Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
70 811,32
Zaplatené:
70.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
3351.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 mesiacov na základe podmienok stanovených v týchto podkladoch a v nižšie uvedených predpokladaných množstvách (vykurovanie, ohrev TÚV, varenie).; Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM č. 1 - číslo OM: 4101458724, POD kód: SKSPPDIS001030040312, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - S, DMM - 1600 m3/deň, ; Technické vlastnosti: OM č. 2 - číslo OM: 4100052144, POD kód: SKSPPDIS001010903924, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - M3; Technické vlastnosti: OM č. 3 - číslo OM: 4101458533, POD kód: SKSPPDIS001030020717, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - M4; Technické vlastnosti: OM č. 4 - číslo OM: 4100052114, POD kód: SKSPPDIS001010903921, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - M3; Technické vlastnosti: OM č. 5 - číslo OM: 4100052123, POD kód: SKSPPDIS001010903922, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - M3

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný celkový rozsah spotreby zemného plynu za OM č. 1 - č. 5 na rok 2017, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3351,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 1 na rok 2017 - kotolňa Hlavná liečebná budova, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3200,00; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac január, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac február, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac marec, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac apríl, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac máj, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac jún, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac júl, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac august, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac september, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac október, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac november, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac december, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 2 na rok 2017 - Kuchyňa, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 3 na rok 2017 - Kino, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 4 na rok 2017 - Šafárik - byt onkológia, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 5 na rok 2017 - ČOV, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14,00; Technické vlastnosti: Tolerancia odberu plynu pre OM č. 1 až č. 5 pre vyhodnocovací rok, Jednotka: %, Minimum: 80, Maximum: 120, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VEMEX ENERGO s.r.o. 4 84 973,59 20% EUR 13. Október 2016 120359

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×