Obstarávanie

Audítorské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 733,33
Zaplatené:
52.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor (definovaných činností)
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je štatutárny audit za rok 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov a s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu a za podmienok stanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. ; Vybrané údaje o objednávateľovi: právnická osoba - verejnoprávna inštitúcia, ročný obrat cez 100 miliónov EUR

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: plánovanie auditu a vykonanie predbežných audítorských postupov, Hodnota / charakteristika: november 2016; Technické vlastnosti: vykonanie záverečných audítorských postupov, Hodnota / charakteristika: február až marec 2017; Technické vlastnosti: správa audítora o overení štatutárnej účtovnej závierky, Hodnota / charakteristika: do 25. marca 2017; Technické vlastnosti: správa o overení súladu individuálnej výročnej správy, Hodnota / charakteristika: do 10 dní od predloženia výročnej správy audítorovi

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: požadovaný rozsah poskytovania audítorských služieb, Jednotka: hodina, Minimum: 450, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: požadovaný počet štatutárnych audítorov v audítorskom tíme, Jednotka: osoba, Minimum: 3, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUDIT - EXPERT, s.r.o. 3 18 880,00 20% EUR 28. Október 2016 121983

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×