Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 663,46
Zaplatené:
83.32%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
420.4
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie po dobu 12 mesiacov do 5 odberných miest (OM) špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých 5 OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.; Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2017 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2017.; Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR v platnom znení (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z.).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM č. 1 - EIC: 24ZVS0000000247E, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 250 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny mesiac; Technické vlastnosti: OM č. 2 - EIC: 24ZVS00000340050, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok; Technické vlastnosti: OM č. 3 - EIC: 24ZVS0000129697U, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok; Technické vlastnosti: OM č. 4 - EIC: 24ZVS00001297636, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok; Technické vlastnosti: OM č. 5 - EIC: 24ZVS0000009687F, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej energie za OM č. 1 - č. 5 na rok 2017, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 420,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 1 na rok 2017 - Hlavná liečebná budova, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 418,00; Technické vlastnosti: Vysoká tarifa (VT) na OM č. 1, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 298,00; Technické vlastnosti: Nízka tarifa (NT) na OM č. 1, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 2 na rok 2017 - Hviezdoslav, b. j. 17, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 3 na rok 2017 - Hviezdoslav, b. j. 19, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,25; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 4 na rok 2017 - Hviezdoslav, b. j. 24, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,25; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 5 na rok 2017 - Šafárik, b. j. 17, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,40

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 1 49 996,16 20% EUR 7. Október 2016 119758

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×