Obstarávanie

Suchá chémia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 099,86
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické súpravy sú určené pre meranie hodnôt biochemických parametrov v ľudskom sére na analyzátore Vitros 250; Princíp konštrukcie meracích polí je na báze suchej chémie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1 - Jedno balenie obsahuje: 3 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (Urea, Ca, Crea, Gluc, Lac, Li, Mg, Phos, Sali, Theo, Uric); Technické vlastnosti: Položka č.2 - Jedno balenie obsahuje: 4 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovanýcvzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (Alb, BuBc, Fe, TBil, TP, TIBC); Technické vlastnosti: Položka č.3 - Jedno balenie obsahuje: 3 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (ALT, AST, GMT, ALP, AMS, CK, LDH, Lipáza); Technické vlastnosti: Položka č.4 - Jedno balenie obsahuje: 4 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (Na, K, Cl, ECO2, CHOL, HDL, TG); Technické vlastnosti: Položka č.5 - 16 - Reakčné polia (slide) sú balené v aplikačných obaloch pre Vitros 250. Jedno pole (slide) je určené na meranie jedného biochemického parametra., Hodnota / charakteristika: Určené na meranie biochemických parametrov ľudského séra

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.1: (Urea, Ca, Crea, Gluc, Lac, Li, Mg, Phos, Sali, Theo, Uric), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: IKalibračný kit č.4: (Alb, BuBc, Fe, TBil, TP, TIBC), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.3 (ALT, AST, GMT, ALP, AMS, CK, LDH, Lipáza), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.2 (Na, K, Cl, ECO2, CHOL, HDL, TG), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: ALT, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3250; Technické vlastnosti: AMS, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: AST, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2100; Technické vlastnosti: BILIRUBÍN celkový, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: CREATININ, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: GGT, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: GLUKÓZA, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3600; Technické vlastnosti: CHOLESTEROL, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: PROTEINY CELKOVÉ, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: UREA, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3300; Technické vlastnosti: Kyselina močová, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: ALP, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 1 5 099,86 0% EUR 16. September 2016 117873

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×