Obstarávanie

Audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2016 a audit súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 066,66
Zaplatené:
35.36%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom je poskytnutie služby a to audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2016 a audit súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 bude vykonaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Audit súlade výročnej správy za rok 2016 s auditovanou účtovnou závierkou., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiály k vykonaniu predmetnej služby budú poskytnuté osobne u objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Termíny výkonu služby: Predbežný audit ( kontrolované obdobie január-september 2016) bude vykonaný :, Hodnota / charakteristika: v mesiacoch november až december 2016; Technické vlastnosti: Termíny výkonu služby: Záverečná časť auditu ( kontrolované obdobie október-december 2016) bude vykonaná:, Hodnota / charakteristika: v mesiaci január 2017; Technické vlastnosti: Termíny výkonu služby: Audítorská správa k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016 odovzdaná odberateľovi:, Hodnota / charakteristika: do 31.01.2017; Technické vlastnosti: Termíny výkonu služby: Audítorská správa výročnej správy zostavenej k 31.12.2016 odovzdaná odberateľovi:, Hodnota / charakteristika: do 15.04.2017

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 3 4 880,00 20% EUR 26. September 2016 118422

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×