Obstarávanie

Univerzálne sypké sorbenty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
693,05
Zaplatené:
46.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24320000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodanie univerzálneho sypkého sorbentu Powersorb-U alebo ekvivalent.; Prostriedok na efektívny zásah proti úniku a znečisteniu kvapalín ropnými a chemickými produktami.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Powersorb-U alebo ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Sorpčná schopnosť - až trojnásobok vlastnej hmotnosti, Skupenstvo - Pevné, granulát; Technické vlastnosti: Powersorb-U alebo ekvivalent - chemická charakteristika, Hodnota / charakteristika: Obsah pevných látok - 99% (zabalený produkt), Vyvážený obsah vlhkosti - 7%; Technické vlastnosti: Powersorb-U alebo ekvivalent - chemická charakteristika, Hodnota / charakteristika: Kaolín / uhličitan vápenatý - cca. 40%, celulóza - cca.60%; Technické vlastnosti: Ďalšie vlastnosti , Hodnota / charakteristika: Nehorľavé, neprašné, biologicky odbúrateľné; Technické vlastnosti: Ďalšie vlastnosti , Hodnota / charakteristika: neklasifikované ako nebezpečný produkt podľa zákona č.163/2001 Z.z.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Powersorb-U, 30 litrové vrecia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slavka Ivanová-Štýl 3 831,67 20% EUR 20. September 2016 118094

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×