Obstarávanie

Pipety pre špeciálne účely


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 935,00
Konečná suma(Bez DPH):
972,12
Zaplatené:
33.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38437120-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Pipeta fungujúca na princípe „positive displacement“ , určená na pipetovanie problémových kvapalín (viskózne kvapaliny, oleje, glycerol, prchavé látky – acetonitril, metanol, acetón ...). Plynule nastaviteľný objem v rozsahu 1-10 µl. Systém umožňujúci odhodenie špičky ako v prípade klasickej pipety. Uzamykacie tlačidlo zabraňujúce zmene objemu počas pipetovania. ; Maximálne povolené chyby:objem systematická chyba (µl) náhodná (µl)1 µl +- 0,09 <0,035 µ +- 0,10 <0,03; objem systematická chyba (µl) náhodná (µl)10 µl +- 0,15 <0.06; 2. Kapilára s piestom v rozsahu 1-10 µl, kapilára a piest sú predzostavené. Kompatibilné s pipetou uvedenou v bode 1. ; 3. Pipeta fungujúca na princípe „positive displacement“ , určená na pipetovanie problémových kvapalín (viskózne kvapaliny, oleje, glycerol, prchavé látky – acetonitril, metanol, acetón ...). Plynule nastaviteľný objem v rozsahu 10-100 µl. Systém umožňujúci odhodenie špičky ako v prípade klasickej pipety. Uzamykacie tlačidlo zabraňujúce zmene objemu počas pipetovania. ; Maximálne povolené chyby:objem systematická chyba (µl) náhodná (µl)10 µl +- 0,50 <0,2050 µl +- 0,75 <0,30; objem systematická chyba (µl) náhodná (µl)100 µl +- 1,00 <0,40; 4. Kapilára s piestom v rozsahu 10-100 µl, kapilára a piest sú predzostavené. Kompatibilné s pipetou uvedenou v bode 3.; 5. Pipeta fungujúca na princípe „positive displacement“ , určená na pipetovanie problémových kvapalín (viskózne kvapaliny, oleje, glycerol, prchavé látky – acetonitril, metanol, acetón ...). Plynule nastaviteľný objem v rozsahu 100-1000 µl. Systém umožňujúci odhodenie špičky ako v prípade klasickej pipety. Uzamykacie tlačidlo zabraňujúce zmene objemu počas pipetovania. ; Maximálne povolené chyby:objem systematická chyba (µl) náhodná (µl)100 µl +- 3,00 <4,00500 µl +- 5,00 <4,00; objem systematická chyba (µl) náhodná (µl)1000 µl +- 8,00 <4,00 ; 6. Kapilára s piestom v rozsahu 100-1000 µl, kapilára a piest sú predzostavené. Kompatibilné s pipetou uvedenou v bode 5. ; 7. Stojan na 3 pipety. Kompatibilný s pipetami uvedenými v bode 1., 3. a 5.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Pipeta fungujúca na princípe „positive displacement“ Plynule nastaviteľný objem v rozsahu 1-10 µl, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kapilára s piestom v rozsahu 1-10 µl, kapilára a piest sú predzostavené. Kompatibilné s pipetou uvedenou v bode 1. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 960; Technické vlastnosti: Pipeta fungujúca na princípe „positive displacement“ Plynule nastaviteľný objem v rozsahu 10-100 µl. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kapilára s piestom v rozsahu 10-100 µl, kapilára a piest sú predzostavené. Kompatibilné s pipetou uvedenou v bode 3. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 960; Technické vlastnosti: Pipeta fungujúca na princípe „positive displacement“ Plynule nastaviteľný objem v rozsahu 100-1000 µl. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kapilára s piestom v rozsahu 100-1000 µl, kapilára a piest sú predzostavené. Kompatibilné s pipetou uvedenou v bode , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 364; Technické vlastnosti: Stojan na 3 pipety. Kompatibilný s pipetami uvedenými v bode 1., 3. a 5. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 1 166,55 20% EUR 13. September 2016 117772

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×