Obstarávanie

Chemikálie 3


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 364,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 803,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Anti-Vimentin antibody, Cytoskeleton Marker , monoklonálna králičia protilátka reagujúca tiež s druhmi: myš, potkan, človek, opica; vhodná pre stanovenie metodikou ICC ; Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488), sekundárna fluorescenčná protilátka vhodná pre stanovenie metodikou ICC ; DMEM medium s vysokým obsahom glukózy pre bunkové kultúry 1L ; Pierce™ BCA Protein Assay Kit 500ml alebo ekvivalent kompatibilný s prístrojom Varioskan™ LUX multimode microplate reader; Veratridine otvárač napäťovo-riadených sodíkových kanálov, M.W. 673,79, 10mg; ProTx III selektívny blokátor napäťovo-riadených sodíkových kanálov Nav 1.7, M.W. 3802,41, 100μg; Anti-alpha smooth muscle Actin antibody, monoklonálna králičia protilátka reagujúca tiež s druhmi: myš, potkan, človek, opica; vhodná pre stanovenie metodikou ICC ; Guinea Pig Nav1.7 ELISA Kit 96 jamiek, reagujúci s druhmi: morča; Sodium Channel Protein Type 10 Subunit Alpha (SCN10A), ELISA Kit 96 jamiek, reagujúci s druhmi: morča; Licarbazepine, aktívny metabolit oxkarbamazepínu, M.W. 254,28, 10mg; Bio-Plex Pro TGFβ All-in-One Kit 96 jamkový kit na stanovenie hunánných cytokinínov, kompatibilný s prístrojom Bio-Plex, 3 rôzne izoformy TGFβ v jednej jamke; Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 27-plex Assay, 96 jamkový kit na stanovenie hunánných cytokinínov, kompatibilný s prístrojom Bio-Plex, 27 rôznych cytokinínom v jednej jamke; TRAM34 50mg, účinný a vysoko selektívny blokátor stredne vodivých na Ca2+ závislých K+ káliových kanálov (KCa3.1), M.W. 344.84 50mg ; XE991 dihydrochloride 50mg, účinný a selektívny blokátor napäťovo riadených káliových kanálov KV7 (KCNQ), M.W. 449.37 50mg; TEPE Originál žlté medzizubné kefky 0,7 mm; Erdosteín 1g , tiolový derivát, expektorans, čistota 98%, M.W. 249,31 ; Guinea pig Epidermal Growth factor (EGF) Elisa kit, žiadne skrížené reakcie a interferencie medzi EGF a analógmi, reagujúci druh: morča; ELISA kit for Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1), žiadne skrížené reakcie a interferencie medzi TGFb1 a analógmi, reagujúci druh: morča; Tissue Extraction Reagent I, koncentrovaný roztok (100 ml) na prípravu vzoriek pre metodiky ELISA test, Western bloot, Luminex assay ; Bio-Plex Pro™ Human Cytokine Th1/Th2 Panel, 96 jamkový kit na stanovenie hunánných cytokinínov, kompatibilný s prístrojom Bio-Plex, 9 rôznych cytokinínom v jednej jamke; Lipopolysaccharides from Escherichia coli 0111:B4, imunogénny antigén, lyofilizovaný, y-ožiarený biely prášok, ; BAK1 ELISA Kit (BCL2-Antagonist/killer 1), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií BAK1 u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda; BAX ELISA Kit (BCL2-Associated X Protein), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií BAX u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda; BAD ELISA Kit (BCL2-Associated Agonist of Cell Death) Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií BAD (BCL2 asociovaný promoter smrti) u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda; Caspase 3 ELISA Kit (Caspase 3, Apoptosis-Related Cysteine Peptidase) - Caspase-3, Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií kaspázy 3 u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda; Annexin V ELISA Kit (Annexin A5), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií anexínu 5 u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda; Tumor Necrosis Factor ELISA Kit (TNF), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií TNFalfa u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda; Muse Count and Viability Kit - 100 testov; Muse Annexin V and Dead Cell Kit - 100 testov; Muse Caspase-3/7 Assay Kit - 100 testov; Muse® MAPK Activation Dual Detection Kit 50 testov ; Guava Instrument Cleaning Fluid (ICF) - 100 mL

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Anti-Vimentin antibody, Cytoskeleton Marker , monoklonálna králičia protilátka reagujúca tiež s druhmi: myš, potkan, človek, opica; vhodná pre stanovenie metodikou ICC *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488), sekundárna fluorescenčná protilátka vhodná pre stanovenie metodikou ICC *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: DMEM medium s vysokým obsahom glukózy pre bunkové kultúry 1L *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pierce™ BCA Protein Assay Kit 500ml alebo ekvivalent kompatibilný s prístrojom Varioskan™ LUX multimode microplate reader*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Veratridine otvárač napäťovo-riadených sodíkových kanálov, M.W. 673,79, 10mg*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: ProTx III selektívny blokátor napäťovo-riadených sodíkových kanálov Nav 1.7, M.W. 3802,41, 100μg*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anti-alpha smooth muscle Actin antibody, monoklonálna králičia protilátka reagujúca tiež s druhmi: myš, potkan, človek, opica; vhodná pre stanovenie metodikou ICC *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Guinea Pig Nav1.7 ELISA Kit 96 jamiek, reagujúci s druhmi: morča*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Sodium Channel Protein Type 10 Subunit Alpha (SCN10A), ELISA Kit 96 jamiek, reagujúci s druhmi: morča*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Licarbazepine, aktívny metabolit oxkarbamazepínu, M.W. 254,28, 10mg*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Bio-Plex Pro TGFβ All-in-One Kit 96 jamkový kit na stanovenie hunánných cytokinínov, kompatibilný s prístrojom Bio-Plex, 3 rôzne izoformy TGFβ v jednej jamke*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 27-plex Assay, 96 jamkový kit na stanovenie hunánných cytokinínov, kompatibilný s prístrojom Bio-Plex, 27 rôznych cytokinínom v jednej jamke*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: TRAM34 50mg, účinný a vysoko selektívny blokátor stredne vodivých na Ca2+ závislých K+ /*h kanálov (*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: XE991 dihydrochloride 50mg, účinný a selektívny blokátor napäťovo riadených káliových kanálov KV7 (KCNQ), M.W. 449.37 50mg*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: TEPE Originál žlté medzizubné kefky 0,7 mm*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: ELISA kit for Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1), žiadne skrížené reakcie a interferencie medzi TGFb1 a analógmi, reagujúci druh: morča*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Guinea pig Epidermal Growth factor (EGF) Elisa kit, žiadne skrížené reakcie a interferencie medzi EGF a analógmi, reagujúci druh: morča* , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Tissue Extraction Reagent I, koncentrovaný roztok (100 ml) na prípravu vzoriek pre metodiky ELISA test, Western bloot, Luminex assay *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bio-Plex Pro™ Human Cytokine Th1/Th2 Panel, 96 jamkový kit na stanovenie hunánných cytokinínov, kompatibilný s prístrojom Bio-Plex, 9 rôznych cytokinínom v jednej jamke*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Lipopolysaccharides from Escherichia coli 0111:B4, imunogénny antigén, lyofilizovaný, y-ožiarený biely prášok, , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: BAK1 ELISA Kit (BCL2-Antagonist/killer 1), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií BAK1 u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: BAX ELISA Kit (BCL2-Associated X Protein), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií BAX u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: BAD ELISA Kit (BCL2-Associated Agonist of Cell Death) Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií BAD (BCL2 asociovaný promoter smrti) u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Caspase 3 ELISA Kit (Caspase 3, Apoptosis-Related Cysteine Peptidase) - Caspase-3, Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií kaspázy 3 u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Annexin V ELISA Kit (Annexin A5), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií anexínu 5 u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tumor Necrosis Factor ELISA Kit (TNF), Elisa kit na kvantitatívnu analýzu koncentrácií TNFalfa u morčiat v sére, plazme, tkanivovom homogenáte a telesných tekutinách, 96 jamiek, kolorimetrická metóda*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Muse Count and Viability Kit - 100 testov*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Muse Annexin V and Dead Cell Kit - 100 testov*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Muse Caspase-3/7 Assay Kit - 100 testov*, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Muse® MAPK Activation Dual Detection Kit 50 testov *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Guava Instrument Cleaning Fluid (ICF) - 100 mL *, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LABO - SK, s. r. o. 1 27 364,00 20% EUR 25. Október 2016 121681

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×