Obstarávanie

Protilátky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
777,00
Konečná suma(Bez DPH):
642,14
Zaplatené:
82.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24931250-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
3.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: FI-2000 [Vector] Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Lyofilizovaná sekundárna protilátka rozoznávajúca myšací imunoglobulín.Požadujeme sekundárnu protilátku rozoznávajúcu myšací IgG (lahký a tažký reťazec) ; Technické vlastnosti: FI-2000 [Vector] Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: od renomovného výrobcu Vector Labratories (alebo ekvivalent). Produkovanú u koňa. Má byť značená fluoresceínom a má byť lyofilizovaná. ; Technické vlastnosti: FI-2000 [Vector] Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Ma byť afinitne purifikovaná, ultračistá s vysokou afinitou k primárnej protilátke. Má byť koncentrovaná, o koncentrácii 1,5 mg na 1 ml a o veľkosti balenia 1,5 mg.; Technické vlastnosti: FI-2000 [Vector] Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Požadujeme skladovacie podmienky pri teplotách 2-8ᵒC, s možnosťou dlhodobého uskladnenie pri nízkych teplotách. Odporúčané riedenie ma byť 5-20ug/ml. Bez fluorochrómov. ; Technické vlastnosti: FI-2000 [Vector] Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Maximálna excitácia 490-500nm, maximálna emisia 510-520. Ma byť kompatibilná s rutine používaným farbiacim kitom. Optimalizovaná pre jasné farbenie vo flourescenčnej mikroskopii.; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Hodnota / charakteristika: Požadujeme viackrokový ABC detekčný kit so zvýšenou citlivosťou na detekciu primárnych protilátok produkovaných u myší. Kit má byť použiteľný pre IHC, ICC, In situ hybridizáciu, blotovanie, ; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Hodnota / charakteristika: Elispot a ELISA. Má byť vo formáte ready-to-use, čo znamená predriedené a stabilizované roztoky. Má byť založený na technológii avidín/biotín reaktívneho systému a následnej detekcie pomocou ; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Hodnota / charakteristika: peroxidázového enzýmu. Má mať 5x zvýšenú citlivosť spolu s nízkou mierou nešpecifického podfarbenia pozadia oproti predošlým štandardným kitom. ; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Hodnota / charakteristika: Má byť použiteľný na analýzu 1000 histologických vzoriek. Má obsahovať reagencie: Reagent A (Avidín DH) v sivo značenej nádobe o objeme 2ml, ; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Hodnota / charakteristika: reagent B (Biotinilovaná chrenová peroxidáza H) v sivo značenej nádobe o objeme 2ml, biotinilovanú sekundárnu protilátku produkovaná u koní rozoznávajúcu myšacie imunoglobulín IgG ; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Hodnota / charakteristika: v modro značenej nádobe o objeme 1 ml a konské sérum v žlto značenej nádobe o objeme 3 ml. Skladovacia teplota má byť 2-8ᵒC.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: FI-2000 [Vector] Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: PK-6102 VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BARIA s.r.o. 1 706,36 10% EUR 28. Október 2016 122151

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×