciu templátov s nízkym počtom kópií, ; Technické vlastnosti: Xceed High Performance V-PROBE qPCR kit, Hodnota / charakteristika: no presnú kvantifikáciu počtu kópií templátu v rozpätí 108. Kit obsahuje 2x koncentrovanú reakčnú zmes; Technické vlastnosti: Xceed High Performance V-PROBE qPCR kit, Hodnota / charakteristika: V-TaqMan sondu, dNTPs, high performance Taq DNA polymerázu, 5 x V roztok a vodu bez RNáz. Kapacita kitu je 2500 reakcií.; Technické vlastnosti: Orbi-Shaker™ with rubber mat platform (13"x12"), 230V, Hodnota / charakteristika: orbitálna trepačka na fľašky, Petriho misky, nádoby na farbenie gélu, vysoká kapacita trepaných objemov (9 x 500ml, 5 x 1 l, 2 x 2 l; Technické vlastnosti: Orbi-Shaker™ with rubber mat platform (13"x12"), 230V, Hodnota / charakteristika: nastaviteľná rýchlosť: 30 -300rpm (krok 1 rpm), Časovač: 1 min - 99 hod 59 min

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Orbi-Shaker™ with rubber mat platform (13"x12"), 230V, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Xceed High Performance V-PROBE qPCR kit, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTECH s.r.o. 1 2 345,00 20% EUR 2. November 2016 122548

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×