Obstarávanie

Centrálny monitor


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33195200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Centrálna monitorovacia stanica

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.0 Centrálna monitorovacia stanica: , Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: 1.01 Kompatibilný komunikačný protokol s monitormi EKONA EM 401, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.02 LCD monitor (podľa funkčnej špecifikácie predmetu zákazky), Hodnota / charakteristika: min. 1 ks; Technické vlastnosti: 1.03 Možnosť spojenia min. 10 monitorov s jedným centrálnym monitorom, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.04 Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladanie pacienta v rámci siete, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.05 Uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov za posledných 72 hodín, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.06 Možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrálneho monitora, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.07 Možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.08 Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.09 Obojsmerná komunikácia s pacientskými monitormi, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.10 Centralizácia pacientskych dát na obrazovke centrálneho monitora z pripojených monitorov vitálnych funkcií, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.11 Veľká úložná kapacita pre krivky a numerické informácie, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.12 Úplné prehliadanie kriviek pamäte, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.13 Záznamy alarmov, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.14 Prehľad grafických trendov, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.15 Zobrazenie informácií číselných a krivkových, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: 1.16 Externá termotlačiareň, Hodnota / charakteristika: Áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.0 Centrálna monitorovacia stanica podľa technických vlastností, Jednotka: Ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: LCD monitor, Jednotka: ", Minimum: 19, Maximum: 21, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKONA COR s.r.o. 1 5 000,00 0% EUR 3. August 2016 115186

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×