Obstarávanie

Univerzálne sypké sorbenty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
693,05
Zaplatené:
46.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24320000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodanie univerzálneho sypkého sorbentu Powersorb-U alebo ekvivalent.; Prostriedok na efektívny zásah proti úniku a znečisteniu kvapalín ropnými a chemickými produktami.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Powersorb-U alebo ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Sorpčná schopnosť - až trojnásobok vlastnej hmotnosti, Skupenstvo - Pevné, granulát; Technické vlastnosti: Powersorb-U alebo ekvivalent - chemická charakteristika, Hodnota / charakteristika: Obsah pevných látok - 99% (zabalený produkt), Vyvážený obsah vlhkosti - 7%; Technické vlastnosti: Powersorb-U alebo ekvivalent - chemická charakteristika, Hodnota / charakteristika: Kaolín / uhličitan vápenatý - cca. 40%, celulóza - cca.60%; Technické vlastnosti: Ďalšie vlastnosti , Hodnota / charakteristika: Nehorľavé, neprašné, biologicky odbúrateľné; Technické vlastnosti: Ďalšie vlastnosti , Hodnota / charakteristika: neklasifikované ako nebezpečný produkt podľa zákona č.163/2001 Z.z.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Powersorb-U, 30 litrové vrecia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slavka Ivanová-Štýl 3 831,67 20% EUR 20. September 2016 118094

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×