Obstarávanie

Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
40 833,33
Zaplatené:
82.07%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90524200-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach tohto zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení v Univerzitnej nemocnici Martin podskupiny 18 01 - Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Typ odpadov: N (nebezpečný odpad) č.18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, Hodnota / charakteristika: Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobit. požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, chemikálie pozostávajúce z nebez. látok alebo obsahujúce nebez. látky, cytotoxické a cytostat. liečivá; Technické vlastnosti: Typ odpadov: O (odpady ostatné) č. 18 01 02 a 18 01 07, Hodnota / charakteristika: Časti a orgány tiel vrátane krv. vreciek a krv. konzerv okrem 18 01 03, chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 95000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 3250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 1000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb, Jednotka: týždeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1x

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 49 000,00 20% EUR 29. Júl 2016 114824

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×