Obstarávanie

Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina III.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 083,33
Zaplatené:
82.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113910-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ton
Množstvo:
4000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1.Predmetom zákazky je dodávka tovaru inertného posypového materiálu-kamennej drviny na posyp ciest v zimnom období s dovozom na miesto určenia a vyložením.; 2.Kamenná drvina bude frakcie 4-8 mm.; 3.Prílohou zmluvy bude certifikát výrobku, alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami.; 5. Dodávka tovaru bude v čiastkových dodávkach na odberné miesta kupujúceho : Jelšava, Muráň.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Kamenná drvina frakcie 4-8 mm + dovoz materiálu z výrobni predávajúceho do oblastí Jelšava, Muráň, Jednotka: ton, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JASPI s.r.o. 2 33 700,00 20% EUR 19. Október 2016 120982

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×