Obstarávanie

Odborné skúšky tlakových a plynových zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
392,00
Konečná suma(Bez DPH):
345,00
Zaplatené:
88.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71356100-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
počet merných jednotiek
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odborné skúšky tlakových a plynových zariadení

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. ODBORNÉ SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Tlaková nádoba stabilná : prostredie vnútorné-kotolňa, Hodnota / charakteristika: - jedná sa o expanznú nádobu s membránou, typ: Reflex N. Maximálny prac. tlak 0,6 MPa, objem: 600 l, pracovná látka: vzduch – voda.; Technické vlastnosti: Kotolňa s nízkotlakovými teplovodnými kotlami: prostredie vnútorné-kotolňa, Hodnota / charakteristika: - Jedná sa o 2 kotly teplovodné, expanznú nádobu a rozvody.Kotol typ: Grizzly 85 KPO EKO. Výkon kotla 59/85 kW. Tepelný príkon kotla 64,7/92,4 kW. Spotreba kotla 6,8/9,8 m3.h-1. ; Technické vlastnosti: 2. ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Plynové kotly: prostredie vnútorné – kotolňa , Hodnota / charakteristika: Typ: Grizzly 85 KPO EKO–2 kusy, Tlak plynu: 2,1 kPa, Uzatváracie armatúry: 2x ventil 32 DN, Rozvody na napájanie kotlov: 5 m 125DN; 7 m 32 DN; Technické vlastnosti: Regulačné odberné meracie zariadenie: prostredie vnútorné. Jedná sa o šupatko 50 DN, 3 regulátory (2 ks vetva kotly, 1 ks vetva laboratória), 2 plynomery( 1 ks vetva kotly, 1ks vetva laboratória) Typ: ROMZ, Tlak: 2,1 kPa.Regulačné odberné meracie zariadenie: Rozvody tvoriace súčasť ROMZ: 7,3m 100 DN; 6,8 m 50 DN a 1,5m 25 DN (Zaradenie do skupiny podľa vyhlášky č. 508/2009 –B/g), Hodnota / charakteristika: Uzatváracie armatúry: šupátko 45 DN; 3x ventil 100 DN (z toho 1x s plombou); 1x ventil 25 DN; 2x ventil 1"; 3x ventil 1 1/2"; 3x ventil 2" ; Technické vlastnosti: Plynovody: prostredie vnútorné. Typ: oceľ, Tlak: 2,1 kPa.Rozvody napájania laboratórií: 11,5m 50DN; 15,5m 45 DN; 12m 16 DN + uzatváracie armatúry: 1x ventil 2"; 5x ventil 16 DN; 2x ventil 1 1/4" . Rozvody tvoriace súčasť ROMZ: 7,3m 100 DN, 6,8 m 45 DN a 1,5m 25 DN + uzatváracie armatúry: šupátko 45 DN; 3x ventil 100 DN (z toho 1x s plombou); 1x ventil 25 DN; 2x ventil 1"; 3x ventil 1 1/2"; 3x ventil 2" ., Hodnota / charakteristika: Rozvody na napájanie kotlov: 5 m 125 DN; 7 m 32 DN + uzatváracie armatúry: 2x ventil 32 DN

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Odborné skúšky tlakových zariadení, Jednotka: služba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Odborné skúšky plynových zariadení, Jednotka: služba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REVIZ-DETVA s.r.o. 4 345,00 0% EUR 29. September 2016 118936

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×